Regeringen stärker barnperspektivet för dem i skyddat boende

Nu förslår vi röd-gröna i regeringen om åtgärder som ska stärka barnperspektivet för barn och unga som befinner sig inom skyddat boende. Mäns våld mot kvinnor är en av samhällets största utmaningar och får också ofta ett otäckt efterspel när det gäller barn som också har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld. Det är viktigt att barn som utsatts och får uppleva våldet i nära relationer får rätt stöd och insatser tidigt. Ofta kan det vara svårt för barnet att förstå vad som har hänt och ur deras perspektiv kan nödvändiga insatser med skyddat boende bli extremt traumatiskt och där utredningen visar att vi måste stärka resurser för att säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.

Varje år placeras uppåt 3000 barn i skyddat boende och det finns stora skillnader i handläggningen av barn i skyddat boende mellan olika kommuner. Idag räknas barn ofta som medföljande till den vårdnadshavare som vistas i skyddat boende och det förekommer ofta brister i stödinsatser, skolgång samt hälso- och sjukvård. stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. Redan 2016 började man se över hur denna grupp skulle kunna stärkas där man också ville titta närmare på hur man ska kunna förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Ett urval av de åtgärder som nu förslås är:

-Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen.

-Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas där och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.

-Det ska finnas kvalitetskrav för skyddade boenden med krav på verksamheten om kompetens och bemanning och boendena ska vara tillståndspliktiga.

-Skyddade boenden som ska ta emot barn ska begära registerkontroll inför anställning.

Detta är en viktig del av regeringens strategi att förbygga mäns våld mot kvinnor, det är viktigt att säkerställa barnens rättsliga ställning som idag upplevs som oklar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.