Nya åtgärder med anledning av Transportstyrelsen

De senaste veckorna har det rapporterats kring hur Transportstyrelsen har hanterat skyddsvärd information när man förändrade sin it-drift. Med anledning av detta höll statsminister Stefan Löfven idag en pressträff i Rosenbad. Vid pressträffen deltog också Jonas Bjelfvenstam, ny generaldirektör Transportstyrelsen, Anders Thornberg, generaldirektör Säkerhetspolisen och Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten.

På pressträffen presenterades tre nya åtgärder:

 -En utredare ska granska händelseförloppet när Transportstyrelsen förändrat sin IT-drift.

-En gräns ska sättas för outsourcing av skyddsvärd information. Enligt Säkerhetspolisen innebär outsourcing/utkontraktering av verksamheter som hanterar skyddsvärd information en ökad säkerhetsrisk. Därför avser regeringen att begränsa möjligheterna att utkontraktera skyddsvärd information.

-Regeringen vill ytterligare fördjupa kunskapsunderlaget om myndigheternas arbete med säkerhetsskydd genom att ge Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet bland myndigheterna med mest skyddsvärd verksamhet. Redovisningen ska särskilt belysa problematiken med outsourcing.

Ansvarigt statsråd för Transportstyrelsen är infrastrukturminister Anna Johansson. Hon meddelande i förra veckan att regeringen kommer att byta ut relevanta delar av styrelsen för Transportstyrelsen samt att styrelsens ordförande Rolf Annerberg har entledigats från sitt uppdrag. Sedan tidigare har Maria Ågren skiljt från sitt uppdrag som generaldirektör för Transportstyrelsen.

Imorgon, tisdag, sker sammanträden i Försvars-, och Justitieutskottet med anledning av händelserna i Transportstyrelsen. Det kommer också att ske ett informationsmöte för partiledarna i riksdagspartierna under morgondagen. Trafikutskottet informerades vid ett möte i fredags.

En kommentar

 1. Lars Flemström

  Transportstyrelsen bildades 2009 genom sammanslagning av de olika säkerhetsinspektioner som tidigare funnits för de fyra trafikslagen landsväg, järnväg, sjöfart och luftfart. Dessa hade redan tidigare genomgått förändringar till det sämre.

  – Trafiksäkerhetsverket, som tidigare ansvarat för både trafiksäkerheten på väg, samt fordringarna för körkort och godkännande av nya bilmodeller, sammanslogs med Vägverket 1993.

  – Järnvägsinspektionen, som tidigare enbart hade ansvarat för säkerheten i spårbunden trafik (järnväg, spårväg och tunnelbana) ombildades 2004 till Järnvägsstyrelsen och tillfördes nya uppgifter som eventuellt kan stå i strid med säkerheten, såsom att övervaka konkurrensneutraliteten mellan tågbolag. Detta innebar att den gamla principen ”säkerheten först”. (Jmfr med den japanska kärnkraftinspektionen, som även hade andra uppgifter än övervakningen av säkerheten vid kärnkraftverken…)

  Säkerhetsarbetet var alltså t.o.m 2008 uppdelat på skilda specialmyndigheter för de olika trafikslagen, med spetskompetens inom respektive område. Förutom att dessa har sammanslagits till en enda myndighet, Transportstyrelsen, med följd att kompetens har gått förlorad, har denna myndighet tillförts nya uppgifter utan direkt samband med säkerheten, exempelvis bilregistret som tidigare fördes av länsstyrelserna.

  Man har också bildat gemensamma byråer med gemensam chef för olika trafikslag, exempelvis ”bestämmer luftfarten över säkerheten till sjöss” enligt ett debattinlägg i Svensk Sjöfartstidning. P.g.a sparkrav har ”luftfarten” nu beslutat att halvera antal fartygsinspektioner i Göteborg, trots att Göteborgs-kontoret utför fartygsbesiktningar i hela Norrland, eftersom Stockholmskontoret inte hinner med. Det påstås också att motivet till uppsägningarna är kritik mot ledningen.

  Att Transportstyrelsen inte ens vet vilka uppgifter man själv har, bevisas av broraset i Ludvika. Trafikverket, som var byggherre, hade anlitat en entrentreprenör som hade anlitat en underentreprenör (ett polskt företag) som enligt egen uppgift i sin tur hade anlitat en underentreprenör, som byggde de byggnadsställningar, som skulle bära upp brokonstruktionen under byggtiden, men inte höll för tyngden. Man byggde alltså en bro över en trafikerad järnväg med en spänningsförande kontaktledningen.

  Detta hade en fungerande säkerhetsinspektion förbjudit. Det pratas nu väldigt mycket om ”rikets säkekerhet” och det är förvisso anmärkningsvärt att så mycket känslig information har samlats hos samma myndighet, men lika anmärkningsvärt är att inte ett ord sägs om det säkerhetsarbete, som borde varit Transportstyrelsens huvuduppgift, nämligen förebyggandet av olyckor på väg, järnväg, till sjöss och i luftfarten.

  Regeringens besked är ingalunda lugnande. Nu ska Transportstyrelsen tydligen jaga läckor i den egna verksamheten i stället för att övervaka säkerheten i de olika trafikslagen. Det är förvisso ett haveri, som statsministern säger. Men det är ett haveri, en veritabel härdsmälta, för stordriftsidiotin, att samla så väsensskilda verksamheter i en och samma myndighet, under en gemensam ledning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.