Sverige behöver en sund amorterings politik.

Idag har regeringen get grönt ljus till Finansinspektionens förslag på det nya amorteringskravet. Detta är rätt steg att ta för den svenska ekonomin och ger medborgarna en bättre motståndskraft för att motverka en mer sårbar ekonomi. Just nu är hushållen farligt högt belånade och den senaste tidens pris explosion på bostadsmarknaden har gett en icke hållbar situation där folk kunnat låna mer och mer utan att ta i beaktning den förändrade situationen som kommer att uppstå då marknaden kyls av och när räntorna stabiliserar sig igen. Följden kan bli att vi hamnar i ett krisläge inom svenskekonomi där hushåll inte klarar av sin skuldsättning. En annan negativ trend har också varit att man lånar men inte amorterar, vilket leder till att vid förändrat marknadsläge så har man samma skuld kvar i stort sätt och den ekonomiska belastningen blir överväldigande. Sverige behöver en sund amorteringskultur.

Idag säger amorteringsreglerna att den som lånat över 70% av bostadsvärdet ska amortera 2% av lånet per år. Har man en belåning på 50-70% av bostadsvärdet ska amortering ske med 1% av lånet per år. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 mars nästa år. Då får alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst (före skatt) amortera ytterligare minst 1 procent av bolånet per år utöver nuvarande krav.

På kort sikt kan det nya kravet få en effekt på rörligheten i bostadsmarknaden men vi måste ta fram åtgärder för att dämpa skuldutvecklingen och långsiktigt skapa en stabil grund för svenska hushåll och eliminera inlåsningseffekter en eventuell ekonomisk nedgång kan få med försämrade marknadsvillkor, högre arbetslöshet och där medborgare står med högre belåning än bostadens värde. Svensk ekonomi går bra och det är ett bra läge att införa de nya kraven.

Jag tror också att detta på långsikt kommer innebära att man bygger mer hyresrätter då tillsammans med regeringens stimulerande byggpolitiska satsningar och med marknadens behov så kommer fler inse att hyresrätter också blir en stabil investering framåt.

 

2 kommentarer

 1. Michael Rönnlund

  Ränteavdragen som är idag ett enormt bidrag till rika villa- och bostadsrättsägare är det som istället skulle tas bort (fasas ut). Ränteavdragen har i flera år drivit upp bostadspriserna, i storstäderna ökat med mellan 600 och 750 procent på mindre än 20 år.

  https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/rika-far-mest-av-statens-30-miljarder-i-ranteavdrag

  https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/bopriserna-stigit-med-750-procent

  Amorteringskravet drabbar mest unga vilket är fel.

  • Erik

   Jadu Michael. Om det vore så enkelt att skylla prisuppgångar på ränteavdragen. Har du hört talas om att utbudet inte stått i paritet med efterfrågan eftersom våra politiker ända sedan finanskraschen år 1992 intagit en defensiv hålllning när det bland annat gällande byggande av bostäder. Vid kraschen år 1992 förlorade många villa- och bostadsrättsägare enorma summor. De som vid den tiden hade en hyresätt förlorde ingenting då de inte tagit någon risk med att satsa på en ”egen härd”. Och kom ihåg att det var den socialistiska regeringen som under åttiotalet fram till år 1991 som gav Sverige denna härdsmälta främst på grund av en krona som inte var flytande i kombination med ett stort budgetunderskott. Allt åt alla du vet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.