Lika för alla anställda men absolut inte rättvist!

Det är sommar, semester och många njuter av sin ledighet och av att återhämta. Samtidigt har vi en grupp människoänglar som varit i full gång under två år av pandemi som har svårt att hinna återhämta sig i den omfattning som vore önskvärt till följd av att dom varit extra pressade och utsatta under pandemin. Det är dom människoänglarna som sett till att samhällsservicen i människonära arbeten varit i full gång trots pandemin och alla svårigheter som en pandemi inneburit. Människoänglar som borde få en extra semestervecka för att få en bättre chans att återhämta sig <3 

 

Under de sista två åren har vi alla påverkats av pandemin men det är vissa yrkesgrupper som varit extra utsatt och som också haft en förhöjd arbetsbelastning till följd av ytterligare arbetsuppgifter eller att ordinarie arbetsuppgifter inte kunnat anpassas i samma utsträckning som det vore önskvärt vid en pandemi. Yrkesgrupper inom skola, vård och omsorg som har behövt fungera som alltid när övriga verksamheter i samhället stängts ner eller anpassats. Arbetsmiljön i vår kommunala och regional verksamhet präglas i hög grad av att arbetet är människonära, verksamheter som bedrivits utan att kunna anpassas i samma utsträckning som restriktionerna föreskrev.

 

Flera rapporter visar att personalen som arbetat i människonära yrken haft en ökad arbetsbelastning, upplevt en ökad oro och haft ett mycket ansträngt läge till följd av att verksamheterna måste fungera i kombination med att det varit svårt att rekrytera vikarier. Yrkesgrupper som varit i tjänst under extrema förhållanden utifrån att det är pandemi och därmed varit extra utsatt och inte haft möjlighet till önskvärda anpassningar är vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare i äldreomsorgen. Det är personal inom städservice verksamhet, det är kockar och måltidsbiträden vid måltidsservice och det är barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare och lärare i yngre åldrar i förskola, fritidshem och skola samt räddningstjänstens personal och våra människoänglar.

 

Umeå Centerkvinnor anser att medarbetare med viktiga samhällsfunktioner som tagit ett extra stort ansvar för våra barn, ungdomar och äldre i människonära yrken och utsatts för extra påfrestningar under pandemin bör kompenseras genom en kompensation som motsvarar en extra semestervecka. Därför lämnade vi in ett förslag om en extra semestervecka till Umeå kommunfullmäktige, ett förslag som tyvärr röstades ner av majoriteten (läs Socialdemokraterna). Argumentet är att det inte går att ge vissa yrkesgrupper en kompensation utan att det då måste omfatta samtliga yrkesgrupper. Ett märkligt svar från både personalnämnden och Kommunfullmäktige med tanke på att samtliga yrkesgrupper inte omfattas av friskvård på arbetstid, flextid, kontorsavtal och framförallt för att alla yrkesgrupper inte haft möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna och arbetat hemifrån med så lite kontakt med andra människor som möjligt på de sätt som föreskrevs av folkhälsomyndigheten för att minska pandemins spridning och risken att smittas. Nu har alla anställda oavsett yrkesgrupp tilldelats ett presentkort per är för sina uppoffringar under pandemin. En gåva som tilldelats alla oavsett om dom arbetat eller varit föräldraledig, arbetat hemifrån eller varit på plats i ett människonära yrke. Det är lika för alla anställda men absolut inte rättvist! 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.