Pinsamt är bara förnamnet

Av , , 4 kommentarer 7

Pinsamt och helt förkastligt att Linda Snecker återgår i tjänst under sommaren när riskdagen är stängd för att kamma hem 61 tusen i månaden säger vissa
Pinsamt att det är möjligt säger jag.
Att göra rätt rent lagligt är inte alltid rätt moraliskt.

Ännu mer pinsam är det när Vänsterpartiets politiska företrädare på kommunal nivå beter sig på ett sätt som innebär att de polisanmäls.

Vänsterpartiet skämmer ut sig igen sager visa De är ren sknadal säger Anders

Avgå från ditt uppdrag Daniel Kallós säger jag, kan du inte ta sitt arbetsgivaransvar bör man inte heller företräda folket.

Vad händer nu???

Vänsterpartiet vill lägga 250 miljoner kronor på ett sommarlovsstöd för utsatta barn och Jonas Sjöstedt säger att det är ett led i Vänsterpartiets strategi för att Sverige ska bli ett land utan barnfattigdom. Tanken är god och vällovlig men absolut ingen lösning. Ännu bättre vore att satsa dessa 250miljoner på att skapa arbetstillfällen och en mer varierad arbetsmarknad.

Under många år har vi levt i ett industrisamhälle som sedan övergick i ett IT-samhälle men just nu befinner vi oss i ett tjänstesamhälle där det finns två riktigt viktiga frågor att jobba med politiskt om man på allvar vill förebygga barnfattigdom. De ena är att ta de stigande sjuktalen på allvar och komma med konkreta åtgärder för att skapa en friskare arbetsmiljö så folkhälsan inte hotas och de andra är att skapa en mer varierad arbetsmarknad där det finns alla typer av arbete.

De statliga myndigheterna har en stor möjlighet att skapa en varierad arbetsmarknad förutsatt att det finns politisk vilja att visa på möjligheterna. Idag läggs årligen flera miljarder på någon typ av lönestöd och skulle dessa medel vara kontrollerad och ges med lite större krav skulle pengarna räcka längre och det skulle finnas incitament för att skapa en mer varierad arbetsmarknad.

Alliansens jobbskapande åtgärder, såsom sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms samt RUT– och ROT-reformerna, har haft stor betydelse för den positiva utvecklingen och är de enda sättet att bryta barnfattigdomen. För det är bara riktiga jobb med en egen lön att leva på som på allvar kan bryta fattigdom.

Alliansens jobbpolitik gav resultat, antalet sysselsatta i Sverige ökade under 2014 med 98 000 personer, 98 000 fick en egen lön att leva på men vad händer nu ???

Rosé i Almedalen

De surras om Almedalsveckan och för mig som inte varit där och druckit rosé eller minglat har veckan inneburit hederligt arbete, hederligt oavlönat hushållsarbete och massor av surrande tankar på vad som är viktigt för Sverige idag, imorgon och om femtio år.

Alla partiledare har eller ska hålla tal i Almedalen och med största säkerhet har de bra och dåliga saker att säga. Men hur många av dessa politiker kommer att lyfta en av de mest osynliga men också en av de viktigaste frågorna om folkhälsa på sin agenda?

När 63% av de långvarigt sjukskrivna är kvinnor under perioden 1999-2014 är det ett allvarligt problem. Ännu allvarligare är att sjukskrivningarna nu ökar och därför borde Folkhälsa vara en av de allra viktigaste frågorna på Agendan.

Folkhälsofrågan är dessutom en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor, de är mycket viktigare att ta tag i den stigande sjukskrivning där kvinnor är överrepresenterade än kvoteringen till styrelserummen. Till styrelserummet kan vi ta oss själva utan hjälp men att skapa ett samhälle som värnar människa och folkhälsa det sker på strukturell nivå och här bör det finns ett politiskt ansvar.

Rosé i Almedalen vad är det mot en dag i vackra Västerbotten

image