Skolstart och…..

Skolstart och en viktig dag för alla oss som älskar skolan för de möjligheter den skapar. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn utanför familjen för ett barns möjligheter att skapa sig en framtid. Därför behöver vi skapa förutsättningar för att skolan ska erbjuda varje elev en trygg arbetsmiljö med möjlighet att få syn på sitt eget lärande och skapa tilltro till den egna förmågan att lära.

Grunden för lärande bygger på att varje skola är ett lag som jobbar mot gemensamma mål genom att ha

En gemensam Grundsyn hos personalen som säger, alla elevers lika värde.

En gemensam syn på uppdraget, att vara där för eleven och skapa förutsättningar för dom att hitta tilltro till sitt eget lärande och bibehålla nyfikenheten till kunskap.

En tillit till varandra som kollegor och varandras profession, alla vet att den andre gör det den ska göra i processen som ska leda fram till trygga elever med lust att lära.


Centerpartiet vill

– Höja lärarnas status, de är avgörande för elevens framgång i skolan
– Ge elever, föräldrar och lärare valfrihet
– Att utbildning ska leda till jobb

skola (2)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.