Äntligen en samtyckeslagstiftning!

Miljöpartiet har länge arbetat för att modernisera sexualbrottslagstiftningen och öka skyddet för dem som utsätts för sexuella övergrepp. Redan 2007 tillsatte vi en skuggutredning för att driva på arbetet i riksdagen. Nu äntligen – tio år senare – finns det en parlamentarisk enighet för en modern sexualbrottslagstiftning som säger det självklara. Sex ska vara frivilligt.

Förslaget i korthet:

Det blir förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visat att den vill delta. Det ska alltså inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld, hot eller utnyttjande av offrets särskilt utsatta situation för att kunna dömas för våldtäkt.

Regeringen föreslår att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.

Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder. Ändringarna syftar bland annat till att komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling.

Den som utsätts för ett sexualbrott ska få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart.

Regeringen har därför avsatt 5 miljoner kronor per år 2018–2020 till Brottsoffermyndigheten för informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.