Sjuk, frisk, fastlåst?

Sjukförsäkringen är omodern och behöver genas ses över, göras om och anpassas till dagens behov.

De förändringar som gjorts i försäkringen de senaste åren har varit ett försök att förändra för att förbättra men det räcker inte och vissa regler vart direkt dåliga. En sak som varit dålig är den bortre tidsgränsen. Den gör ingen som helst nytta vare sig för den enskilda individen eller för samhället.

Det är en riktigt stor utmaning när man ändrar i socialförsäkringen och framförallt om det gäller sjukförsäkringsdelen det viktiga är att förändringen utgår från en bred politisk enighet så människor inte far illa till följd av hastiga förändringar av försäkringen i samband med riksdagsvalen vart fjärde år, det har vi inte råd med för det skulle kosta alldeles för mycket mänskligt kapital.

Anpassa sjukförsäkringen utifrån de behov människors har, försäkring slår idag hårt mot människor med psykisk ohälsa eftersom reglerna är skriven utifrån dåtidens verklighet med många tunga arbeten och fysiska besvär som huvuddiagnos. Idag lider människor till största delen av en psykisk ohälsa därför måste försäkringen genast ses över och moderniseras.

I en nyligt publicerad studie där man granskat personer som deltagit i gemensam kartläggning och gemensamma aktiviteter med AF och FK för en yrkeslivsinriktad rehabilitering, visar det sig att endast 18% av dessa går till arbete eller utbildning. Ett uselt resultat!

Därför behövs tydligare riktlinjer från politiken, en riktlinje som säger att samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste fungera. För att pröva arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser måste man veta individens utgångsläge. Det behövs nya metoder och arbetssätt, syftet måste vara att stödja individen hitta en väg till arbete eller utbildning med målet att alla ska ha rätt till ett sammanhang och möjlighet till egen försörjning.

Den metod som bör gälla bygger på att man utgår från personens förutsättningar och de behov som finns på arbetsmarknaden samt att det finns tydliga mål.

1. Börja i tid men absolut senast tre månader innan sjukpenningen upphör för personen.

2. Inled arbetlivsintroduktion med en bedömning hos AF-Rehab där personen får göra en funktionsutredning med syfte att hitta individens styrkor(inte som idag när det fokuseras på det som inte fungerar)

3) Gör en planering med steg för steg och låt personen själv vara aktiv och drivande och våga sätta mål

4) Samarbeta med ett flertal arbetsgivare för att det skall finnas arbetsplatser att testa sin förmåga på och där det finns handledare

 

Det är dags att  fokusera på individens styrkor och bygga vidare på dem för att på så sätt minimera inlåsningseffekten som finns i Socialförsäkringen och att vi får en kompletterande arbetsmarknad så allas förmåga kan tas tillvara 

image

Människan i centrum <3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.