Delad vårdnad/Delat bidrag

Lek med tanken att du är i en relation och ni får ett barn, ett barn som har en diagnos och där det finns en problematik som är så omfattande att man bedömer att barnet har rätt till vårdbidrag. Vid det aktuella tillfället väljer du och din partner att vårdbidraget skall gå till en av er och ni väljer att vårdbidraget skall gå till den andre föräldern, trots att det skulle vara möjligt att dela på bidraget. Så långt är allt som de ska.

Lek sedan med tanken att ni efter några år separerar och att ni vid separationen bestämmer er för en delad vårdnad och samtidigt ansöker om ett delat vårdbidrag, så långt är allt som de ska.

Lek sedan med tanken att ni är ovänner vid separationen och därför har svårt att kommer överens. En delad vårdnad innebär inte att ni självklart ett får ett delat vårdbidrag. Det sker inte med automatik utan ni måste vara överens om att bidraget skall delas och ansöka om ett delat vårdbidrag. Den förälder som för tillfället uppbär vårdbidraget måste nämligen också skriva på. Det här är absolut inte okej.

Jag har mött allt för många som efter en separation har svårt att föra en vettig dialog med barnens bästa för ögonen. Vid en konflikt är viljan att tillmötesgå den andre förälderns önskan obefintlig. De som är ovänner glömmer visst bort både barnet och att den andre föräldern liksom dem själv har en tung och tidskrävande roll för att uppfostra, vägleda och hjälpa barnet.

Vårdbidraget är en ekonomisk ersättning som i viss mån ska täcka bortfall av arbetsinkomst och eventuella merkostnader och är därmed en kostnad som båda föräldrarna har vid en delad vårdnad. Delad vårdnad borde automatiskt generera ett delat vårdbidrag.

Som lagstiftningen ser ut idag är den uppenbart orättvis, en orättvisa som lagstiftaren inte tänkt på och här krävs genast en lagändring.

3 kommentarer

  1. Bra skrivet

    Bra skrivet! Håller med till 100%, fortfarande ett aktuellt ämne. En snabb googling ger bilden av att detta är något som uppmärksammats flera gånger tidigare. Har du någon insikt i om det är på gång en lagändring? Om så är fallet, var i processen är man?

  2. Ulla Jonsson

    Hoppas verkligen att det blir en lagändring . Förstår inte att det kan vara så orättvist. Har man delad vårdnad ska naturligtvis vårdbidraget delas, precis som barnbidraget görs nu

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.