Fråga: Hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter och bolag inom Umeå kommun

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

I skrivande stund befinner sig världens ledare i Bonn för att dra upp riktlinjer för hur Parisavtalets mål ska uppfyllas. Mål som enligt fler experter måste skärpas ytterligare om vi ska nå tvågraders målet. Arbetet med att klara av klimatomställningen är något som måste ske inom alla nivåer inom organisationer och samhället. Regeringen har i år infört en ny lag om hållbarhetsredovisning, kravet kommer omfatta företag med antingen över 250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning. Hållbarhetsbokslutet ska rapportera om hållbarhetsfrågor som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten. Det nya lagkravet omfattar att ett

hållbarhetsbokslut måste omfatta upplysningar inom fem specifika områden dvs miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Inom större börsbolag ska man också redovisa om sin mångfaldspolicy som bolaget tillämpar när det gäller sammansättningen i styrande organ och hur detta efterlevs. För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet att också kommuner och landsting ska omfattas av hållbarhetsbokslut kravet. Med över 11000 anställda är Umeå kommun med de kommunala bolagen den största arbetsgivaren i länet, med ett antal olika verksamheter som samlas under samma paraply. Både offentlig och privatsektor måste utveckla sina verksamheter mot en hållbar och klimatsmart tillväxt där vi gemensamt tar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar. Miljöfrågorna måste få en mer centralroll inom Umeå kommun. Vi måste bli effektivare på att implementera hållbarhetsfrågan i våra olika verksamheter samt kunna ha en bättre uppföljning på detta. Inom alla delar av den kommunala verksamheten måste man få bättre verktyg för att kunna följa upp så att klimat och hållbarhets målen uppfylls.

Miljön måste bli en gemensam hjärtefråga för oss i Umeå kommun. Tillsammans har vi genomfört ett antal åtgärder för att minska miljöpåverkan, som exempelvis antagna uppdrag i budgeten, motionen om fossilfritt Umeå samt satsningar som resulterat i en fossilfri el och fjärrvärme samt en fossilfri kollektivtrafik och satsningar inom solenergi osv. Men vi måste lägga i en ytterligare växel. Miljöpartiet tycker att det är hög tid att vi som ansvariga politiker ser till att kommunens verksamheter och de kommunala bolagen tillämpar årligen ett hållbarhetsbokslut. Med

detta kan vi enklare och mer effektivt se över hur de olika verksamheterna och bolagen har för miljö och klimatpåverkan och genom ett hållbarhetsbokslut effektivare identifiera och jobba med de åtgärder som behövs för att påskynda klimat omställningen inom kommunen. Med en övergripande hållbarhetsbokslut kan vi också enklare se över gemensamma lösningar för infraservice, infrastruktur hur vi planerar staden för att enklare bidra till att minska stadens miljö-/klimatpåverkan och ett ökat hållbart perspektiv. Med också människors hälsa, jämställdhet, mångfald och en säker och trygg arbetsmiljö i fokus.

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Är du villig att implementera hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter och bolag inom Umeå kommun.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.