#vistårinteut

Just nu rapporteras det i media om självmord bland ensamkommande, Det är en aktuell fråga som tas upp på möten i riksdagen men som det också finns många frågetecken kring. Här hittar du därför bakgrund och vad Centerpartiet vill idag gällande den tillfälliga lagen och uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen skapar mindre kontinuitet, förutsebarhet, stabila miljöer och chans till familje­återförening. Det var lätt att förutse att den tillfälliga lagen skulle få negativa konsekvenser och det påpekades också av bland andra Barnombudsmannen. Men ingen myndighet har haft i uppgift att följa situationen, så vi saknar en samlad bild av konsekvenserna utöver enskilda fall som lyfts i media.

Utöver den tillfälliga lagen har Migrationsverket i praktiken ändrat sitt arbetssätt gällande ålders­bedömningar, från att sällan skriva upp någons uppgivna ålder till att ofta göra det. Ansvaret för att bevisa sin ålder och identitet ligger på den asylsökande. Om en asylsökande inte har id-handlingar registreras den ålder hen uppger vid första kontakten med Migrationsverket. Men Migrationsverket kan skriva upp åldern om den verkar osannolik. De senaste månaderna har Migrationsverket skrivit upp allt fler personer från att vara under 18 till att vara över 18, vilket påverkar deras rätt till boende och utbildning.

För att öka tydligheten i hur processen kring åldersbedömningar ska gå till och få en bättre bedömning tidigare har regeringen förslag om åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. Där förtydligas att om man får sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska det gå att överklaga. Men under tiden man över­klagar gäller Migrationsverkets uppskrivning. Det innebär att personer som kanske är under 18 och som får rätt om det i domstol.

Som Centerpartist säker jag

– NEJ till den tillfälliga lagen som skapar en enorm osäkerhet och är den kanske viktigaste orsaken till ökad otrygghet och psykisk ohälsa bland ensamkommande.

-JA skapa möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå under förutsättning att regeringen ändrar sitt förslag så att det också blir möjligt för ungdomar att byta spår och få PUT om de har jobb.

-Ja det måste finnas en möjlighet för personer som inte kunnat bevisa sin identitet att få arbetstillstånd. En majoritet av dem som omfattas av förslaget saknar godkända id-handlingar. Om man får jobb ska man inte utvisas för att man inte har ett pass.

mobilbilder 2016 231

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.