Ikväll lyfter ett plan till Kabul….

Regeringens flyktingpolitik är förfärlig och för mig är det helt obegripligt att statsminister Stefan Löfven med sin historia rakryggad kan stå och peka med hela handen på dessa ungdomars och säga, i kväll lyfter ditt plan till Kabul och du är inte längre välkommen i Sverige.

Allvarligt, vi måste kunna bättre!

Under de senaste veckorna har jag flera gånger fått frågor om hur Centerpartiet ställer sig till flyktingsituationen och framförallt till de ungdomar som under året fyller 18-år utan att ha fått besked om asyl. Så för att tydliggöra Centerpartiets ståndpunkt väljer jag att citerar Annies Lööf och Johanna Jönssons som flera månader drivit på för att hitta åtgärder som löser problemet.

Utvärdera åldersbedömningarna som nu varit igång under en period för att säkerställa att rätt metod används

Gör en snabbt utvärdering av Migrationsverkets bedömningar av säkerhetsläget för att se om de kan förbättras

Centerpartiet värnar rätten att söka skydd.För att den rätten fortsatt ska värnas behöver asylbedömningen även fortsättningsvis vara fristående från politikens ofta godtyckliga bedömningar. I annat fall kan tvära kast i opinionen leda till att enskilda hamnar än mer i kläm. Vi anser också fortsatt att det är Migrationsverket och domstolarna som ska bedöma skyddsskäl.

Vår bedömning av säkerhetsläget är ändå att Migrationsverket bör pausa utvisningarna till Afghanistan medan man snabbt tar fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt bör regeringen tillsätta en utredning för att se om Migrationsverkets säkerhetsbedömningar behöver förbättras.

En särskild regel bör införas om att den som var under 18 år när asylansökan lämnades in också ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas. Långa handläggningstider ska inte vara det som avgör en ung människas framtid. Med den här förändringen skulle många av de som kom under 2015 få en möjlighet att stanna.

Särskilt/synnerligen ömmande omständigheter bör återinföras i utlänningslagen. Centerpartiet röstade nej när en majoritet i riksdagen, via den tillfälliga lagen för ett år sedan strök den här delen. Men för att det verkligen ska göra skillnad i just det här läget skulle även fler behöva omfattas av det mer generösa begreppet särskilt ömmande omständigheter.

Den som kan försörja sig själv ska få stanna. Idag måste man dels ha jobbat minst fyra månader, dels ha godkända id-handlingar vilket många afghaner saknar. Centerpartiet vill att de här kraven snabbt tas bort. Det ska räcka att man har ett jobb och att man har gjort sin identitet sannolik. Vi vill även se utökade möjligheter till stipendier för studier och liknande.

Den som inte har rätt att befinna sig i Sverige ska lämna landet. Samtidigt befinner vi oss i en exceptionell situation. Vi politiker har ett stort ansvar att försöka hitta de bästa lösningarna. Centerpartiet har under en längre tid kommit med olika förslag som kombinerar ordning och reda med medmänsklighet, men det krävs en majoritet i riksdagen för att de ska bli verklighet. Det som nu krävs är att den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen agerar.

Centerpartiet vill inte se fler skötsamma unga människor slitas upp från sin tillvaro och kastas ut i otrygghet, på det sätt som nu sker.

Vi vill hitta lösningar!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.