Mer porr i skolan

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Att var tredje flicka blivit utsatt för sexuella övergrepp under sin uppväxt enligt en rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset är helt vansinnigt. I den nya läroplanen ingår riktlinjer för en utökad sexualundervisning, men Centerkvinnorna anser att de är vaga och vill se ökad tydlighet. Vuxenvärlden måste ta ansvar ! 

Redan 2019 la jag en motion som föreslog att vi skulle införa porr-filter i datorer som tillhandahålls av Umeå kommun och till stor del används av minderåriga. Hur är Hampus i sängen? unga killar känner sig tvungen att vara våldsam, gilla analsex och upplever en psykiskpress till följd av dessa förväntningar. Både barn- och unga behöver skyddas genom begränsad tillgång till porr och undervisning i skillnaden mellan porrindustrins bild av sex och sexuella relationer som bygger på tillit mellan två människor.

.

Under 2021 anmäldes 9 962 våldtäkter och omkring 40 procent av dem anmäldes av ett barn, alltså en person under 18 år – oftast en tjej. Det krävs fler och utökade insatser för att både skydda barn från sexuellt våld och förhindra att det sker. Här krävs att alla vuxna tar ansvar, och skolan har ett speciellt ansvar.

Centerkvinnorna står bakom ungdomars rätt att utforska sin sexualitet ihop med någon annan eller andra under samtycke. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Unga tjejer blir utsatta för övergrepp och tvingas tänja på sina gränser. Flera studier har pekat ut konsumtion av porr som en riskfaktor för att begå sexuella övergrepp och för sexuell aggression. Konsumtion av pornografi kan bidra till skeva föreställningar om våldsamt sex och sudda ut gränser för individers egna preferenser – särskilt för ungdomar som saknar erfarenhet av sexuella relationer.

Ungdomar ska inte vara hänvisade till porr som enda undervisning. Sexualundervisningen måste förbättras, och att pornografi i ökad utsträckning tas upp till kritisk granskning och diskussion. Enligt den nya läroplanen som börjar gälla vid skolstarten ska frågor om sexualitet och samtycke ”fångas i flykten” och vara ämnesövergripande. Centerkvinnorna anser att sex- och relationskunskap ska bli ett enskilt och obligatoriskt ämne, och att en lärare som har kunskap om och är bekväm med ämnet har uppgiften att lyfta frågan om relationer, normer och värderingar.

Sex ska vara härligt – och frivilligt. Varje individ måste ha rätt att utforska sin sexualitet utifrån sitt självbestämmande och ägandet av sin kropp, men också med respekt för övriga inblandade parter. Inte med skeva föreställningar om våldsamt sex.

Det sexuella våldet har ökat och blivit grövre och nu måste det få ett slut!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.