Fråga: Implementera Agenda 2030 inom Umeå kommuns alla verksamheter och bolag

Imorgon på kommunfullmäktiga har jag en enkel fråga till KS ordförande Hans Lindberg .

Fråga: Implementera Agenda 2030 inom Umeå kommuns alla verksamheter och bolag

Umeå ska bli en ledande miljökommun, där hållbar utveckling ska vara ett grundläggande begrepp inom alla kommunal verksamhet och bolag. Umeå kommun ska bli en föregångs kommun som visar framfötterna i klimatomställningen. Umeå kommun är i tillväxt, men tillväxten måste ske klimatsmart och hållbart, inte bara för miljön men också för individen och framtida generationer. Umeå ska vara en hållbar plats där man vill bo och verka. Om Umeå kommun ska vara ledande så behöver vi också vara en kommun som tydligt har ett fokus på de områden som Agenda 2030 hanterar, ett arbete som måste prioriteras mer genomgående.
Agenda 2030 är det övergripande strategidokumentet, som antogs den 25:e september 2015 och som innehåller tre delar, varav en del är de 17 Globala målen De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Under 2017 så har ca en fjärdedel av landets kommuner satt igång arbetet med att formulera en strategi där också Umeå. Inom Umeå kommun finns agenda 2030-målen finns med i översiktsplanen och när man har reviderat de lokala miljömålen är ambitionen att göra en koppling mot agenda2030-målen. Detta för att dels enklare kunna se och följa arbetet med miljömålen men också genom översiktsplanen kunna genom innovation och hållbara vägar där vi skapar klimat smarta förutsättningar för medborgarna. Umeå är en stad i tillväxt och den måste ske hållbart.
Dock så har vi en lång väg att gå och enligt vår bedömning så ligger vi långt efter i arbetet med att implementera agenda 2030 inom Umeå kommun. Om man bortser från översiktsplanen så har agenda 2030 inte implementerats inom övriga verksamheter samt de kommunala bolagen. I kommunen idag saknas det en övergripande handlingsplan för agenda 2030 och med detta saknas också en fungerande uppföljning.
I vår mening beror förseningarna på brist på resurser som leder till att arbetet går för långsamt samt att det saknas insyn och kunskap inom verksamheterna med att implementera agenda 2030. Vi måste få en bättre samordning för arbetet med Agenda 2030 så att det inte enbart omfattar arbetet med miljömålen och bli enhetlig över hela kommunen så de även vävs in tillsammans med de sociala och ekonomiska målen. Nu tycker vi det är dags är det dags även för Umeå att starta sitt arbete med att identifiera och ta fram ett underlag för arbetet inom kommunen.
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (s): Är du beredd att påbörja arbetet där Umeå kommun formulerar en strategi för att effektivare bedriva ett arbete med Agenda 2030. Ett arbete som ska omfatta alla verksamheter och bolag.

Nasser Mosleh

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.