Petter Nilsson(SD)

Fallet Kevin! – och proportionalitet.

Länk till morgonens livesändning:

Leif GW Persson kommenterade under söndagens TV4-medverkan fallet om Kevin. En fyraåring som hittats död i Arvika av sin morfar.

Två bröder, 5 och 7 år gamla, Christian och Robin. Hade information kring fallet. Efter 30 förhör och att man följt med dem till mordplatsen vid tre tillfällen så erkände femåringen för polisen – vilket aldrig spelades in.

När man så utrett frågan på nytt så meddelade åklagare att bevisningen mot de två pojkarna, Robin och Christian – som vid tidpunkten var 5 respektive 7 år gamla – inte håller för granskning.

Leif GW Persson menar att han har en bestämd uppfattning om vem som gjort det. En 13 år gammal politisk flykting som polisen – av för honom obegripliga skäl – bortsett ifrån.
Nio månader efter mordet så greps han på bar gärning när han våldtar en treåring ungefär 100 meter från platsen där Kevin försvann.

GW kommenterar det hela i alla fall. Han menar att spåret med en 13-åring av politiska skäl avskrevs. Man ville inte förvandla det hela till en invandrardebatt under ett valår.

Sju och femåringarna, deras föräldrar, anhöriga och vänner har levt under villfarelsen att barnen orsakat fyraåringens död.

De unga brödernas upprättelse? En kommunal ursäkt.

Tänker jämföra med en nyhet från nyheter24, inte ensam i sitt slag, där en man som utsatt två kvinnor i Malmö för våldsamma våldtäkter sedan fick ett skadestånd på nära en miljon kronor då han uppgavs vara under 18 när brotten begicks – men att det nu visar sig att mannen kan ha haft ett falskt pass.

Man måste då fråga sig, vart finns proportionaliteten?

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 kommentarer

 1. Håkan

  Kommer GW att kölhalas av makten och media nu?Är det färdigt att sitta i sofforna?Makten låg på polisen under utredningen 1997 genom justiedepa rtementet dagligen för att uppdatera sig.Förmodlingen för att det fanns en till misstänkt som S inte ville ha.

 2. Marko

  Sverige är ett svårt sjukt land.
  Drevet om detta fortsätter i samma spår som det började, problem igen är att man lyfter upp saker som kan förstöra Sverigebilden när man pekar ut misstänkt med fel identitet och bakgrund.
  Att vi kanske har låtit mördare gå fria och begå nya grova brott för att den politiska eliten inte ska ställas till svars ignoreras mestadels.

 3. Bättre förr

  På grund av fusket med ålder och alla pass som ”tappats” innan man kommit till Sverige (det är lättare att nå Sveriges gräns med pass men ofta lättare att beviljas uppehållstillstånd på önskat sätt i Sverige utan pass), så har det faktiskt både blivit ett stort antal domar som blivit för milda och ett antal skadestånd från staten har beviljas, dvs svenskar som inte kommit utifrån under senare år har ofta fått lindriga straff i relation tlll gärningen jämfört med infödda svenskar för liknande brott….

 4. brorson

  Varför ska kommunen be om ursäkt för polisens agerande? Jo, därför att Kevin-fallet leder direkt in på de godtyckliga tvångsomhändertagandena av barn, som utnyttjas av extrema islamister i deras hatkampanjer mot Sverige, när de påstår att det bara är muslimbarn som tvångsomhändertas på felaktiga grunder. Varför skulle extremisterna hitta på fall, när de kan utnyttja verkliga fall, som har drabbbat muslimer, för några andra fall känner de ju inte till? Men varken bröderna, som hade utpekats som mördare, deras föräldrar och övriga släktingar var muslimer. Islamisternas försök att göra det här till svenskar mot invandrare håller alltså inte.

  Och den förnärmade svenska vänstern spelar med i islamisternas försök att starta något slags raskrig genom att blåneka till att det som förekommit förekommer. Kommunen beslöt alltså att pojkarna skulle skiljas från sina föräldrar, tvångsomhändertas. Den som har barn som mördar andra barn kan ju inte vara lämplig som förälder. Emellertid kunde beslutet inte verkställas, eftersom man varken hittade något fosterhem eller någon institution, som ville ta emot förfärliga barn.Varför fmiljen trakasserades under åratal av kommunen, som påstår sig nu inte ha gjort något fel. Detta berättades i TV-programmet om fallet.

  Detta liknar ett eventuellt felbeslut, som jag själv var medskyldig till. Det gällde en 14-åring, som misstänktes för att ha begått brott, men hans skuld kunde inte fastställas i en brottmålsättegång. där åklagaren har bevisbörda., eftersom han bra var 14. I stället bedömdes föräldrarna olämpliga som vårdnadshavare, eftersom sonen KANSKE hade begått brott. Utan att det ens hade gjorts någon utredning av föräldrarna. Det anses mindre viktigt, eftersom tvångsomhändertaganden av barn är för barnens bästa.

