Nya satsningar för att förebygga barn och ungdomskriminaliteten.

Som jag har skrivit om innan så har vi röd-gröna fattat beslut om flera uppdrag till Socialstyrelsen i syfte att förstärka den sociala barn- och ungdomsvården. En av delarna i satsningen är att stärka resurserna för att förebygga att barn och unga far illa eller begår brott. Med bakgrund till detta så har regeringen fattat beslut om lagförslag för att stärka rättssäkerheten och tryggheten för barn och unga som vårdas på särskilda ungdomshem som tillhör Statens institutionsstyrelse. Målet är att kunna stärka och säkra rättssäkerheten, delaktigheten och tryggheten för de barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem och för intagna som vårdas på LVM-hem.

Det måste finnas resurser för att kunna hjälpa och stödja de barn och unga begår brott eller fastnar i missbruk och det är viktigt att kunna ge dessa en tillvaro med stöd och behandling utanför den skadliga miljöer de befinner sig i idag. Jag håller också med om att en placering ska vara det sista alternativet och att man måste jobba hårdare och stärka det förebyggande arbetet vilket vi röd-gröna nu också gör genom att lägga stora resurs åtgärder inom området.

Förslaget som presenterats ger också tydligare regler vid placering på för behandling där nu bla personal vid särskilda ungdomshem och LVM-hem får två nya befogenheter dvs möjlighet att genomföra rums visitationer och skyddsvisitationer för att kunna söka efter föremål som intagna inte får inneha.

Jag hoppas också att man i det förebyggande arbetet verkligen ser till att stärka många av de satsningar som gjorts av civilsamhället och föreningslivet, ett bra exempel på detta är den så kallade avhoppat verksamheten på Fryshuset som hjälper barn och unga att hoppa av kriminella gäng och ta sig ur den organiserade brottsligheten. Det finns idag 800 barn och unga som har direkt kopplats till organiserade gäng och som skrämmande en hög tillgång till skjutvapen. Det är också viktigt att se till att föreningslivet har de resurser som behövs så att dem kan hjälpa utsatta barn och unga på plats i deras egna områden, att det finns förebilder som kan hjälpa och inspirera så att det första brottet aldrig begås eller att missbruket aldrig påbörjas.

Vår röd-gröna regeringen satsar totalt nästan 500 miljoner kronor 2018 på den sociala barn- och ungdomsvården. Där också Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag på 360 miljoner kronor i år till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och dels fördela statsbidrag på 100 miljoner kronor till kommunerna för att öka kompetensen om psykisk ohälsa bland barn och unga som socialtjänsten kommer i kontakt med.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.