Vem sätter den politiska agendan?

Vid förra månadens Kommunfullmäktige ställde jag en interpellation om hur Umea kommun använt sig av de arbetsplatsnära stöd som Kommunen som arbetsgivare kan söka för att förebygga sjukdom eller hjälpa sjukskriven personal att återerövra sin arbetsförmåga. Frågorna ställdes till personalutskottets ordförande, Christer Lindvall.

Min förväntan var att frågorna skulle möta stort engagemang och mycket debatt, men icke sa nicke.

En enda politiker visade sitt intresse så heder till dig Åsa.
Övriga förtroendevalda visade inget intresse alls. Inte heller media tycktes intresserad av frågan. Om det politiska ointresset beror på att
frågan inte engagerar eller om det är för att medias agenda är det som styr vad som intresserar övriga politiker låter jag vara osagt.

Så här såg interpellation ut:
Under Alliansregeringen beslutade riksdag att satsat stort på att hjälpa långtidsjukskrivna att komma tillbaka i arbetslivet och därför avsatte Alliansen flera miljoner för att arbetsgivare ska kunna ge ett arbetsplatsnära stöd.

Det arbetsplatsnära stödet syftade till att användas för alla anställda både i förebyggande syfte och för att underlätta återgången i arbete. Ett stöd som kan ges för utredande insatser men inte för medicinsk eller annan behandling.

Arbetsgivare som Umeå Kommun kan få ersättning för halva kostnaden, maximalt upp till 7000 kronor, för en arbetsplatsnära stödinsats. Insatsen ska genomföras av någon av de cirka 200 företagshälsovårder som idag är godkänd. Arbetsgivarna som satsar får 50% tillbaka i börsen och dessutom friskare personal.

Stödet omfattar totalt 280 miljoner kronor till och med 2017. Under 2014 har det funnits 30 miljoner kronor att tillgå men förvånansvärt nog har endast 12 miljoner använts. Till antal är det flest privata företag som tagit del av stödet vilket kan tyda på att de privata företagarna är bättre att värna sin personal.

Under 2014 ansökte Umeå kommun om bidrag för en insats och till ett belopp av 2 300 kronor trots att 6,3% av Umeå kommuns anställda befinner sig i en sjukskrivning. Om vi utgår från att det fanns 9282st anställda 2014 så innebär 6,3% att det handlar om ca: 585 unika personer.

Under 2015 finns ingen ansökan från kommunen registrerat fram till 2015-05-12 trots att Umeå Kommun har fortsatta höga sjuktal.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att – Öka antalet långtidsfriska – Minska en upprepad korttidsfrånvaro och – Förkorta långtidssjukskrivningarna och därför önskar jag ställa följande frågor till ordförande för personalutskottet:
1. Tycker du att kommunen agerat rätt utifrån ovanstående och utifrån beslutade KF mål

2. Finns det någon plan hur kommunen skall agera 2015 för att minska sjukfrånvaron

Svaret jag fick var att ledande politiker inte sökt bidraget då man inte visste exakt hur det skulle användas……men de räcker inte som argument för då skulle vi aldrig kunna göra något vi aldrig testat förut. Och med ca femhundra personer sjukskrivna varje månad måste vi våga prova allt som kan hjälpa de anställda.

Låt behoven styra de politiska besluten inte medias agenda.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.