Petter Nilsson(SD)

SD har för bra politik! – Konspirationsteorier och MSM

Det är klart att SD har en allt för bra politik. Den får ett mer begränsat utrymme av media. Istället har man från MSM valt att fokusera mycket på konspirationsteorier om SD.

Exempelvis när Jimmie Åkesson misstänkliggörs av SVT under 30-minuter genom att försöka tillskriva honom och partiet någon dold agenda.
En absurd konspirationsteori dessutom. Partiet som alltid lyft försvarsfrågor och trygghet. Det enda partiet faktiskt.
SVT undviker att lyfta detta, eller politiken i sig. Istället försöker man anklaga SD för att partiet och dess medlemmar och väljare skulle vilja att Sverige ska övertas av utländsk makt. Att valet står mellan USA eller Ryssland. I stället för att förutsätta att SD vill – genom sina politiska förslag – styra och förbättra Sverige. Trots att Jimmie Åkesson är en rimlig statsministerkandidat.

MSM tycks låtsas som att partiet inte egentligen själva har – och hela tiden har haft – den enda bra politiken för Sverige.

I stället så får företrädare svara för olika konspirationsteorier som MSM och SD-belackare har.

Jag anser mig vara en yngre-medelålders arbetare från Västerbotten. Även om jag i själva verket kanske är något i övre kanten av medelålders, och mer politiker än arbetare idag.
Det är inte alltför sällan som jag som politiker får jaga media för att förklara våra politiska ställningstaganden, för att få med dem i artiklar. Ofta syns dem ändå inte.
Det är emellertid inte tillräckligt sällsynt att media ringer upp mig och frågar, om vad vår ”egentliga” ambition är: eller att man ska ta ställning kring vad någon annan gjort.

Jag såg den där prylen om den eventuella hitlerhälsningen i europaparlamentet. Tyckte det var intressant hur stor skillnad det är exempelvis i Aftonbladets försök att konspiratoriskt angripa SD genom guilt by association (eftersom a har med b att göra och b är dum så är också a dum). Låt vara att det framkommer att Charlie och SD-ledamöterna fördömer handlingen: agendan bakom rubriksättningen är tydlig.

Så jag jämförde det med Aftonbladets artikel kring avslöjandet kring socialministerns liknande brott – med de väsentliga skillnaden att hon ändå är Socialdemokrat och dessutom tillhör det absoluta toppskiktet både i landet och i Socialdemokraterna. Samt att hon utförde handlingen medan hon var ung.

Nu tänkte jag inte ta er tid genom att jämföra båda artiklarna i helhet, men för den intresserade är det absolut inte en dum idé att göra.

Det ska bli spännande att se hur mycket faktisk politik som lyfts av Mainstream media under detta valår.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 kommentarer

 1. Kenth

  Vi får akta oss nu när Gudrun Shyman lämnat FI och startat nya partiet
  *klimatalliansen*.När miljöpartiet lämnade regeringen kommer nog många
  rösta på Shyman istället…enligt utsago har de redan börjat fyll sin medlemskvot
  med betalande medlemmar.

