Bättre förutsättningar för fossilfria transporter

Det är viktigt att skapa förutsättningar för medborgare att enkelt kunna ta ett aktivt kliv och få en klimatsmart och hållbar vardag. Det är upp till oss i politiken att se till att detta blir så smidigt som möjlig för att få fler att aktivt ändra sina vanor så att vi får en bättre klimatpåverkan. Vi ser också nu hur tekniken och nya innovativa lösningar ger oss nya möjligheter att transportera oss fossilfritt. Vi ser varje dag hur bla hur el och biogas transporter tar allt mer marknadsandelar och det är viktigt att vi ser till att ha rätt infrastruktur tillgänglig får att stimulera dessa marknader ännu mer.

Med bakgrund till detta är det en mycket viktig pusselbit i klimatomställningen att regeringen nu har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av hur tillgången till ladd infrastruktur längs större vägar och hur detta ska kunna byggas ut kan främjas.

Idag har tillgången till snabbladdare ökar i Sverige men att det fortfarande finns områden med begränsad tillgång exempelvis längs vissa större vägar, vilket nu Trafikverket ska se över och utveckla vidare. I uppdraget ingår även att:

-Bedöma hur behovet av ladd infrastruktur på större vägar förväntas utvecklas

-Analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare längs större vägar kan föra med sig

-Analysera möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad.

Tack vare regeringens satsning på ladd infrastrukturen har många kommuner satsat på infrastruktursatsningar inom centrum områden. Nu ger vi röd-gröna ytterligare möjligheter att ta nästa steg för att också kunna öka ladd infrastrukturen längs större vägar i hela landet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.