Våld och sexuella övergrepp

En stor eloge till initiativtagarna av den partipolitiskt obundna Manifestationen mot våld och sexuella övergrepp den 28juli. Så tack Jan Hägglund för engagemanget och arrangemanget.

Att Manifestationen äger rum den dag Hagamannen friges har säkert ett symbolvärde men för egen del är jag inte för vuxenmobbing men kommer att delta för att jag vill att våld och sexuella övergrepp ska upphöra oavsett vem hen som utfört gärningen är.

För överallt i alla städer och byar i Sveriges avlånga land misshandlas, våldtas och utsätts någon för sexuella övergrepp. De sker mitt ibland oss.

Jag har funderat mycket på hur de kan det komma sig att den som dömts till ett fängelse för sexualbrott på 14år kan släppas efter 9år för att man i fängelset uppfört sig väl (knappast en plats att begå bestialiska våldtäkter på). Fängelsestraffet blir då lindrigare för den dömde än en sluten psykiatrisk vård där hen släpps ut först när det inte bedöms föreligga fara för återfall. Den oro och osäkerhet som nuvarande rättssystem orsakar måste genast ändras.

Är Kemisk kastrering lösningen?
Kemiskkastrering för att sänka testosteron halten hos män i syfte att minska könsdriften fungerar bara så länge preparatet tas. Kemisk kastrering förekommer i Läkemedel som tex.cyproteronacetat ett hormon som tar bort den fysiska förmågan att ha sex. Det krävs höga doser av hormonet för att sätter ner sexlusten men oavsett dos påverkar hormonet inte en avvikande sexualitet. Det hjälper alltså inte mot pedofili, även om det sätter ner förmågan att ha sex. Att medicineras med hormonet innebär biverkningar som minskad muskelmassa, benskörhet, nedsatt lever funktion, viktuppgång och depression. Hur hormonet sedan påverkar miljön är osäkert. Och sist men inte minst Behandlingen fungerar inte när hen har sprit i kroppen. Kemisk kastrering är med andra ord som ett plåster på ett blödande magsår = meningslöst.

Är rättpsykiatriskvård lösningen? Om någon döms till rättpsykiatrisk vård bedöms att hen begått brottet på grund av allvarlig psykisk störning. Och att slå, våldta eller begå dessa bestialiska brott är för mig som vanlig medmänniska en alvarlig psykisk störning. Ja rättpsykiatriskvård kan vara lösningen, de ökar i alla fall chansen att hen får hjälp att ändra beteende samtidigt som hen sitter av sitt straff och den dömde släpps inte ut för än risken för än risken för nya övergrepp anses obefintlig.

4 kommentarer

 1. Jan Hägglund

  Hej och tack.
  Jag vet att det jag nu tar upp är en gammal diskussion, men jag tycker att frågeställningen är angelägen att ställa i detta fall. Är det sexualdriften som driver personen i fråga? Eller är han ett extremt exempel på ”män som hatar kvinnor”? Jag vet naturligtvis inte. Men jag tycker definitivt att frågan bör ställas.

  Under en period arbetade jag som kriminalvårdare på ett fängelse. I det ”hus” där jag jobbade satt endast män som var dömda för våld i nära relation (misshandel med slag och/eller sexuella övergrepp). Vissa män var återfallsförbrytare. En kille på drygt 30 år klarade inte två veckor ute, sedan hans ”muckat”, innan vi fick veta att han häktats för nya brott. För vissa var det en cirkel som inte gick att bryta. Detta skapade en uppgiven känsla hos kriminalvårdarna – eller en cynism. Andra personer, oftast yngre, begick endast ett brott och insåg sitt misstag. De slog inte mer – som jag uppfattade. Men väldigt många återföll. En kille hade fyra diagnoser plus drogproblem. Han var ett extremt exempel. Men väldigt många som satt på det ”hus” där jag arbetade hade just denna bakgrund, diagnos i form av olika bokstavskombinationer samt drogproblem. Men detta fritar ingen från ansvar. I slutänden tror jag endast på en grundläggande attitydförändring i samhället. När det gällde barn var aga naturligt för mina farföräldrars generation och även för den generation av lärare som jag hade i klass 1 – 3 i grundskolan (född 1953). Aga är inte naturligt idag – tvärtom. Det anses vara nästa intill oförlåtligt. Kvinnor är inte barn, det är inte det jag menar. Men parallellen finns i själva BEHOVET AV FÖRÄNDRING i attityd till övergrepp. I kampen, och det långsiktiga arbetet, för en sådan FÖRÄNDRAD ATTITYD måste kvinnor, och män, delta. Detta kommer att minska antalet övergrepp – inte utplåna dem. Bestialiska beteenden kommer alltid att finnas – och dessa påverkas inte av den ”allmänna opinionen”. Men om övergreppen skulle minska med 90 procent vore ju detta ett väldigt steg framåt.

  Jag vet att jag inte kommer med något nytt, eller originellt, men ibland finns det ingen genväg.

  • Anna-Karin Kajsa Sjölander (C) (inläggsförfattare)

   Ära den som äras bör 🙂 Absolut måste man jobba med attityderna

 2. Eric Johansson

  Hej Kajsa, SSRI preparat mot depression har samma effekt som kemisk kastrering, man tappar sexlusten/förmågan, som biverkning, jag vet eftersom jag bl a tar det mot bi-polär depression/depressioner. Rättspsykiatrisk vård för begångna brott är bra, tragiskt att det överhuvudtaget ska ske sådana avskyvärda brott, tyvärr fungerar inte lagarna som det är tänkt, nu senast när en 26 årig mycket våldsam man helt enkelt avviker från sitt straff(vård) på en promenad. Hur ska man förändra att intagna på rättspsyk kan rymma så lätt? Antingen är det själva attityden hos de som jobbar på sådana institutioner som måste ändras(de tar för lättvindigt på sitt jobb att skydda allmänheten från de intagna brottslingarna) eller att lagarna måste förändras så att de anställda på rättspsyk inte kan skylla på att lagen de följer, ”inte ger dem möjlighet att hålla koll på de intagna”. Det är lagen det är fel på, men även attityden hos överläkare eller andra som bestämmer vad som är acceptabelt för de intagna, det är så många som är berörda när någon farlig person rymmer, brottsoffren, anhöriga till brottsoffren och många fler, tänk dig rädslan, paniken som uppstår då hos någon som t ex våldtagen av den som rymt, fy fan säger jag bara! detta verkar inte rättspsyk ta någon hänsyn till eftersom de skyller ifrån sig: ”vi kan inte agera, lagen ser ut så” etc. Är förvånad över att ingen bild på 26åringen släppts i media, vem vill lagen skydda? brottslingen som vårdas på rättspsyk ,eller de drabbade, anhöriga till brottsoffret och allmänheten när brottslingen rymmer? Jag anser att det är något som inte stämmer när rättspsyk tar så lättvindigt på att någon rymmer. Tänder ett ljus för alla brottsoffer.

  • Anna-Karin Kajsa Sjölander (C) (inläggsförfattare)

   De kan absolut vara så att den rättspsykiatriska vården och attityden hos personalen måste förändras för att det skall bli säkrare och som du säger det är otroligt viktigt att allmänheten skyddas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.