Inga beslut om Scharinska villan är fattade, men kommunen bestämer inte över byggnadsminne

Av , , Bli först att kommentera 13

Deet har blivit kraftiga reaktioner över den försäljningslista som togs fram under förra mandatperioden vilka hus som vi inte hade egen verksamhet i och därför kan försäljas. Det är ett gammalt fullmäktigebeslut sedan 2007.

Jag ska inte gå in djupare på det men vem som äger har egentligen ingenting med vilken verksamhet som är där. Idag hyrs dessa lokaler av studentkåren som vidareuthyr den till ett privat företag som bedriver verksamheten.

Det finns mycket skrivet i tidingar och på webbsidor men vad som gäller är att det är ett byggnadsminne och omfatas av byggnadsminnseslagen. På VK webb fins en dela artiklar som jag tycker alla borde läsa igenom och det hadnlar då främst om den som har tlllsyn över byggnadsminnena och det är länsantikvarien.

Du kan se och lyssna på vad som sägs i radio Västerbotten genom att klicka på den här länken

Oavsett vad vi tycker är det staten och byggnadsminneslagen som styr vad som får göras i huset. Ur kulturhistorisk synpunkt är det viktigt att de byggnader som fått en byggnadsminnesförklaring sköts efter det regelsystemet. Det är ju att förvalta ett kulturarv

Bli först att kommentera

Lite smuts och lite djur bra mot allergier.

Av , , Bli först att kommentera 12

Lite smuts och lite djur är bra mot allergier.Barnen behöver bakterier omkring sig när de är riktigt små för att de  inte ska utveckla astma och hösnuva – annars löper en cell i immunsystemet amok.
Det hävdar forskare vid Harvard
Medicinal School i Boston, USA, som studerar immunsystemet hos möss.

Det där är säkert ingen nyhet alls för visst förstår man att det finns en orsak till att astma, hösnuva och allergier är så stora som i Sverige.

Många som jag känner och jobbar inom sjukvården har i alla fall nämnt det för mig. Men frågan är då varför inte gör något år det utan mer eller mindre medvetet ser på att många kommer att få ett livslångt lidande.

Det måste väl ingå som en del i det förebyggande arbetet att se till att folk är friska. Det är sällan man hör att barn som från födseln haft djur omkring sig fått allergier.

Följade kunde man i går läsa från TT på text TV.

En alltför hygienisk miljö Den så kallade hygienhypotesen bygger
på att vissa västerländska länder har högre förekomst av t.ex. allergier och astma bland barn. Detta har konstaterars i flera jämförande studier, bl.a. mellan Sverige och Estland.

Idén är att en alltför hygienisk
miljö, som i Sverige, är negativ för
immunsystemets utveckling. De tidiga barnaåren verkar vara av särskild betydelse.

På sistone, i takt med att Estland har fått ökat välstånd, har förekomsten av astma och allergier ökat även där. (TT)

Om nu kunskapen om detta finns är det märkligt att inget görs

Bli först att kommentera

Ibland måste telefonen vara avstängd. I…

Av , , Bli först att kommentera 16

Ibland måste telefonen vara avstängd. I går hade jag för en gångs skull min telefon helt avstängd. Det är mycket länge sedan förutom när jag flyger.

Orsaken till detta var att i går eftermiddag klistrade jag på en ny skyddsfilm på min Iphone så man inte repar displayen. Jag såg och hörde att en del ringt och det var också därför som inte VK kunde nå mig i går.

Jag svarar självklart inte när jag sitter i sammanträden men när jag ser vem som ringt brukar jag alltid ringa upp. Det har varit en ledstjärna att alla som hör av sig till mig ska få svar inom en dag oavsett sms, mail eller telefon. Däremot lyssnar jag inte av mobilsvar för det behövs ju inte eftersom jag ringer upp och många läser in hela romaner

Bli först att kommentera

Bojkotta eller lägg skatt på förpackningar….

Av , , 1 kommentar 21

Bojkotta eller lägg skatt på förpackningar. Arla har bytt förpackningar på mjölken och det är den nya typen av förpackningar som bör bojkottas eller läggas skatt på.

Orsaken till detta är enkel. Det är en förpackning som är mycket sämre ur miljösynpunkt. Det mycket förvånande att man får göra så speciellt när det gäller livsmedelsprodukter då livsmedel kräver miljöval. Det är plast i den i skruvkorken vilket gör återvinningen dyr och komplicerad. Dessutom är den mera skrymmande vilket ger mer transporter och det är ett dåligt miljöval

Det här vet jag för jag har all den information jag behöver för att uttala mig så klart då det är företag som jag haft kontakt med som räknat både på kostnaderna och miljöpåverkan.

