I Umeå ska alla ha rätt till en framtid.

Det är viktigt att låta dem ensamkommande barn som trotts att dem fyller 18 år få stanna kvar under asylprocessen. Det är viktigt att skapa en tillvaro av trygghet för dessa individer, det är av yttersta vikt att dessa får en chans till att få återbyggas till starka individer. Det är viktigt att vi använder de pengar som tillsatt från regeringshåll för att säkerställa att de unga inte rycks upp i onödan utan kan fortsätta sin skolgång. I flera kommuner där MP är med och styr så har man lyckats få igen beslut som ser till att säkra att man ska kunna behålla dessa ungdomar efter de fyllt 18år, där bla Linköping, Västerås och Norrtälje.

Sedan 2015 har vi haft en stor tillströmning av ensamkommande flyktingbarn till Sverige, barn och unga som har på egenhand utstått trauma och upplevelser som ingen av oss ens kunnat drömma om, det är viktigt att dessa får en chans att skapa en ny trygg plattform i sin tillvaro och en chans att få återskapa förutsättningar till ett värdigt liv oavsett vart i världen resan leder dem. 2015 kom det ca 35000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige och än idag har över 8000 inte fått svar än om de ska få stanna eller inte.

Vi i Miljöpartiet vill att alla de ensamkommande som kom 2015 ska få stanna. Migrationsverkets arbetsbelastning med långa handläggningstider drabbar den här gruppen extremt hårt. Många av dem som väntar på besked kommer hinna fylla 18 år innan deras ansökningar hinner behandlas, då kommer dem att räknas som vuxna och kan därmed utvisas, det är varken rättvist eller mänskligt. Om ansökningsprocessen hade fungerat rätt så hade dessa individer fått stanna. Det känns inte rätt att dessa ska få ta konsekvenserna för våra bristande system.

För mig är det självklart att vi ska ta ansvar för ungdomarna som är anvisade till Umeå kommun. Vi måste göra det vi kan för att ungdomarna ska få behålla sina värdefulla sociala nätverk vilket är positivt för deras integration och välmående. Det är också viktigt att dessa ungdomar får möjlighet att gå kvar i skolan i en trygg och bekant miljö. Beslutet innebär även att de medel som regeringen avsatt används till det ändamål som det är tänkt. De måste också bli mer samspelt mellan kommuner och staten om vilka ansvar som finns och det måste bli ett tydligare regelverk och ansvarsfördelning.

Jag hoppas också att de tillfälliga kommunbidrag till kommuner i landet som regeringen nu tillför, gör det möjligt för ensamkommande unga att bo kvar i kommunen kommer kunna stärka IFN verksamheter i Umeå kommun och att pengarna kommer ge oss möjlighet att stärka upp på de områden som vi själva ser behovet för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.