 2. Bättre förr

  Ja, detta med att media skildrar vissa saker ur ett tvärtom-perspektiv är väl standard numera. De dolda agendorna är väl snarare nått som kännetecknar sjuklövern och media. När man redan före SD:s tid bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt fanns det inte mycket till offentlig diskussion inför väljarna, analys och debatt om vad som resultatet i slutänden för Sveriges ursprungsbefolkning saknades helt. Och samhällsutvecklingen blev ju, som facit nu visar, problematisk, mycket på grund av naivitet från vissa och dunkla agendor från andra, t.ex. filantroper med många miljarder i förmögenhet, som av någon anledning äger allt mer av världens resurser, dvs de har tjänat på globaliseringen och kanske också på mångkulturen, medan de fattiga och medelklassen i de rika länderna är de stora förlorarna….Medan media försöker intala oss att allt blir bättre, och att detta med hög kriminalitet och arbetslöshet i vissa grupper snabbt kan fixas, trots att utanförskapsområdena ökar hela tiden, trots att de tilldelas stora resurser. Men det hade inte behövt bli riktigt så illa, om vi hade tagit emot färre och insett att vi hade behövt fler poliser för att förhindra att poliser hamnar i underläge och inte färre poliser per capita med mera invandring, och om vi även hade insett att skolan inte klara hur många som helst som inte klarar svenska språket, utan att alla elever blir förlorare, och att vården behöver mera resurser med en större befolkning och fler som behöver tolk, som gör att det behövs mer läkartid och skötersketid när tolken ska översätta allt. Jämfört med våra Nordiska grannar, utvecklas pensionen sämre i Sverige, och vi låter oss ofta luras av att vi har samma rätt till vård som våra grannar, men med vårdköer som ibland gör att folk dör innan de får vård, så har vi ju de facto inte denna vård som vi har rätt till. Den förbättrade levnadsstandard som vi har fått berör i huvudsak på att de tekniska landvinningarna har varit stora, inte på att staten och kommuner och regioner är snällare med det svenska folket, tvärt om. Det har blivit allt svårare för infödda svenskar att få snabb vänlig och hjälpsam personlig service av arbetsförmedlingen, försäkringskassan och även vården!

 3. Marko

  MSM och makten går hand i hand nuförtiden.
  Dom sprider maktens utvalda information och granskar opposition och befolkning.
  Något som tyvärr är likadant i hela västvärlden.
  Alla med fel åsikt är numera kopplade till Ryssland och är ett hot mot demokratin.
  Med det underlaget så kan man rättfärdiga vilka metoder som helst för att behålla makten.

  I detta specifika fallet så har dom redan vunnit då dom igen har fått bort fokus från sakfrågor och fått sin motståndare att gå i försvarsställning.
  Allt försvar, hur riktigt det än är, kommer självklart aldrig publiceras i MSM

 4. brorson

  I förra inlägget skrev Petter” Tror i ärlighetens namn inte något parti vill att Sverige tas över av en utländsk makt, oavsett vilken” och frågar därefter varför SVT inte frågade (i programmet 30 minuter) hur SD vill stärka Sveriges försvar. Ja, det hade varit intressant att få veta. Visserligen var SD enda partiet, som inte stödde Reinfeldts vettlösa sabotage mot Sveriges försvarsförmåga, när nyinköpta militärfortordon köres direkt frän fabriken till skroten, med benäget bistånd från övriga tre allianspartier ocj tre oppositionspartier.

  Men så långt jag har sett, finns inget riksdagsparti, som har en genomtänkt försvarsarspolitik, som bygger på militärstrategiska överväganden .I en kommentar till ett av de senaste inläggen på Rombes blogg, beskrev jag den strategi, som Ryssland troligen skulle nvända vid en invasion mot Sverige, vilket jsg dock ånsåg som något ytterst osannolikt. Det skulle vara intressant att diskutera vilken strategi Sverige skulle använda som motdrag. Skulle Nato rädda oss och i så fall hur?

  Läste just att amerikanskanska bombplan av typen B52 övar i det småländska luftrummet. Det är en flygplantyptyp som utvecklades för liknande krig som andra världskriget, när allierat bombflyg bombade tyska städeri slutet av a, när det tyska flygvapnet var i stort sett utslaget. B52 är mest känt för terrorbombningarna av vietnamesiska byarmed napalm under Vietnamkriget, med flera miljoner civila dödsoffer som resultat.Ändå lyckades inte USA vinna det kriget, vars avslutning f.ö har mycket stora likheter med USA; s snöpliga uttåg ur Afghanistan nyligen.

  B52 är en hopplöst föråldrad flygpantyp för offensiv krigföring mot militära mål. Därför finns bara 1 / 10-del av ursprugen leverade B52;or kvar. Ohc de ska alltså sättas in i försvaret av Sverige? OM syfte är att slå ut fientliga brohuvuden på svensk mark är B52 fel flygplantyp. Rätt flyplantyp är tunga attackflyplan av typen FA 18, eller senare, alltså samma flygplantyp som Finland valde i stället för svenska -Gripenplan, när Finland rustade upp efter Sovjetunionens fal. B52 ärdäremot rätt flygpantyp för terrorbombning av civil mål, när det angripna landets flygvapen och lufförsvar redan är nerkämpat.

