Cykeln måste få mer utrymme i stadsplaneringen

Idag har kommunfullmäktige behandlat en motion om att införa cykelparkeringar i kommunala parkeringshus. För oss i MP är detta en självklar satsning men tyvärr så ville majoriteten i fullmäktige  avslå motionen. Cykel och kollektivtrafiken måste och ska få en breda plats i Umeå och måste börja prioriteras. Samtidigt som vi ser att allt fler tar cykeln så satsar vi från Umeå kommuns sida på att just främja cyklandet, men en viktig del som vi tyvärr ligger efter i är just att kunna erbjuda bra cykelparkeringar som också har ett bra väderskydd. Jag tycker att denna motion går i linje med de övriga hållbarhetssatsningar som vi genomfört i kommunen.

Vi måste kunna erbjuda bra cykelparkeringar som en del av det mål vi har för att kunna erbjuda bra service till cyklisterna som också främjar ett mer fungerade stadsrum. Om cykelparkeringar saknas, finns på fel plats eller är felaktigt utformade så kommer de inte användas och resultatet blir istället att cyklar parkeras på ett mindre bra sätt eller att man väljer bilen istället.
I det yttrande som lämnats till motionen från UPAB så menar de att detta ej skulle vara förenligt med de ägardirektiv som finns genom att detta skulle leda till minskade intäkter. Detta går emot många av de beslut som vi tagit i fullmäktige samt att om man ser utifrån kommunens mål och den politik som drivs på riksplanet, där man vill se socialt och ekologiskt ansvarstagande så faller UPABs argumentation. Det presenteras inte heller konkreta alternativ som skulle visa att man med alvar jobbar med problematiken fast på annat håll.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.