Alla är viktiga

Att det dagligen förtidspensioneras 18unga mellan 19-30år för att de beviljas aktivitetsersättning upprör Svenska folket. Även det betraktas av många som Försäkringskassans fel. Ja det är vi som gör bedömningen och fattar beslutet och ibland är det helt rätt. Beslutet i sig grundar sig på läkarutlåtande som skrivits av en läkare och beskrivningen är ibland korrekt och ibland något felaktig.

Det är inte lätt att vara ung, ha ett handikapp som gör att man inte konkurrerar med andra unga på lika villkor och många gånger leder det till ett aktivitetsstöd. Inte för att det är det bästa som kan ske en ung människa utan för att det är en del av trygghetssystemet. För med hjälp av ett aktivitetsstöd kan du i lugn och ro få möjlighet till förlängd skolgång om du behöver, möjlighet att göra aktiviteter som på sikt skall leda dig till en fungerande vardag och till ett arbete.
 
Att man pga. en diagnos inte passar in på arbetsmarknaden säger mer om vårt samhälle och de osynliga ”sociala reglerna” som vuxit fram ur en lång tid av fyrkantigt tänkande där alla skall vara lika och behandlas lika. Ett samhälle byggt av socialdemokrater där den fyrkantiga rättvisan är viktigare än den mänskliga rättvisa som utgår från individens behov.   
 
I min värld är det bättre att alla får samma chans men att alla får vara unika och kan behöva behandlas olika. Med det vill jag ha sagt att vi alla presterar olika och det är helt okej. Skulle vårt samhälle vara tillåtande och uppmuntra olikheter så skulle det utveckla en mer varierad arbetsmarknad där alla får möjlighet att bidra. Min förhoppning på de sociala företagen är stora och jag hoppas att de etablerade sociala företagen i Umeå regionen blir fler så att fler unga får möjlighet att sakta men säkert hitta sin förmåga att arbeta.  
 
Så frågan blir hur vi skall kunna skapa ett samhälle där alla är viktig och alla har en plats just utifrån sina förutsättningar. För alla är viktiga och behövs!

En kommentar

  1. Eva Isacsson

    Att ”bara” förtidspensionera ungdom är förkastligt. Jag blev försatt i en situation då jag fått kämpa för min överlevnad. Har därmed stärkt mitt självförtroende och fått mången ny kunskap. Byggde egen ”hydda” av mest återvunnet material.Hade förslag på att låta ungdom ingå i eget byggprojekt – att göra ritning, kolla ekonomi, söka bygglov,bygga, fundera på fukt, kyla och värme-problem, alternativ energi mm. En ungdomsby som de ska förvalta och förstå underhållsproblem. Dokumentera sina lärdomar, etc. Lovar att dessa ungdomar kommer klara sig i framtiden. Trixet är bara att övertyga dem som håller i pengarna att besluta om ett mångårigt projekt. En projekttermin är det enda man ställer upp med. Så?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.