Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter

I Sverige växer 100 000 unga upp med hedersförtryck. I Sverige dör flickor under hedersförtryck. Länsstyrelsen i Östergötland, som sedan 2005 har i uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, rapporterar om en ökad medvetenheten i samhället, men att situationen är fortsatt allvarlig. Fortfarande vittnar flickor om tvångsäktenskap, könsstympning, allvarligt psykiskt våld och grovt fysiskt våld. Flickor vars bröder genom hård socialkontroll av släkten tvingas delta i förtrycket. Ett förtryck vi aldrig kan acceptera och som vi måste våga prata om och agera på för att få ett stop.

Centerkvinnorna arbetar bl.a. för följande initiativ:
♀️ Vi vill att det tas fram riktlinjer för hur individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska bemötas av socialtjänsten.

♀️ Vi vill se ökad kunskap och effektiva verktyg för t.ex. skol- eller vårdpersonal som möter flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

♀️ Vi vill förhindra att skattemedel går till trossamfund, skolor och organisationer som hindrar arbetet mot hedersförtryck.

♀️ I syfte att arbeta förebyggande mot barn- och tvångsäktenskap vill vi att Sverige, liksom Storbritannien, ska inför en Forced Marriage Unit under Utrikesdepartementet, en enhet som arbetar förebyggande och med befogenhet att ta hem flickor som förs utomlands för att giftas bort.

♀️ Vi vill också att brott som begås i hederns namn ska få en egen brottsrubricering.

Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter.

IMG_2214

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.