LSS olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt

Stoppa nermonteringen och låt oss återta den trygghetsreform som LSS ska vara.

Regleringsbrev från Regeringen till Försäkringskassan säger ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” det gör att ledningen uppmanar handläggarna till tuffare tag och helt felaktiga beslut. Man ger enheten för gemensamma försäkringsfrågor i uppdrag att lägga stort fokus på att hitta bidragsfusk inom assistans och att syna brukare, assistenter och bolag. Uppdraget från regeringen borde ha varit att ge rätt ersättning från början, då skulle vi slippa hetsjakten av på de som omfattas av LSS.

Det dubbla huvudmannaskapet är också ett bekymmer då den ena huvudmannen(Försäkringskassan) försöker pressa ner antalet timmar i sin bedömning för att nå målen i regleringsbrevet och kommunerna i sin tur skaffar jurister för att strida för att Försäkringskassan ska ta kostnaderna för LSS. Det innebär att dem enskilda individen får lida och en kostnadsövervältring från stat till kommun samt ett felaktigt användande av skattepengar i kommunerna. LSS just nu ett haveri!

Låt oss åter igen få en LSS, en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målsättningen med lagstiftningen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagstiftningen ska ge rätt till rådgivning, personlig assistans, ledsagning kontaktperson, korttids, bostad med särskild service och daglig verksamhet och ska i stort sett vara kostnadsfri.

LSS är just nu olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt. Centerpartiet vill stoppa nermonteringen och återta trygghetsreformen LSS.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.