Det rådande systemfelet med hyrläkare

Arbetssituationen för landets sjuksköterskor har blivit alltför ohållbar, det vittnas om hur kvaliteten och säkerheten inom vården försämrats, hur vårdplatser tas bort då det saknas bemanning, hur medarbetare bränns ut både psykiskt och fysiskt då arbetes belastningen är för mycket och orätt. Verksamheterna måste spara och spara vilket blir till en ond cirkel där personalen får betala priset och i slutändan också patienterna. Våra sjuksköterskor befinner sig en en vardag där man inte får en rättvis löneutveckling eller utvecklings möjligheter.

Men samtidigt kan man i gårdagens VK läsa om hur en hyrläkare kostat landstinget uppåt 100000kr för en helgs arbete. Men fenomenet med hurläkare är inget nytt och varje år kostar detta landstinget ofantligt många miljoner som istället kunde ha stärkt befintliga verksamheter och personal. Detta bekräftar det systemfel som finns inom landstinget och hur illa det har prioriterats när det gäller att få unga att söka in till läkarprogrammen. Det är idag helt orimliga krav för att bli antagen till läkarprogrammen, man håller medvetet ned antal platser vilket gör att hundratals duktiga individer som skulle bli utmärkta läkare hamnar utanför och blir ej antagna, detta som samtidigt som i har brist på läkare och kompetens inom specialist sjukvård. Denna brist på läkare ger bemanningsföretagen ett ”säljarens” övertag och kan debitera ofantliga summor för att vi ska kunna hålla vården levande och fungerande. Detta visar också den skeva orättvisa som råder inom vården och som ligger till grund för den flykt vi ser från andra vård yrken som tex sjuksköterskor.

Vi måste lägga resurser så att det finns fler medarbetare, fler läkare och där vi suddar ut de rådande strukturer och snedvridna system så att vi kan före alla medarbetare med en rättvis lön och möjlighet till kompetens utveckling. Detta är en av grund pelarna för att vi ska kunna säkra framtidens vård, en vård som blir mer hög-specialiserad vilket kommer kräva fler medarbetare och fler medarbetare som specialist utbildar sig. Medarbetarna inom vården är den viktigaste resurs som finns och vi måste investera i dessa så vi kan ta oss ur vård krisen.

En kommentar

  1. Micke

    Jag rekommenderar att du använder ordet patientnära vårdpersonal istället för sjuksköterskor för annars ser du inte problemet. Alla som jobbar med patienter på avdelning utsätts för en ohållbar arbetssituation. Para medicinare har tex en värre arbetssituation och sämre löneutveckling än sjuksköterskor.

    Att som många gör enbart nämna sjuksköterskor är att inskränka diskussionen och inte se helheten i problemet.

    Läkarna har medvetet styrt situationen till vad det är idag och politikerna daltar för mycket med dem.

    Enda sättet är att acceptera brister på läkare och låta hyrläkarna vara arbetslösa tills de ställer in sig i ledet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.