Ökade kostnader men ingen pratar om lidandet

I onsdagsmorse gick Försäkringskassan(FK) ut med sin prognos och det uppmärksammades naturligt vis av media.
Försäkringskassan har rapporterat om högre sjuktal, behov av ökade anslag och en dialog med politiken. Media beskriver att Försäkringskassans prognos spricker och att den psykiska ohälsan hos kvinnor ökat.

Vi måste närma oss frågan ur ett mänskligt perspektiv. Sjuktalen ökar och vad är orsaken? Våga fråga de sjukskrivna och försök se samband för att förebygga och motverka ohälsa. Det är förändringar som måste ske på flera plan, både hemma på jobbet och i samhällsbyggandet. Storstad och förtätning är inte svaret på ett bättre och tryggare samhälle. Svaret på ett bättre samhälle är att det finns en valfrihet att leva ett självständigt liv i stan eller på landet.

Sjukförsäkringen är en bra försäkring som vi skall värna men vi måste förändra den genom att ta bort den bortre tidsgränsen, skapa utrymme inom socialförsäkringen att i samarbete med den sjuke och vården utforma en rehabiliteringsplan som leder individen tillbaka till arbete eller studier. När personen sedan uppnått en förmåga är det dags att starta ett samarbete mellan individen, AF och FK. Här finns det massor av information att hämta hos enskilda individer, vården, FK och AF för att bygga ett fungerande och tryggt system som gör skillnad för individen.

Min erfarenhet från de år jag arbetat som personlig handläggare är att kvinnors överrepresentation inom sjukförsäkringen beror på att hen blir utbränd. Utbränd av kraven på livets E4 och de måste vi hitta lösningar på. Att bara öka jämställdheten löser inte problemet utan flyttar bara numerären så även män blir mer sjukskriven. Den enda möjlighet jag ser för att vi skall lyckas lösa det problemet är att bygga ett varmare, vänligare och mer närodlat samhälle.

Jämställdhet är en del i det samhällsbygget.

Jämställdhet är en demokrati och rättvisefråga och rättvist blir det först när vi förstår att alla är olika och därför behöver olika stöd även om försäkringen i sig skall vara rättssäker och alla skall vara lika inför lagen.

Öppenhet är en annan del i det samhällsbygget
Alla människor ska få vara fria att vara den person de är utan att låsas in i könsbundna normer eller inlåsta i ett funktionshinder eller bakom en religion.

Ett Närodlat perspektiv
Politiskabeslut som skall fattas måste fattas i samråd med dem de berör därför skall det vara en självklarhet att ta in medborgarförslag, ha en dialog med anställda i stat och kommun och ha som motto att våga fråga.

Jämställdhet, Öppenhet och närodlat bidrar till ett varmare och vänligare samhälle ♥ de är så vi kan komma tillrätta med de mänskliga lidandet

 

Centern_logo_ordmarke

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.