Vi röd-gröna stärker förutsättningarna för barnhälsovården och vården av sällsyntasjukdommar.

Nu stärker vår röd-gröna regering arbetet inom barnhälsovården och vården för patienter med sällsynta sjukdomar. Man kan se idag att barn som har sämre hälsa, tandhälsa och en lägre vaccinationstäckning, ofta bor i socioekonomiskt utsatta områden.  Det är viktigt att alla barn har tillgång till en bra vård och att det finns resurser för alla för att uppnå en bra och jämlik hälsa. Nu satsar regeringen tillsammans med SKL möjligheten för att fler barn ska kunna växa upp en med en god hälsa, detta ska vara en självklarhet för alla barn och vuxna oavsett socioekonomisk ställning eller regional tillhörighet.

120 miljoner kronor ska fördelas till landstingen för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden. Det kan bland annat handla om att:

–          informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer,

–          informera föräldrar om hur man uppnår en god tandhälsa och betydelsen av goda tandvårds- och levnadsvanor,

–          samtala kring barnens och familjernas levnadsvanor och förebyggande av psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn, samt skadeförebyggande insatser och ge råd och stöd kring amning och andra aktuella frågor.

Det finns idag också många i Sverige som lider av sällsynta sjukdomar, många av dessa är barn och unga. Det är viktigt att få en långsiktig struktur för att utveckla vården där vi stärker de befintliga vårdstrukturerna samtidigt som man utvecklar den nationella samordningen som leder till att man i dessa svåra fall också kan garantera en bra, jämlik och tillgänglig vård med patienten i centrum. Under 2018 så kommer man att tillsammans med SKL fördela 6 miljoner till de sex medicinska centrum för sällsynta diagnoser som finns i Sverige idag samtidigt som 1,5 miljoner för att stärka resurserna för en nationell samordning av sällsynta sjukdomar och en gemensam programområdes struktur för kunskapsstyrning. Genom denna samordningen hoppas man kunna öka förutsättningarna för en sammanhållen vårdkedja i hela landet.

Vi röd-gröna tar ett helhets ansvar för vården och det är viktigt att alla ska kunna ha tillgång till en bra och jämlik vård över hela landet.

En kommentar

  1. Petter

    Vore ju bra om ni fick den vanliga vården att fungera också,köerna är ofantligt långa. Men det är väl bättre att hitta på nya ideer så här inför valet och ge upp det ni inte lyckas med, allt för att samla väljare. Det ni säger er ha lyckats med är i de flesta fall en illusion.Skolan blir sämre och sämre ,våldet ökar mer och mer sjukskrivna jagas ännu mer .Svårare och svårare att driva företag ,listan blir lång.
    Pensionerna ökas och barnbidraget höjs lagom inför valet så denna stora grupp ska tycka S/MP är framtiden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.