  I dagskäget, när Finland planerar köpa än ersättare till FA18, torde Sverige ha chansen att köpa begagnade F18 från Finland, vilket jag tycker att Fattigsverige ska göra. Men hur tänkte Hultqvist, är han tillät amerikanska bombplanspiloter öva folkmord i Sverige? Mot vilket land ska de färdigheterna användas? Att det ryska flygvapnet inte skulle kunna skjuta ner dessa flygande dinosaurier, innan de når sina bombmål i Ryssland är fantasier. Men Viden lever ju kvar i 1950-talet.Och Hultqvist, som fick apenfri tjänst efter två månader av sin värnplikt, frmstår ju alltmer som någon man skämtar om inom Nato.

  Med sin släpiga dala-dialekt och sin favortifras ”bygga militär förmåga” framstår Hultqvist kanske som en riktig krigsherre. Han åker land och rike runt och ¨återinvigde nedlagda regementen. Vi hade tidigare en socialdemokratisk försvarsminister, som hette Roine Carlsson. Han retade gallfeber på konservativa officerare, när han bemötte deras kritik mot regementsnedläggningarna med orden ”I moderna krig slåss man inte med kaserner.”

  Men det tror kanske Hultqvist, som inte stod ut med kasern-livet underf mer än två månader. Och vad tycker SD? Satsar vi på rätt saker, när det svenska försvaret ska återuppbyggas?

 5. brorson

  Neutrala stater har funnits så länge som det funnits krig mellan andra stater. Neutralitetens innebörd har skiftat kraftigt från tid till tid. Svensk neutralitetspolitik formades av den första Bernadottekungen Karl l den fjortonde Johan och måste sägas ha tjänat oss väl, eftersom vi sedan dess har klarat oss utan krig på svensk mark under drygt 200 år. ,Sedan 1907 finns en internationell konvention om neutrala staters rättigheter och skyldigheter, vilken är framförhandlad med den svenska diplomten Hjalmar Hammarskjöld som drivande kraft. Han hade de neutrala staternas, inte stormakternas intressen för ögonen,

  Vis trekungamötet Malmö 1914 förklarade sig de tre nordiska länderna (Finland var då fortfarande ett finskt storfurstendöme) sig neutralai nför det kommande första världskriget, som bröt ut strax därefter. därefter. Trots att Egnland inte hade ratificerat, d,vs inte hade åtagit sig att följa konventionen och trots ständiga konfrontationer mellan den engelska och svenska flottan i de svenska territorialvattnen utanför Skåne, lyckades Sverige undgå att dras in i kriget.

  Den nuvrnde Nato-medlemmen England ville helt stoppa handeln med Tyskland, vilket hade orsakat ännu värre dyrtider i Sverige, om det hade lyckats, än de som var. England ville alltså bestämma Sveriges säkerhetspolitik, något som Ryssland beskylls för att vilja göra nu. Hultavist och Linde har trassat in sig i något, som de kallar den europeiskaa säkerhetsordningen, och som enligt dem innebär att USA har rätt att placera kärnvapen i de Nato-länder, som gränsar mot Ryssland, medan Ryssland inte ens har rätt att placera konventionella vapen på sitt eget territorium, utom möjligen norr om Moskva.

  Enligt dem har alla länder rätt att själva välja sina militära samarbeten, utom -Ryssland – Belarus förstås. För då hotas den europeiska säkerhetsordningen. Neutrala stater har alltså enligt 1907 års konvention både rättigheter och skyldigheter. Man måste skilja mellan neutralitet och neutralitetspolitik, som är en politik i fred. vilken syftar till neutralitet i krig. Det finns bara ett enda ständigt neutraalt lsnd i hela världen, ochdet är Schwez, inte Sverige, som alltså måste ta ett nytt beslut inför varje krig.

