Hållbart företagande är framtiden.

I omställningen till ett mer klimatsmart och hållbart samhälle finns det många pusselbitar som måste falla på plats, vi måste se över hur vi producerar och konsumerar, hur vi bygger och utvecklar infrastruktur, hur vi rör på oss och transporterar oss och vad vi äter och hur vi äter. Vi måste effektivisera vår förbrukning av de resurser som finns så den ska räcka till oss alla och in i framtiden.

Omställningen handlar inte bara om praktiska saker det handlar också om ett nytt ”mindset”, hur vi tänker och värderar saker, detta blir mer och mer tydligt i företagande, där fler och fler företag måste förutom ett ekonomisk ansvar börja ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Det är viktigt att det skapas rätt förutsättningar så vi tillsammans kan ta fram både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för ett klimatsmart och hållbarare företagare där alla intressenter bidrar och tar ett helhetsansvar. Företag måste bli bättre på  utveckla processen för varor och tjänster så dem har så minimal miljöeffekt genom hela livskedjan. Inom företagande måste lönsamhet gå hand i hand med ett miljö och samhällsansvar, jag tror detta är framtiden för framtidens företagande, ett hållbart företagande.

Det är spännande att se hur nya företag från dag ett väljer ett hållbart företagande och att det också ger resultat, det är också spännande att de hur fler och fler redan etablerade företag och även stora koncerner börjat ställa om till ett hållbart och ansvarstagande företags koncept.

Ett av dessa nya spännande nya företag finns här hos oss i Umeå, företaget TACK. Ett företag som har genom ny tänkande och hållbart företagande som affärs ide att ge oss förutsättningar och möjligheter till ett klimat smart och hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelskonsumtionen är en av de största delarna i klimat omställningen, vi måste ta ett större ansvar för vad vi äter, vart våra livsmedel kommer ifrån och hur de framställts och hur de tagit sig till våra hem. En annan utmaning är den mängd livsmedel vi konsumerar och en av de största utmaningarna är den mängd livsmedel som slängs bort i onödan. Företaget TACK levererar och jobbar aktivt med att göra de hållbara produkterna, råvarorna och tjänsterna lättillgängliga för konsumenten.  De satsar på ”matkassar” med lokal producerade varor så långt det går och kompletterar med ekologiska råvaror från andra delar av Sverige. Men det TACK också gör är att visa oss konsumenter och utbilda oss i en hållbar konsumtion av deras ”matkassar”, hur man använder alla delar av råvaran, det skapar en hållbar livsmedels kedja och hur vi minskar vårt matsvin.

Jag tycker att det är spännande att se hur företagande utvecklas mot en hållbar riktning och det är extra spännande när man kan ta en enkel affärside och genom nytänkande och innovation, skapa en förändring till det bättre, för en bättre miljö och hälsa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.