Regeringen skapar fler incitament för bostadsbyggandet.

Under mandatperioden har regeringen visat att vi satsar på att tackla bostadsbristen och med goda resultat. Det har på flera decennier inte byggts som det gör nu och bara i år så kommer över 73000 bostäder att börja byggas. Efter en lång tid, där det rådig passivitet på bostadsmarknaden så har vi röd-gröna lyckats få fart på byggandet igen för den breda massan.
Under mandatperioden har vi röd-gröna riktat investeringstöd och stimulanser riktade mot kommuner för att kunna öka bostadsbyggandet. Detta har bla skett genom utdelning av byggbonus, där man har frigjort statlig mark och fastigheter för bostadsbyggande med det övergripande målet att få igång mer bostadsbyggande. Vi har ställt krav men också förbättrat förutsättningar för att  kommunerna ska planera för ett bostadsbyggande som möter framtidens behov. Och genom Boverket har det tillkommit uppdrag på att utreda hur vi ska kunna förkorta ledtider och sänkta byggkostnaderna generellt.
Men arbetet stannar inte och med tanke på att bostadsbristen är en av de största utmaningar vi står inför så känns det riktigt spännande att igår så fick regeringen och bostadsministern ta emot ett betänkande om förbättrad bostadsfinansiering.  En grundläggande förutsättning för att det under längre tid ska kunna byggas bostäder i hela Sverige är tillgång till finansiering och detta blir ännu viktigare som ett incitament där vi kan få in fler aktörer på bomarknaden som vill bygga bostäder där människor får möjlighet att bo och verka i hela Sverige. Genom detta kan vi också underlätta finansieringen av bostadsbyggande på mindre orter vilket kommer stimulera landsbygden och skapa förutsättningar för att återfå en levande landsbygd och skapa en ny attraktivitet för etableringar i dessa områden.
Vidare kommer regeringen att utreda:
• Kreditgarantier 2.0
• Statliga marknadskompletterande topplån via Almi
• Hyresförlustgaranti vid osäkerhet om framtida efterfrågan
• Startbidrag till byggemenskaper
• Översyn av K3-reglerna
Tidigarelagt investeringsstöd
Som jag har skrivit innan så är det viktigt att vi bygger hållbart för framtiden men också skapar mångfald på bostadsmarknaden där vi har en blandning av olika boendeformer och där bostadsmarknaden är öppen och tillgänglig alla. Vi måste också se över hur vi bygger så att byggandet får så låg klimatpåverkan som möjligt, detta gäller själva byggandet men också vad vi bygger med och hur produktionsleden ser ut.
Vi röd-gröna sett till att byggandet tagit fart igen. Inte sedan miljonprogrammens dagar har vi sett rekordnivåer inom bostadsbyggandet som nu. Med facit i hand kan man se hur vår bostadspolitik ger resultat bla så 2015 påbörjades ca 50 000 bostäder, 2016 ca 67 000 och i år ser det ut att bli uppåt 72 000 lägenheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.