Ny strategi for att minska plaster och mikroplaster i hela EU

Nu har EU-kommissionen presenterat sin plaststrategi för EU. Målet är att den ska leda till en ökad återvinning av plast, minskade utsläpp av mikroplast och minskad nedskräpning. Men den presenterar också åtgärder för att minska användningen av fossil råvara vid plastproduktion.

Detta är ett avgörande verktyg för klimatomställningen och extra viktigt att det blir en omfattande strategi för hela EU, det är viktigt att det finns samverkan och gemensamma åtgärder för att nå klimatmålen i Parisavtalet. En av de viktigaste delarna i klimatomställningen är att minska de negativa miljöeffekterna från plast och det är bråttom och frågan måste få högt prioriteras och vår röd-gröna regering är och ska bli ett föredöme för övriga EU länder. Detta har också varit en prioritets fråga för oss röd-gröna i Umeå där vi lagt mål/uppdrag i vår budget för 2018 med att minska användandet av plaster för att minska miljö och klimatpåverkan.

Det är mycket positivt att strategin innehåller förslag som kommer att begränsa den avsiktliga användningen av mikroplaster i kosmetika, konstgräsplaner och många andra produkter.

Sverige och Frankrike har varit pådrivande i frågan och genom många påtryckningar där vi betonat hur kommissionen måste lägga vikt på riktlinjer där hela EU tar ansvar för att det plastavfall som skapas men också se till det som exporteras utanför EU:s gränser, där vi måste ha tydliga direktiv hur materialåtervinns på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön. Vilket har lett till att kommissionen också i strategin beskriver vikten av internationella åtgärder.

Plaster och framför allt mikroplaster är en av de största miljöbovarna idag, mikroplaster belastar vår natur och vattnet. De ger skadliga effekter på dagvattnet, fiskar och landdjur och till sist hittar mikroplaster sig in i oss människor och skapar ohälsa. Vi måste ta ansvar idag och investera  för att vi ska kunna efterlämna ett ekosystem till nästa generation som fortsatt har kapacitet att leverera de så livsavgörande Ekosystemtjänsterna.

En kommentar

 1. Utedassens vänner

  Med tanke på din tidigare blogg om VA så vill jag tillägga följande.
  Enskilda avlopp med infiltration eller modrrna minireningsverk är 100 % effektiva mot utsläpp av mikroplast, typ vid tvätt av fleeskläder, samt även läkemedelsrester.
  Det finns åskiliga forskningsrapporter om att enskilda avlopp är mer miljvänliga.
  De ska givetvis kontrollerad och funktionstestas.
  Beträffande Täftefjärden är det kommunens eget underdimentionerade reningsverk som släpper ut orenat avlopp tillsammans med ån.
  Inte de 30 talet åretrunthus som ingår i VA planen. Dessa är omätbara.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.