Ett historiskt ögonblick

Av , , Bli först att kommentera 8

Som jag har skrivit flera gånger innan är det viktigt att vår regering är en av ledarna i klimatomställningen. Det är då riktigt häftigt faktiskt att nu har vi röd-gröna presenterar en av de viktigaste pusselbitarna i klimatomställningen genom en ny och efterlängtad klimatlag. Detta är en historisk milstolpe där alla regeringar inte bara analyseras utifrån klassisk politiska beslut men också hur dessa politiska beslut påverkar klimatet och miljön men också där man ställer en parallell mellan politiken och hur de påverkar planetens gränser. Och nu har man också utsett det råd som ska forma fram det ramverk och riktlinjer så att alla kommande regeringar måste leva upp till klimatmålen och fortsätta ta en aktivt ansvar för miljön och klimatet.

Den nya klimatlagen träder i kraft den 1:a januari och kommer ha tre huvud gripande punkter där:

-Nya klimatmål: Övergripande mål om netto-nollutsläpp av växthusgaser senast 2045

-En klimatlag som binder nuvarande och kommande regeringar till att leverera klimatpolitik som gör att vi når klimatmålen

-Ett oberoende Klimat politiskt råd som granskar regeringens samlade politik

Nu visar vi verkligen ledartröjan och denna klimatlag som verkligen är den mest ambitiösa i sitt slag. Det nya rådet ska agera tvärvetenskapligt som ett oberoende expertorgan. Där man oavsett politisk utveckling säkrar upp att kommande regeringar för en politik som är både tillräcklig och effektiv för att nå de klimatmål som satts upp idag och i framtiden. Den nya klimatlagen gör att vi alla måste ta ansvar idag och i framtiden och den kommer göra en avgörande skillnad för både planeten och oss människor. Tillsammans gör vi skillnad

Viktigt att se över hela produktionsledet.

Av , , 1 kommentar 5

En av de viktigaste delarna i klimatomställningen är att gå över till fossilfria transporter, ett alternativ som blivit ledande nu är olika former av el-fordon. Men det är samtidigt också viktigt att vi är medvetna om hela produktions kedjan, hur kom den el-bil man har i uppfarten till osv. Batterier till el-fordon har haft en revolutionerande effekt för klimatomställningen men samtidigt måste vi komma ihåg att de olika delar som batteriet är uppbyggt av kan ha en resa bakom sig som inte alltid är den bästa. De mest vistentliga delar i dessa batterier är kobolt, grafit och litium, som utvinns från gruvor. Många av dessa återfinns i fattigare delar av världen där det ofta också uppkommer orostecken gällande arbetsförhållanden, barnarbete och gruvdriften.

Med bakgrund till detta är det riktigt goda nyheter att bilbranschen tillsammans genom nätverket Drive Sustainability gemensamt gått ihop för att kunna säkra främst etiskt och socialt ansvarstagande hos de underleverantörer som man köper mineraler och metaller till batterierna.

Arbetet förhållanden i dessa gruvor är extremt farliga och en rapport som Amnesty nyligen släppte visar att många som jobbar där är barn. Ett exempel på detta är tex att hälften av världens kobolt kommer från Demokratiska republiken Kongo som är hårt drabbat av politisk instabilitet och kurroption där också usla förhållanden och orättvisor lett till stora problem med barnarbetare.

Samtidigt som efterfrågan på el-fordon ökar så finns det en stor risk att dessa problem kvarstår och blir värre, det är viktigt att biltillverkarna tar detta på ännu mer allvar, jag hoppas också att världsledare kan implementera incitament där bättre följer målen i Agenda 2030. Förutom de humana förhållandena måste vi också se till att själva gruvdriften skötts på ett hållbart sätt. Det är viktigt att man gör ordentliga investeringar i infrastruktur och hållbara brytnings metoder när man ska utvinna dessa mineraler.

En annan viktig aspekt är också att när efterfrågan på el-fordon ökar så måste man tror jag skapa regleringar så att marknaden inte driver upp priser på nödvändiga mineraler, klimatomställningen ska vara möjlig för alla och får inte bli en klassfråga.

 

Finansvärlden måste implementera hållbara och sociala värden inom alla nivåer.

Av , , Bli först att kommentera 6

Ibland så finns det åtgärder vi måste se över för att klara klimatomställningen som vi inte alltid tänker på. Ett bra exempel på detta kan vara nu vid lön så kanske man har möjlighet att spara några kronor, man kanske lägger dem på ett fond konto eller liknande. Men även våra pengar kommer genom ett led att påverka klimatet, någonstans i världen ska något ske så att våra spar konton växer i värde. Det är nu viktigt att även finans marknaden ser över sina arbetssätt som investerare där man tillämpar nya tillväxtmål och ekonomisk planering för att kunna ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar. Ekonomisk tillväxt måste värdeas om och ta ett socialt, ekonomisk och ekologiskt ansvar. Där också finansvärlden måste ta till sin nya tänk inom etik, jämmlikhet, rättvisa där ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning genomsyrar alla nivåer av organisationen.

Det ska bli riktigt spännande att följa det nya projektet där regeringen tillsammans med Handelshögskolan i STHLM samt Stockholm Environment Instituten, kör igång ett nytt internationellt center som ska utbilda i frågor om hållbar finansiering och skapa nätverk för naturligare kopplingar mellan investerare och hållbarhetsforskare. Denna nya plattform, man skapar ny samverkans möjligheter mellan forskningen och finansvärlden behövs för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen och där med snabbare implementera målen i Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Genom att finansvärlden implementerar gröna värderingar inom sina verksamheter och där man börjar använda sig av nya grundvärden som sätter människan och miljön i fokus så kommer detta också visa dem som jobbar med att försvåra klimatomställningen att de inte har något stöd längre och måste börja anpassa sig till den nya gröna eran.

Via det nya centret kommer vi kunna förmedla kunskap om hur vi styr pengar i rätt riktning,  mot hållbara investeringar som främjar en hållbar och klimatsmart tillväxt. Det är viktigt att finansvärlden också tar ett stort kliv framåt i klimatomställningen där man bättre förstår hur världen ser ut och var de globala utmaningarna finns och hur klimatförändringarna ser ut, där man sätter hållbarhet i fokus. Om man har det då kan man också kanalisera de finansiella flödena genom noga genomförda riskbedömningar mot en grönare framtid.