Den förpackningen har en fördel den är lättare att försluta men kan vara problem för vissa att öppna

Förpackningen är dyrare men antagligen törs man inte lägga på mer på priset utan det är väl bönderna som får mindre för mjölken. Jag ser hellre att bönderna får mera betalt än att man inför dåliga miljöval som dessutom är dyrare

Ska vi styra mot ett mera långsiktigt hållbart samhälle kan vi inte sitta still och titta på hur företag som Arla väljer dåliga miljöval.

Det som kan och bör vara ett styrmedel är självklart skatter så lägg en skatt på denna dåliga förpackning för mjölk och andra produkter ur miljösynpunkt.

Den andra vägen att gå är att inte köpa mjölk i förpackningar som är dåliga miljöval. Där har konsumenter självklart en viktig roll men även handeln måste ta sitt ansvar.

Upp till bevis Konsum och ICA och visa att ni vill ta ansvar för miljön. Ni gör en stor insats om ni avstår att köpa mjölk från Arla eller andra mejerier som inte tar ansvar för miljön genom sina förpackningar.

Det gäller att detaljhandeln tar sitt miljöansvar ett ansvar som ska tas i alla led från producent till konsument.

1 kommentar

Nordmaling vill växa med Umebor.

Av , , Bli först att kommentera 17

Nordmaling vill växa med Umebor. När jag plöjt igenom tidningarna ser jag att Nordmaling tänker växa genom att Umebor ska flytta dit och pendla till Umeå till sina jobb.

Vi jobbar inom Umeåregionen tillsammans för att stärka regionen och att aktivt värva folk att flytta inom regionen stärker inte regionen. Det är inte på det sätt samarbetet ska ske och självklart kommer det upp i regionrådet som Söderling sa till VF.

Nu ska man inte förvånas över vad som kommer från Nordmaling för de sprang ju ut när det gällde när IKEA bestämt sig för Umeå vilket även centern i Vännäs gjorde. Men jag förvånas inte över att man inom Nordmaling haft svårt att se vad order samarbeta betyder.

Jag är däremot mycket förvånad över att man inte i stället funderar över hur ska man skaffa nya jobb till kommunen. Eller har man gjort den bedömningen att inga företag vill etablera sig där.

Nu är jag inte alls orolig för att det ska bli den utflyttning man tror. Vi har bra service i kommunen och även om vi har olika uppfattning mellan partierna kan vi prata med varandra och vi har bra sevice och bra utbud av allt som människorna behöver.

Vi bygger för ett långsiktigt hållbart samhälle där tätheten har stor betydelse och att människorna har nära till allt så varför ska man välja en plats att bo på när man ska pendla till allt och därmed förlänga dagen med minst en timme bara för att ta sig till och från jobbet.

Man säger sig vilja bygga nya attraktiva bostadsområden men lägenheterna i nyproduktion blir minst lika dyra som i Umeå och därmed också hyran.

Det kommer att i stort sett vara omöjligt för privatpersoner att få låna till bostäder med de kontantinsatser som krävs och den blir betydligt högre i Nordmaling än i Umeå där det är tillräckligt svårt att låna till bostäder. Det är självklart en högre risk att låna ut till en bostad i Nordmaling än i Umeå

Jag är också lika säker på att inga privata hyresvärdar kommer att kunna bygga av samma skäl och kommunen har inte heller råd med de risker som finns och möjligheten att låna.

Som ni ser så tror jag inte risken för att Umebor ska välja att flytta till Nordmaling är speciellt stor inte minst på grund av möjligheten att bygga bostäder. Men huvudskälet är varför ska man flytta från något som är bra till något som ger mindre fritid och sämre utbud

Bli först att kommentera

Det finns mycket man säga om centerledaren….

Av , , Bli först att kommentera 24

Det finns mycket man säga om centerledaren. Jag har tidigare i dag haft en blogg om henne men kan inte låta bli att lägga ut en länk till en tidningsartikel som de kan läsa här

http://www.dagensarena.se/ledare/annie-loofs-hybris

Jag är nyss hemkommen och ser att det skulle fattas beslut om Migrationsdomstolen men inget beslut har kommit

Det skulle det inte förvåna mig ett enda dugg om centern med all kraft försöker få regeringen att lokalisera Migrationsdomstolen till Luleå och ge Per-Ola lite fjäder på hatten innan han slutar trots att alla utredningar som domstolsverket gjort pekar mot Umeå.