  Sverige förklarade sig INTE neutralt under det sovjetisk-finska kriget 1939 / 1940, varför Sverige – som icke krigförande nation – kunde ge Finland mer hjälp än vad som var tillåtet enligt konventionen. Detta har utnyttjats på ett skamligt sätt av den sovjetska lögnpropagandan mot Sverige under efterkrigttiden, när den svenska neutralitetspoilitiken har utmålats som en bluff, att vi redan är med i Nato. Dettarent kommunistiska propagandertick används nu av Nato-anhängare inom den svenska borgerligheter (!) som argument för att Sverige snarast bör gå med i Nato, att vi redan är med.

  Men de säger inte vad detta innebär, nämligen att Sverige blir ett legitimt anfallsmål för Ryssland junder ett krit, som startar någon annan stans i världen, exempelvis mellan den f.d. sovjetrepubliken Aserbajdan , som nu är en turkisk lydstat och startade krig mot Armenien, som stöds av Ryssland,. för mindre än ett år sedan .Det hade alltså räckt med ett gränsintermezzo vid den armenisk-turkiska gränsen, och Nato-landet Turkiet hade påstått sig vara angripet av lilleputtlandet Armenien, för att göra Sverige till ett legitimt anfallsmål för Ryssland, om vi varit med i Nato.
  a
  Har någon hört talas om massmorden på kristna ryssar i det muslimskt dominerade Azerbadjan Sovjetunionens upplösning ?Nej. tänkte väl det. Allting sådant påstås ju vara rysk propaganda. trots flera miljoner kristna och judiska flyktingar från de muslimska delarna av f.d. Sovjetunionen.
  ,
  , .

 6. brorson

  Svensk TV agerar som en sanningsmyndighet. Intressant se hur hela svenska tyckareliten springer åt samma håll. Tänk om Trump fortfarande hade varit USA:s president och valet hade stått mellan Trump och Putin.

  Nu är ju frågan om rätt försvarsstrategi för Sverige, efter Reinffeldts sabotage mot det svenska försvaret. Ska vi försvara Sverige med hundraåriga återinvigda, men definitivt inte flyttbara kaserner i Sollefteå och Falun? Och vilken hjälp förväntar vi oss av USA, om vi går med i Nato: en föråldrad flyplantyp som är chanslöst i strid mot modernt stridsflyg, och bara duger till terrorbombning av civila mål i länder utan fungerande luftförsvar (som Vietnam under 1960-talet)? Tidigare svenska försvarsstrategier:

  1.Det svenska försvaret skulle hålla ut så länge som behövdes tills hjälp kom från Nato, vilket inte bara krävde beslut i respektive huvudstäder utan också en sammankoppling rent tekniskt.

  2. En erövring av Sverige skulle p.g.a. ett starkt svenskt försvar kräva så stora resurser, så att fienden skulle avstå.

  • Bättre förr

   Tyvärr är det nog så, att en genomtänkt försvarspolitik kräver rätt så stor militär styrka. Dvs de partier som vill stärka försvaret måste först bygga upp ett bra grundförsvar innan det egentligen är meningsfullt att utforma nån militär strategi. Med ett svagt försvar är politiska lösningar där man ger eftergifter mot en starkare aggressiv motpart och/eller söker stöd hos andra militärt starka stater det enda man egentligen kan göra. På den tiden vi hade en stark militär, försökte vi hitta en balans där det skulle kosta en aggressiv motpart så mycket resurser att motparten skulle välja att invadera ett annat land än vårt, eller avstå. Vi insåg givetvis att det inte var realistiskt att stå emot en kärnvapenstormakt som Ryssland om de bara angrep oss. Men vi skulle ha en chans att undvika konflikt om vi, tillsammans med andra militärt starka, kärnvapenbestyckade stater som var vänligt sinnade mot oss, kunde stå emot en aggressiv stormakt. Även om ingen sa nåt, då vi var neutrala, var det nog Ryssland som avsågs även då.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.