Vår röd-gröna regeringen stärker kvinnors hälsa

Nu har vi röd-gröna avskaffat avgiften för cellprov i hela landet för alla mellan 23–64 år. Innan årsskiftet så var det bara 7 av landets landsting som erbjöd detta kostnadsfritt men nu gör vi röd-gröna denna avgörande åtgärd där man kan bla screena för livmoderhalscancer tillgänglig för alla utan att skapa ekonomiska hinder.

Nu har alla kvinnor möjlighet att göra regelbundna kontroller cellförändringar, som man där igenom kan upptäcka ett förstadium till cancer och genom cellprovet vid ett tidigt stadier behandla. Regeringen har sedan tidigare gjort det nationella screeningprogrammet för mammografi avgiftsfritt för alla kvinnor mellan 40 och 74 år.

Under mandatperioden har regeringen också stärkt förlossningsvården, där man nu också föreslår att den nuvarande satsningen utökas och förlängs med en miljard kronor årligen fram till 2022. Pengarna ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. De får också användas för insatser inom neonatalvården. Detta tillskott är utöver den nuvarande satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa som uppgår till 400 miljoner kronor årligen fram till 2019.

Det är viktigt med dessa satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor. Regeringens satsar också på bemanningen och kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Genom detta kan man då minska ojämställdheten mellan kvinnor och män, motverka sjukskrivningar hos kvinnor, och minska hälsoklyftorna i samhället och generellt stärka kvinnors hälsa. Det här är ett led i vårt röd-gröna arbete att stärka kvinnors hälsa och skapa ett jämlikare samhälle. Ingen kvinna ska behöva avstå från vård och god hälsa av socioekonomiska eller regional tillhörighet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.