Centerpolitik har inte alltför ofta tagit hänsyn till fakta utan andra saker brukar få styra. Får väl under måndag ta reda på varför man sköt på beslutet men jag litar inte på centern. Den som lever får se. Nu blir det postgenomgång

Bli först att kommentera

Centerpartiet är löntagarfientligt.

Av , , 1 kommentar 22

Centerpartiet är löntagarfientligt. Om vi börjar med centerledaren Lööf så har hon den högsta lönen av alla partiledare 151 000 i månaden.

Dessutom är hon ung och oerfaren men trots detta så har hon högst lön. Nu är hon 29 år men jag tror inte det är henne de pratar om när det gäller ungdomslöner. Hon försvarar sig att hon inte är emot lönekarriär. Men hon kritiserar ingångslöner och har den högsta av alla partiledare.

En annan intressant reflektion är centern är ett av de partier som har lägst förtroende av alla hos väljarna. Visserligen måste partierna själva bedömda vilken lön deras partiledare ska ha men de har inte tidigare och inte nu satt lön efter prestation.

Hon har högre månadslön än många som jobbar i offentlig sektor har under ett helt års arbete. Skulle tro att hon har mera betalt per månad än en ny oerfaren undersköterska och eller oerfarna unga med utländsk härkomst som städar.

Skulle lönen sänkas som centerpartiet vill så har nog inte den unga oerfarna undersköterskan mer än mellan 8 000 och 9 000 att röra sig med sedan skatten är betald

Ni ser hur vansinnigt dumt centerns förslag är men inte har de sagt ett enda om de lönepåslag som höga chefer har fått under bara ett år.

Siffror som rör sig mellan 25-30 % i påslag och skulle räcka till att anställa minst tre ungdomar i det företag, ja kanske till och med fler där de är chefer.

Nu gäller det för framtiden att se till så de som har de sämsta lönerna inte halkar efter ännu mer och att löneskillnaderna blir ännu större.

Lägre lön för unga ger dessutom lägre pension den dagen de blir pensionärer. Det kanske är ett led i centerns strävande att bara ha en garantipension

Dessutom vill hon göra arbetsrätten mer flexibel. Det innebär tror jag att hon vill göra det lättare att säga upp trots att Sverige har en av de lagar i hela Europa som gör det lättast att säga upp folk. Centern är ett löntagarfientligt parti vilket Lööf förstärker efter att Maud Olofsson inledde attackerna på fackföreningsrörelsen.

Däremot är jag glad så länge moderaterna står pall för dumheterna. Lägre löner ger inte fler jobb, inte ett enda för företagen anställer de personer de behöver för att klara av jobben. Företagen vill däremot ha välutbildad arbetskraft, men gymnasiereformen ger lägre utbildad arbetskraft.

1 kommentar

Sverige ett uland när det gäller mobil täckning….

Av , , Bli först att kommentera 13

Sverige ett Uland när det gäller mobil täckning. Kom i går hem efter en skön och avkopplande resa till Thailand med avkoppling god mat ett fungerande mobilnät.

Landade sent och tvingades övernatta i Stockholm vi valde Ibiz hotell i närheten till Arlanda. Inget fel på rum lite litet men då blir priset bättre. Efter 12 timmars resa slås telefonen på.

Döm om min förvåning att det i alla fall på vårt rum knappt går att få täckning på Telias nät och då fungerar inte heller inte mitt mobila bredband. På hotellet ska de dessutom ha 20 kronor i timmen för deras Wifi nät och då även det är Telias är det inte aktuellt att pröva.

I Thailand kostade internet på hotellet som jag beskrivet tidigare men ska tas bort på det hotellet men när du gick på restauranger var det bara att fråga efter nätet så fick man en kod för att logga in och där var det gratis som en service.

Där vill man inte använda det mobila bredbandet via telefon då det är hutlöst dyrt men visst fanns det full täckning över allt, precis över allt.

När man så hamnar på ett hotell i närheten av Sveriges nav för flyget är det som att komma ut på landet där jag är född och man ska ställa sig på vissa platser för att kunna ringa eller nyttja sitt mobila internet.

En väl fungerande infrastruktur där mobilnätet ingår är ett måste idag. Det här fungerar inte i Sverige och måste göras något åt. Den där avregleringen av telenätet är en stor bov till detta och den auktion som hölls var rena rama fjaskot för det finns inget fungerande nät över hela landet

Visst har Telia ett stort ansvar men det är omöjligt att de ska ha nät över allt när inte andra har det eller tvingas till det.

