Etikett: etablering

Delaktighet ett måste för kunna etablera sig

Hur får man någon att känna sig välkommen och delaktig? Och varför är det så viktigt?

Om du kommer ny på en arbetsplats, till ett annat land, möter en grupp nya människor eller går in i en ny relation så vet vi alla att det är språket som är nyckeln till tillhörigheten. Språket kan variera och ibland är det svårt för den som är hemtam att se vilka olika koder språket består av, de är ju så självklart när man är en del av det. Det är kroppsspråk, olika nyanser i språket, IT- förtrogenhet, humor, ironi och många fler beståndsdelar som gör hela kommunikationen.   
Och ska vi klara av att ta tillvara Etableringsreformen på bästa sätt har vi ett ansvar att möta människan genom mänskliga möten men vi har också en stor utmaning då så många av våra flyktingar faktiskt har ett digitalt utanförskap och ett stort behov av digitaldelaktighet.  
Vi har en etableringsreform som förespråkar integration och delaktighet men samtidigt finns ett behov av att inkludera dessa människor i vårt moderna och digitala samhälle. Ett samhälle som många av oss är så självklart att vi missar behovet hos de flyktingar som kommer från andra samhällen där den digitala värden fortfarande är okänd för den stora massan.  Om vi misslyckas med den digitala integrationen får reformen en sämre verkningsgrad och vi exkluderar stora delar av befolkningen från den sociala tryggheten som tex. Försäkringskassans hemsida kan erbjuda en person som är digitalt integrerad.
För att vi skall få den unika individen att känna sig välkommen och också ta tillvara individens unika egenskaper och möta arbetskraftsförfrågan är det viktigt att vi erbjuder både det mänskliga mötet och en digitaldelaktighet för att lyckas med etableringsreformen.
 IT-och regionminister, Anna-Karin Hatt har ett stort ansvar för att detta skall lyckas.