Effektiviseringar som främjar den gröna omställningen

Regeringen tillsätter en utredning om hur vi bättre ska främja en den gröna omställningen, detta genom att se över miljöprövningen av exempelvis stålindustri, livsmedelsindustri, vindkrafts- eller gruvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.
Utredaren ska föreslå åtgärder för att prövningen av verksamhet enligt miljöbalken ska främja investeringar som bidrar till en grön omställning. Målet är också att få en effektivare process för just miljöprövning.
Att effektivisera miljöprövningen är nödvändigt verktyg  för en grön omställning. Med de mål vi tagit för Agenda 2030 så måste vi nu öka tempot för att ställa om till en fossilfri ekonomi och för att nå miljömålen med 2graders målet innan det blir för sent.
Det är också extra viktigt att processen för miljöprövning effektiviseras för att främja gröna investeringar och säkra så att de inte hamna i länder med svagare miljölagstiftning. Detta är en viktig del av regeringens strategi för Smart industri, där Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.