Dagboksanteckning 2019-12-16 Känner mig så ensam!

Umeå den 21 augusti och regnet öser ner så jag roar mig med att titta igenom anteckningar från den sista mandatperioden och hittar en anteckning från december  2019 som beskriver en känsla av att ensamhet i min ambition med att göra Umeå till en mer barn- och ungdomsvänlig plats. Intresset är något bättre för frågorna idag men fortfarande alldeles för svalt.

Så här står det i anteckningen från 2019-12-16

Idag var det dags för min motion där jag föreslår att uppdra till stadsdirektören att i samråd med samtliga nämnder utarbeta en strategisk plan för utbildning och implementering av Barnkonventionen som lagstiftningen.
Vad vart då resultatet?

Motionen fick tyvärr inte bifall utan ansågs besvarad, det är bättre än ett avslag eftersom det innebär att ledande politiker i alla fall erkänner att Barnkonventionen blir lag från 1 januari 2020. En lagstiftning som ska stärka barnets position som rättighetsbärare. Lagen medför att både förtroendevalda och Umeå kommuns anställda behöver utbildning och en strategi behöver utarbetas som omfattar både utbildning, implementering och uppföljning.

Hur väl förberedd är Umeå kommun och alla deras verksamheter på att Barnkonventionen och dess 54 artiklar blir lag 1januari 2020? Konventionen som består av 54 artiklar och det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
• Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
• Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Och hur ska varje nämnd kunna följa dom fyra grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn- och unga?

Av svaret och debatten från talarstolen säger samtliga socialdemokrater att det redan jobbas med frågan och att barnkonventionen ligger som grund för nuvarande beslut.
Är det den nu planerade utbildningen som avses och därmed ska vi alla vara nöjda?
För det kan omöjligt vara så att hanteringen av nedläggning av förskolor på intraprenad, uppsägning av dagbarnvårdare eller de aldrig genomförda 15barn per barngrupp som avses, eller?

Att svaret på motionen helt undviker ett besvarande för en strategiskaplan känns verkligen inte bra! Får nog lämna in en ny motion och föreslå att vi inrättar ett barnombud. Dagens möte visar att endast 8st ledamöter har ett barnperspektiv och att majoriteten av ledamöterna(55st) anser att en strategi för barn anses meningslöst och 2st ledamöter tyckte frågan var så ointressant att de inte ens deltog i voteringen. Så min slutsats är att Kommunfullmäktige säger Nej till en strategi för barnens framtida medan samtliga ledamöter säger Ja till en Träbyggnadsstrategi. Ja är väldigt glad åt att vi antog Majas motion om att bygga i trä men varför, varför är det så få som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor?

Visst det var 7 till ledamöter som vill ha en strategi, trots det känner jag mig ensam! 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.