Politiker på alla nivår måste tänka både i stort och smått.

Vilka politiska förslag behövs för att komma till rätta med det ökade sjuktalet?
Politiker på alla nivår måste tänka både i stort och smått.
lokal, regional och riksnivå handlar det om att fatta beslut som gynnar folkhälsan. De är allt från att beslut som bygger ett decentraliserat land till att ta kommunala politiska beslut som främjar Folkhälsan.

Vi vet att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad vi vet också att de flesta anställda inom vård och omsorg är kvinnor och att flest inom teknisk sektor är män. Rätt eller fel? Önskvärt att ändra på eller ej? Det viktiga måste vara att man får jobba på en arbetsmarknad där det är möjligt att behålla en god hälsa.

Vi vet också att kvinnor svarar för en större andel av den arbetsrelaterade sjukligheten än män och att en stor del av denna ohälsa är lokaliserad till rörelseorganen, särskilt nacke, rygg och axlar samt att den mentala ohälsan som är kopplad till stress/press/prestation ökar oroväckande snabbt.

Men inget politiskt parti tycks ha någon lösning på problematiken(obefintlig debatt=inget konkret förslag)inte ens SD som i övrigt tycks ha svaret (Stoppa invandringen) på alla problem. Ja SD får ifrågasättas för ingen kan längre hävda att SD är ett icke etablerat missnöjesparti som vi skall tycka synd om. Har man riksdagsmandat att förvalta och sitter man på en riksdagsplats tillhör man etablissemanget.SD är med och fattar beslut, SD är inte ett maktlöstparti i utanförskap däremot spelar dom på människors känsla av att dom befinner sig i ett utanförskap.

Jag tänker mig att det är flera olika åtgärder som behövs för att långsiktigt lyckas bygga en bättre arbetsmiljö och en stabilare folkhälsa. Differentierad pensionsålder men då inte som idag utan mer kopplat till olika yrkesgrupper, likvärdig utrustning på lyfthjälpmedel och annan arbetsutrustning och en stadsmiljö som innebär återhämtning genom miljö och kultur, decentralicering samt en nedtonad konsumtionshysteri är några viktiga faktorer för ett bättre samhälle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.