Höjda skatter att vänta

Socialdemokraterna gick till val på att investera i fler jobb och en bättre skola och när budget presenterades slog Regeringen fast att en feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska politiken. Så frågan är vad har man då fattat för beslut för att möjliggöra detta?

De S stolt berättar om är Lågstadielyftet och fler händer i äldreomsorgen och visst är det behjärtansvärt men när man synar budgeten och ser att det största tillskottet i vårbudgeten på 2,5 miljarder kronor skall gå till ökade sjukskrivningar känns det som något är trasigt. Ja vad kan man säga, ja visst det gynnar kvinnor att det finns pengar till att vara sjukskriven då de allra flesta som är sjukskriven är kvinnor. Men att gå hemma med knappt 80% av lönen och vara sjukskriven på grund av stressproblematik lär inte öka jämställdheten utan bara innebära att kvinnan fortsätter ta hand om hushållsarbetet för hon är ju ändå hemma och är sjukskriven och den negativa spiralen är ett faktum.

Att utjämna de ihållande ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor borde var steg ett i huvuduppdraget för en budget med en feministisk grundsyn och det saknas helt i de budgetförslag som nu presenterats.

Att avskaffa vårdnadsbidraget, ett bidrag som knappt används och om det används till stor del använts av mödrar med låga inkomster och låg utbildningsnivå innebär de bara att dessa kvinnor blir ännu mer marginaliserade. Är de så en feministisk budget ser ut?

Och vart är satsningar för att öka sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande för kvinnor generellt och särskilt för utrikes födda och nyanlända kvinnor? Vi vet att flickor i skolan har bättre betyg trots det går män före in på arbetsmarknaden så vart är den riktade satsningen för att förändra detta?

Det obetalda hemarbetet är lågt värderat och anses av vissa som en icke fråga men jag kan med 100% säkerhet säga att sjukskrivningskostnaderna skulle minska rejält, ja till och med halveras om man tog hemarbetet på allvar. Här behövs kloka politiska beslut som gör det enklare att ta hjälp av RUT med både städning, läxläsning, vård av sjuka barn och annat hemarbete. Vi måste tänka utanför boxen för det skapar både nya arbetstillfällen och minimerar pressen mitt på livets E4a när vardagspusslet skall läggas. Att göra saker av tradition bara för att de förväntas av en löser inte problemen.

Och vilka satsningar har den feministiska budgeten gjort på lönerna inom vård- och omsorgssektorn? En ökad bemanning i äldreomsorgen räcker inte. Har man tagit ett politiskt beslut att frysa läkarlönerna i avvaktan på att övrig omsorgspersonal skall närma sig? Eller ökar man antalet läkarplatser så att dagens duktiga sjuksköterskor kan vidareutbilda sig för att på så sätt få ner läkarbristen?

Att en tredje månad reserveras för vardera föräldern i föräldraförsäkringen och vissa ser de som ett steg mot en individualisering då det minimerar inlåsningsmekanismen som finns i försäkringen. Men i min värld är valfrihet i föräldraförsäkringen den enda lösningen. Den valfrihet jag då beskriver är en flexibel försäkring som öppnar för fler möjligheter tex. så borde dagar kunna lämnas över till annan av föräldrarna utsedd vuxen eller anställa en RUT som ansvarar för barnomsorgen. Att skicka sina barn utomlands som au pair är coolt men att ha samma modell i Sverige får många att se rött….

De ökade underhållsbidraget både välkomnar och ovälkomnar jag eftersom ensamstående föräldrar självklart har ett behov av ett underhållsbidraget men bidraget i sig borde inte behövas eftersom man som förälder har ansvar och försörjningsplikt för sina barn.

Sen saknade jag helt politiska beslut för att stimulera tillväxten av arbetstillfällen och hur tänker man att lågstadielyftet skall förbättra hela skolan?

Fanns det då något bra i budgeten, ja absolut, barnomsorgen blir mer tillgänglig på obekväm arbetstid och de blir ökade resurser till förlossningsvården, de är ansvarsfullt

Min bedömning är att vi måste ta politiska beslut som tar oss mot en framtidsvision där vi nått ett jämställt samhälle med ett arbetsliv utan stress och jämställt på hemmafronten genom att vi lever ett holistiskt och de politiska besluten vilar på ett holistisktförhållningssätt de är därför jag bedriver en närodlad politik <3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.