Miljöpartiet i regering!

Av , , Bli först att kommentera 11

Miljöpartiet de gröna tar för första gången plats i regeringen – med sex ministrar. Nu gör vi Sverige grönare!

Gröna ministrar

Miljöpartiet tar nu plats i Sveriges regering för första gången.

Det är en historisk dag för Miljöpartiet, detta ger oss en chans att tillsammans med Socialdemokraterna driva våra politiska frågor.

S och MP överens om att ställa om Vattenfall till ledande på förnybar energi

Av , , Bli först att kommentera 9

De tillträdande regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har idag enats på en rad viktiga punkter för det statliga bolaget Vattenfall.

Den borgerliga regeringen har tillåtit att Vattenfalls expanderat sin kolkraftsverksamhet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har istället som mål att Vattenfall ska vara ledande inom energiomställning. Styrningen av bolaget ska skärpas så att det ökar andelen förnybar energi och på ett kraftfullt sätt bidrar till omställningen. Framtiden för bolaget måste ligga i att utveckla förnybar energi och inte kol och gas.

Som ett led i detta kommer en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet styra Vattenfall så att företaget avbryter den expansion av brunkol som Fredrik Reinfeldt har tillåtit.

Vad gäller redan gjorda eller pågående investeringar måste vi avvakta med exakta besked tills vi har möjlighet att sätta oss in i alla detaljer som vi får tillgång till först i egenskap av regering.

Överenskommelse om klimatpolitiskt ramverk

Av , , 1 kommentar 6

Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna kommer i regeringsställning att införa ett klimatpolitiskt ramverk.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i den takt som forskarna ser och förutspår kommer det att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största artutrotningarna i planetens historia pågår. Nätet av arter som bygger våra ekosystem är förutsättningen för vår existens eftersom de producerar vår mat, vårt rena vatten och det syre vi andas. Det krävs ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i framtiden.

Det klimatpolitiska ramverket ska säkerställa att Sverige minskar utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Delmål för år 2030 och 2040 ska sättas ut liksom sektorsvisa mål för bland annat trafik, boende och jordbruk. En årlig avstämning av måluppfyllelsen ska göras.

Framtiden är förnybar

Av , , 1 kommentar 6

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att kärnkraften ska ersättas med sol, vind och annan förnybar energi. Vattenfalls planer på ny kärnkraft avbryts och den gamla kärnkraften får tuffare krav.

Miljöpartiet de gröna är överens med Socialdemokraterna om att:

  • En energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken ska tillsättas i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.
  • Den nya regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.
  • Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020 och ett mål till år 2030 ska tas fram. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för detta syfte. Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft behövs därutöver. Det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el.
  • Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas
  • Ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.