Vi röd-gröna stärker arbetet kring psykisk ohälsa hos barn och unga

Vår röd-gröna regering fortsätter att jobba vidare med att stärka jämlikheten i samhället och stärka situationen för dem som befinner sig i de mest utsatta livssituationerna, denna gång med ytterligare satsningar på barn och unga. Regeringen har nu get Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Samtidigt stärker vi röd-gröna genom att rikta statsbidrag på totalt 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården runt om i landet.

Det är viktigt att kunna ge de barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten de resurser som behövs, detta blir också extra viktigt då många av dessa barn tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. Allt fler barn och unga utsätts för svåra händelser och har svåra livsvillkor vilket ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att socialtjänstens har tillräckligt med resurser med rätt förutsättningar för att möta barn och unga med psykisk ohälsa.

Genom socialstyrelsen ska kommunerna bland annat använda medlen för kompetensutveckling för att öka förutsättningarna att riskfaktorer som leder till psykisk ohälsa uppmärksammas. Personal ska också arbeta mer med att motivera barn och unga att söka hjälp från hälso- och sjukvården. Genom satsningen hoppas regeringen också på att stärka samverkan mellan kommuner och landsting i de fall barn och unga behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta är en mycket viktig pusselbit så att barnen inte hamnar i ett byråkratiskt vakuum då olika stuprör jobbar med samma ärende utan att ha samverkan som oftast leder till resursslöseri men främst att barnets upplevelse av hanteringen kan få ett negativt och besvärligt intryck.

Förutom kompetensutvecklingen ska medel riktas så att kommunerna kan stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, genom att rekrytera fler socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid åt socialsekreterarnas myndighetsutövande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.