Ett moderniserat pensionssystem

Vi röd-gröna visar att vi tar ansvar för människan och samhället och genom vår politik kommer vi kunna balansera samhällets villkor och sänka skatten för ca 1,5 miljoner pensionärer där vi också samtidigt höjer bostadstillägget för över 300 000 av dem. Genom vår politik så har det också blivit billigare för våra pensionärer att få hjälp via hälso centralerna samt att gå till tandläkaren.
I en tid då vi har en ökad livskvalitet och en vård som möjliggör att vi lever längre och kan hålla oss friskare så är det hög tid att pensions systemet ses över så att vi kan effektivare förhålla oss till de nya förutsättningar vi lever efter i modern tid så att vi kan också fortsättningsvis garantera våra äldre en trygg pension och skapa ett system som långsiktigt tar ansvar. Ställer vi inte om systemet för att anpassa den efter den ökade medellivs längden så riskerar vi att skapa en situation där pensionerna blir lägre där resurser inte räcker till, vilket vore helt fel väg att ta.
Det är med bakgrund till detta som vi nu kan se att med vår regering i spetsen så har vi röd-gröna nu lyckats med en bred överenskommelse där vi kan långsiktigt höja och trygga pensionerna inför framtiden och där vi skapar stabilitet och långsiktigt tänkande i pensionssystemet. Några viktiga detaljer som kommer utforma det nya systemet är bla att dem som har det sämst ställt bland pensionärerna kommer nu få tydliga förbättringar, där vi utökar garantipensionen med ett tilläggsbelopp och höjer taket i bostadstillägget så att den skall kunna möta utvecklingen av hyresnivåerna. Vi stärker också möjligheterna för personer med garantipension så att de ska ha möjlighet att förbättra sin ekonomi genom att välja att kunna jobba längre. Samtidigt så möjliggör vi att dem som har jobbat länge ska kunna få ett extra särskilt skydd där dem som jobbat i minst 44 år ska kunna ha rätt till garantipension redan vid 65 års ålder.
Det är viktigt att vi ser över premiepensions systemet och moderniserar den till vår tid och vår tids förutsättningar. Vi måste skapa ett långsiktigt hållbart och tryggt pensionssystemet för nuvarande och blivande pensionärer. Vi måste skapa en tilltro till systemet och stoppa de företag som har som mål att tjäna pengar på våra pensioner genom att fodra sina egna fickor. Alla ska ha rätt till en trygg och bra pension. Det är den svenska modellen. Vi röd-gröna tar ansvar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.