Det finns bara en lösning på detta och det är att det ska finnas ett enda bolag i Sverige som svarar för nätinfrastrukturen och på det nätet får alla operatörer köpa sig tillgång.

Det bolaget ska bara äga och driva nätet över hela landet med krav på kvalitet och kapacitet. Avregleringen med flera operatörer var ingen höjdare och även dyrt för av vilken anledning ska man bygga upp parallell infrastruktur. Vi bygger inte parallella vägar eller järnvägar som också är en infrastruktur. När det gäller hotell bör det ingå att ha trådlöst nätverk vilket de allra flesta redan har

Här har du en mycket viktig uppgift Stefan Löfven och det är att fatta beslut som ger ett fungerande mobilnät över hela landet. Det är viktigt för alla enskilda men det är också viktigt för vårt näringsliv och för jobben i framtiden. Du får mitt tips gratis Stefan Löfven

Bli först att kommentera

Trenden håller i sig för Socialdemokraterna….

Av , , Bli först att kommentera 20

Trenden håller i sig för Socialdemokraterna. I går publicerades det ytterligare en undersökning där Socialdemokraterna går framåt i opinionen.

Denna gång var det Novus som visade på att Socialdemokraterna ökat och åter är där man hör hemma Sveriges största parti. En ökning denna gång på 5,2 %.
Nedan ser ni hur läget är för de olika parterna och man kan också se att de rödgröna nu är större än alliansen.

Socialdemokraterna 32,4 % + 5,2
Vänsterpartiet 7,3 % – 0,9
Miljöpartiet 8,8 % – 1,7

Moderaterna 30,5 % – 2
Folkpartiet 5,7 %
Centerpartiet 4,8 % – 0,8
Kristdemokraterna 3,6 %

Det är helt klart att det har blivit en Löfven effekt för Socialdemokraterna medan det inte syns några positiva tecken för Centern och Lööf och inte heller för vänstern och Sjöstedt.

Vi får väl se om det i framtiden om effekterna av det rödgröna samarbetet som visserligen har slutat i den organiserade formen det var före valet och den borgliga alliansen leder mera åt ett tvåpartisystem.

På den borgliga kanten kan det säkert bli så då man uppträtt som ett parti och där det finns risk eller möjlighet att ett eller fler partier kan åka ur riksdagen

Bli först att kommentera

Centerpartiet på väg mot avgrunden.

Av , , Bli först att kommentera 16

Centerpartiet på väg mot avgrunden. För mig är det det lindrigaste jag kan säga när jag såg att centern nu vill sänka ungdomslönerna enligt deras arbetsmarknadspolitikske talesman Annika Qarlsson

Hon la till att lönerna för unga bör sänkas med mellan 20-25 %. Vissa lågutbildade vill hon att lönerna ska kunna sänkas ännu mer för.

Ungdomar ska inte lönediskrimineras och de som har låg utbildningsnivå ska ges utbildning. Det var med andra ord en taktik från regeringens sida att förändra gymnasieskolan så inte yrkeslinjerna gav behörighet till högskolan. Gymnasiereformen är därmed en reform för sänkta löner
Men det talade man inte om när man gjorde reformen.

Nu vet vi Umeå att både Mattias Larsson och Britt-Marie Lövgren än inne på den linjen. Jag trodde inte detta om Centerpartiet för att vara ärlig.

Jag blir heligt förbannad på de som lägger sig i den Svenska Avtalsrörelsen och att centern sedan Maud Olofsson tillträdde är fackföreningsfientlig det vet vi.

De drev många krav för att försämra fackens möjligheter att arbeta och ta tillvara medlemmarnas intressen. Inget land i Europa har så generösa regler för att bli av med folk som Sverige vilket syntes när vi hade fordonskrisen 2008. Volvo lastvagnar sade upp över 1000 personer bara i Umeå medan ingen sades upp i Gent i Belgien.

Nu hoppas jag att fack och arbetsgivare säger i från att de inte vill ha någon statlig lönepolitik som Centern och Folkpartiet förespråkar utan avtalen löses i förhandlingar enligt den Svenska modellen. Är det något som skulle vara värt en arbetsmarknadskonflikt är det just friheten att teckna avtal utan statlig inblandning. Nu är det dags att vi 2014 får en ny regering så inte Sverige blir ett uland när det gäller lönebildning.

Bli först att kommentera