Fler Gröna jobb för att stärka arbetsmarknaden

Med vår röd-gröna politik går det bra för Sverige, vi får bättre skolresultat, vi har en hög konjunktur där vi lyckas gå med överskott och kunna stärka med ytterligare resurser för att ta ansvar för skolan, vården, miljön och individen. Arbetslösheten har med röd-grön politik sjunkit, men vi nöjer oss inte där, därav så kommer nu regeringen att intensifiera arbetet med de grupper som står långt från arbetsmarknaden som tex långtids arbetslösa och nyanlända.
Runt om i landet så har vi mänger av olika företag inom de gröna näringarna som har svårt att växa för att det saknas arbetskraft. Med bakgrund till detta har nu regeringen i sin budgetproposition lagt fram åtgärder där det ska bli enklare att hitta vägar inom gröna jobb, genom detta kommer man kunna hantera en av de största utmaningarna på arbetsmarknaden idag som framförallt handlar om att nyanlända och långtids arbetslösa ska få jobb. Jobb potentialen inom de gröna näringarna är otroligt stor.
Regeringen har nu gett olika statliga myndigheter ett uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Skapa samverkan och kartlägga hur man ska kunna stärka dessa grupper som är långt från arbetsmarknaden till fortsatt anställning i näringslivet och samtidigt se till att eftersatta behov åtgärdas inom de gröna näringarna.
Uppdraget som ges från regeringen kommer kallas ”Tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna” och kommer ges till följande myndigheter: Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket, de 21 Länsstyrelserna samt Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bidrar utifrån sitt ansvar inom arbetsmarknadspolitiken. Till övriga myndigheter avsätts 270 miljoner kronor 2018. Skogsstyrelsen ska koordinera och samordna så att myndigheternas insatser kompletterar varandra. Insatserna från myndigheterna ska utformas så att de ger deltagarna den kompetens som efterfrågas av näringslivet inom de gröna näringarna. Målet är att de ska få anställning i näringslivet.
Svensk ekonomi är stark och arbetslösheten har minskat med vår röd-gröna politik. Men vi nöjer oss inte där, vår röd-gröna politik handlar om att ta ansvar för hela samhället och alla medborgare inom alla samhälles och socio-ekonomiska strukturerar. Så jag ser mycket positivt på hur vi stärker upp de grupper som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är också mycket viktigt att vi i denna med de utmaningar vi står inför med klimatomställningen att vi ser till att stärka det gröna näringslivet genom att bidra till bättre kompetensförsörjning och lägga en grund för vidare utveckling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.