Etikett: Regeringen

Vart tog ledstjärnan ”Kundfokus” vägen?

Hur skall Försäkringskassan kunna ha Kundfokus som ledstjärna med denna oövertänkta Handlingsplan?

Enligt säker källa så förväntar sig Försäkringskassans ledningsgrupp inte något svar från departementet på sin inlämnade Handlingsplan för besparingen som bl.a. innebär att Servicekontoren försvinner. Min förhoppning är trots allt att våra folkvalda politiker tar sitt ansvar och beslutar att den service som ges på servicekontoren behöver finnas kvar. Är man det minsta medmänsklig borde man förstå behovet. Behovet av ett fungerande Servicekontor för att alla skall kunna använda sig av socialförsäkringen och på så sätt också värna rättsäkerheten. Helt enkelt värnar om oss alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller stördhet avsett vart i livet vi befinner oss.   
 
Enligt samma säkra källa har man från ledningsgruppen ”varit mycket tydliga mot uppdragsgivarna, Socialdepartementet i denna fråga.  Samma ledningsgrupp säger att dom är ”säker på att vi kommer att få någon slags återkoppling från våra uppdragsgivare inom ett par veckor”. Försäkringskassans ansvar för en stor del av trygghetssystemen som består av försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning och därför är min förhoppning att Politikerna tar ansvar i denna mycket viktiga fråga och visar att dom verkligen vill värna om vårt trygghetssystem.
 
Enligt Svante Borg är det viktigt att komma ihåg att vi gjort ett bra jobb och att servicekontoren är ett lyckat koncept samtidigt som han ställer sig bakom en handlingsplan som innebär att Servicekontoren stängs, det är verkligen svårt att få förtroende för en så otydlig ledningsgrupp.  
 
Ni politiker som är ytterst ansvarig borde ge Försäkringskassan ekonomiska resurser så det finns tid att genomföra automatiseringen som så väl behövs.
 
Vem skall hjälpa de 3,5miljoner unga, svaga, gamla, nyanlända, utvecklingsstörda, normalstörda och starka som besöker oss när Servicekontoren stänger?