Haveriet med LSS

Centerpartiet har många fritidspolitiker som gör allt vi kan för att göra något åt haveriet med LSS. Vi vill återta den trygghetsreform som LSS bör vara. Vi debatterar, skickar förslag till våra riksdagspolitiker och skriver artiklar. Här är en av alla dom som skickats in och som publicerats av Norran

Att stoppa 2-års omprövningarna är rubrikpolitik
Krisen är här och nu, familjers hela tillvaro slås sönder. Det är hög tid att ta ansvar för situationen och trycka på nödstopp för indragning av assistans!

Alla människor har rätt att delta i samhällslivet utifrån sina förutsättningar, det är en självklarhet för oss i Centerpartiet. Att nuvarande regering genom Åsa Regner nu sätter stopp för tvåårsomprövningarna räcker inte för att komma tillrätta med hanteringen av bedömningen grundläggande behov inom personlig assistans.

De 1200 personer som redan fått avslag på sina beslut omfattas inte av det tillfälliga stoppet. Vad händer nu med alla dessa människor som redan har fått sina beslut omprövade och som resulterat i försämrade levnadsvillkor? Hur ska de individer som är i behov av personlig assistans klara sig i avvaktan på den översyn som nu görs?

LSS är en frihetsreform och en rättighetslagstiftning. Nuvarande regering ser LSS enbart som en kostnadsbörda och det får effekter på Försäkringskassans agerande vilket vi sett prov på de senaste åren genom ett ökat antal avslag vid nyansökan och ett ökat antal minskningsbeslut av antalet timmar vid 2-års omprövning. Det har påverkat enskilda individer och familjer med katastrofala följder och det här vill vi se en lösning på omedelbart.

Vad är orsaken till den hetsjakt som bedrivs av den som har ett beslut om personlig assistans? Det är i första hand den styrande regeringens inställning. De anser att kostnaden för personlig assistans är för hög. Alla människors rätt att växa, försörja sig själv och vara fullt delaktig i samhällslivet tycks inte vara så viktigt för socialdemokraterna.

Då regeringens regleringsbrev säger ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” får det i sin tur Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler att peka med hela handen och uppmana handläggarna till tuffare tag. Man ger enheten för gemensamma försäkringsfrågor i uppdrag att lägga stort fokus på att hitta bidragsfusk inom assistans och att syna brukare, assistenter och bolag. Uppdraget från regeringen borde ha varit att ge rätt ersättning från början, då skulle vi slippa både hetsjakten av de med assistansbehov och att ifrågasatta människor vid en tvåårsomprövning.

Det är också bekymmersamt med det dubbla huvudmannaskapet med Försäkringskassan och kommunen. Försäkringskassan försöker pressa ner antalet timmar i sin bedömning av grundläggande behov. Detta ser vi som ett försök till kostnadsövervältring från stat till kommun. Detta är olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt.

Centerpartiet säger nej till rubrikpolitik och vill istället hitta lösningar för att bygga ett samhälle där alla behövs och där alla kan känna trygghet.

Anna-Karin Kajsa Sjölander, Centerpartiet i Umeå
Malin Bergman, Centerpartiet i Krokom

3 kommentarer

  1. Per Lundgre

    Jättebra Kajsa!
    Detta måste lyftas. Redan har alltför många kommit i kläm.
    Magdalena Andersson öppnade sitt ymnighetshorn i budgeten men tydligen inte för de som är i behov av LSS. Det verkar vara viktigare att stoppa vinster i välfärden än att ha en fungerande LSS.

  2. Pingback: LSS olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt | Sjölander spekulerar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.