  Om ni undrar hur jag kunde delta i beslut, som jag tvivlade på var riktiga, så svarar jag att jag vid det laget hade några års erfarenhe och hade lärt mig att man snarare stjälper än hjälper dem som drabbas av besluten, om man går emot. Jag tänkte att när det gått tillräckligt lång tid – med hänsyn till sekretessen i de enskilda fallen, så ska jag avslöja vilken rättsröta som råder i tvångsvårdsärendena. Det handlar om fyra lagar, förutom LVU även LVM och LPT samt lagen om god man och förvaltare. Det har varit en mängd radioprogram om hus sistnämnda lag systematiskt missbrukas av kommunpolitiker, som stjäl från personer, vars ekonomi tvångsförvaltas.

  Enligt politrukdemagogen Anders Lindberg i Aftonbladet finns ”rättsäkerhetsgarantier” vid tillämpning av dessa laga, vilket är ett märkligt påstående av honom, eftersom han lär ha en juristutbildning, Han borde alltså veta att Rättegångsbalken inte tillämpas i tvångsvårdärendena utan en annan lag, som heter Förvaltningsrocesslagen, enligt vilken en myndighet som vill genomföra en tvångsåtgärd mot en enskild inte behöver bevisa någonting.

 5. brorson

  Det är verkligen brist på proportioner, när små barn utpekas som mördare av polisen och deras förälrdrar av kommunen som indirekt skyldiga, varför ideliga försök görs att ta barnen ifrån dem. Nu yrar vänsterfalangen bland VK-bloggare om att Sverige har världens bästa lagar, vad avser barns rättigheter och vägrar publicera genmäle från mig

  .Bortsett från RFSU:s diplom diplom ”Rätt att knulla” till 13-åringar efter ”prästfri” ssexualundervisning vid ett konfirmandläger i Svenska kyrkans regi, behövs inga tillstånd för att avla barn, varför vem som helst kan bli förälder, medan fosterföräldrar till tvångsomhändertagna barn är noga utvalda, inte sällan bland partikamrater till ledamöterna i socialnämnden, varför domstolarna á priori nästan alltid utgår från att de tvångsomhändertagna barnen alltid får det bättre hos fosterföräldrarna. Varför inget behöver bevisas.

  Att så inte alls är fallet bevisas av en 35-åring, som jag träffade när han nyligen hade släppts ut från ett 10-årigt fängelsestraff. Han hade tvångsomhändertagit som sju-åring för att modern hade hafts svårt att klara upp sin tillvaro sedan hans far lämnat henne för en annan kvinna. Han hade placerats i ett fosterhem, men rymt tillbaka till sin mamma, placerats i ett fosterhem lägre bort, rymt igen och placerats i ett nytt hem, till socialen skickat honom till ett låst ungdomshem ännu längre bort, där mer erfarna och kriminella ungdomar hade lärt upp honom till en ”mycket skicklig tjuv”. Hans egna ord.

  Det kan naturligtvis uppfattas som dalt att tycka synd om en ”mycket skicklig tjuv”, om man tänker på alla som han stulit från och vilka kostnader han har åsamkat samhället. Men om man i stället tänker på det nyligen tvångsomhändertagna barnet, som trotsar myndigheternas beslut för att han vill hem till mamma. Det är väl bäst att tillägga att han var ingen muslim. Men är det verkligen islamistisk lögnpalganda att svenska myndigheter ”kidnappar” barn, när barn tvångsomhändertas på så lösa boliner? Glöm inte att jag talar ur egen erfarenhet som beslutsfattare i ärenden om tvångsomhändertaganden av barn. I vissa fall, som jag också har varit med om, har det varit nödvändigt för att skydda barnets liv.

  Efter TV-reportaget om Kevin-fallet var det en debatt om barn och skuldfrågan, om de verkligen har begått de brott, som har utpekats som skyldiga till en Juridisk tidskrift. Jag citerar: ”. I den efterföljande debatten väcktes bl.a. frågan om inte de utpekade pojkarnas skuld borde ha prövats av domstol. Exempelvis menade dåvarande hovrättspresidenten Fredrik Wersäll att det var fel av polisen att slå fast skuldfrågan, något som inte är polisens uppgift utan som med hänvisning till den s.k. oskuldspresumtionen är en fråga för domstol.”

  När jag i den kriminalpolitiska debatten har föreslagit att straffbarhetsåldern sänks från 15 till 10 år och särskilda ungdomsfängelser inrättas för de dömda unga brottslingarna, har syftet varit att öka barns rättssäkerhet, att inga barn ska skiljas från sina föräldrar p.g..a. barnets egna brott utan bevis att barnet verkligen har begått brottet, att unga brottslingar inte ska sitta av sina straff på samma fängelser som vuxna brottslingar, samt at tice-krinnella barn som av någon anledning inte kan bo kvar hos färäödrarna, inte ska placeras i samma anstalter som kriminella ungdomar.

  Och när barn måste tas från föräldrarna p.g.a av allvarliga missförhållanden i hemmet, när felet ligger hos föräldrarna, ska detta bevisas. Därför måste nuvarande lagar avskaffas och ersättas av nya.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.