Arbetet mot mäns våld mot kvinnor utvecklas och stärks

Vår röd-gröna regering har under en längre tid satsat extra resurser på att stärka kvinnors roll och jämställdhets frågor. Man har alldeles nyligen invigt jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, Jag har tidigare skrivit om hur vi röd-gröna satsat mer på att stärka kvinnors hälsa, förbättra situationen för dem i skyddat boende med mera.
Nu satsar vi röd-gröna ytterligare för att motverka mäns våld mot kvinnor. Stödet kommer att riktas mot länsstyrelserna och dess pågående arbete mot mäns våld mot kvinnor. Stödet är på 90 miljoner kronor för 2018, som är en ökning på 30 miljoner kronor från 2017. Genom att stärka arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor vill regeringen se förbättrade insatser till enskilda barn och vuxna med stöd av övergripande regionala strategier och handlingsplaner. Länsstyrelserna ska också ska bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner, landsting, regionala myndigheter och det civila samhället.
Regeringen kommer också utse länsstyrelsen i Östergötland att hålla i det projekt som kommer inrymma det särskilda nationella uppdraget för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Inom projektet kommer det också ligga stor fokus på att förebygga och bekämpa barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Länsstyrelsen ska bland annat tillhandahålla stöd och information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med berörda grupper, stödja myndigheter, övriga länsstyrelser och utveckla ett program för våldsförebyggande arbete med föräldrar.
Arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor måste hela tiden utvecklas och det är viktigt att vi i politiken främja förebyggande insatser mot våld. Jag hoppas att nästa steg kommer att bli vi kan ändra lagen och äntligen få igenom Lex lotta. Med Lex lotta kan myndigheter få ytterligare verktyg och stöd som behövs för att lagföra de män som utövar våld mot kvinnor och mer effektivt stödjer den som är utsatt för våld.
Jag är stolt över vår röd-gröna regering som jobbar hårt med jämställdhets frågorna och hur de nu riktat resurser till att arbeta mot mäns våld mot kvinnor som gör det enklare att stärkt upp de verksamheter som jobbar med detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.