Etikett: Försäkringskassan

Vart tog ledstjärnan ”Kundfokus” vägen?

Hur skall Försäkringskassan kunna ha Kundfokus som ledstjärna med denna oövertänkta Handlingsplan?

Enligt säker källa så förväntar sig Försäkringskassans ledningsgrupp inte något svar från departementet på sin inlämnade Handlingsplan för besparingen som bl.a. innebär att Servicekontoren försvinner. Min förhoppning är trots allt att våra folkvalda politiker tar sitt ansvar och beslutar att den service som ges på servicekontoren behöver finnas kvar. Är man det minsta medmänsklig borde man förstå behovet. Behovet av ett fungerande Servicekontor för att alla skall kunna använda sig av socialförsäkringen och på så sätt också värna rättsäkerheten. Helt enkelt värnar om oss alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller stördhet avsett vart i livet vi befinner oss.   
 
Enligt samma säkra källa har man från ledningsgruppen ”varit mycket tydliga mot uppdragsgivarna, Socialdepartementet i denna fråga.  Samma ledningsgrupp säger att dom är ”säker på att vi kommer att få någon slags återkoppling från våra uppdragsgivare inom ett par veckor”. Försäkringskassans ansvar för en stor del av trygghetssystemen som består av försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning och därför är min förhoppning att Politikerna tar ansvar i denna mycket viktiga fråga och visar att dom verkligen vill värna om vårt trygghetssystem.
 
Enligt Svante Borg är det viktigt att komma ihåg att vi gjort ett bra jobb och att servicekontoren är ett lyckat koncept samtidigt som han ställer sig bakom en handlingsplan som innebär att Servicekontoren stängs, det är verkligen svårt att få förtroende för en så otydlig ledningsgrupp.  
 
Ni politiker som är ytterst ansvarig borde ge Försäkringskassan ekonomiska resurser så det finns tid att genomföra automatiseringen som så väl behövs.
 
Vem skall hjälpa de 3,5miljoner unga, svaga, gamla, nyanlända, utvecklingsstörda, normalstörda och starka som besöker oss när Servicekontoren stänger?

Ett första drag!

Genom att stänga Försäkringskassans Servicekontor får vi sakta men säkert en försämrad service till medborgarna. Det får mig att bli orolig och fundersam.

Är den långsiktiga politiska tanken att vi skall skrota socialförsäkringen?
Den försäkring som faktiskt omfattar alla som bor och arbetar i Sverige? Vem ska då försäkra de som redan idag är sjuk? Vem ska hjälpa och stötta de svaga i samhället? Har ni i Regeringen ingen verklighetsförankring?
 
Vart tog det välfärdspolitikens kärna vägen, den politik som värnar om sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkringar för alla människor som bor och verkar i Sverige. Vart tog frågorna som rör människors ekonomiska trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av en god hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter vägen?  
 
De känns som det första draget att urholka försäkringen är taget genom att ni i ledningen beslutat er för att lägga ner Servicekontoren.  
 
Jag önskar att ni som sitter med börsen tänker om!
 
Jag uppmanar alla Politiker och ledningen på Försäkringskassan, bygga en modern Försäkringskassa som erbjuder tillgänglighet byggt på IT-lösningar och mänskliga möten.

Regeringen måste skärpa sig!

Regeringens uppdrag till Försäkringskassan har varit att spara och budgeten skall minskas med 300miljoner fram till 2013. Det är inte klokt vilka effekter det får för dig, mig och framförallt för de allra ”svagaste” i samhället.

 
När jag säger svagaste menar jag dom underbara och fantastiska människor jag möter dagligen. Dom som behöver lite hjälp för att klara ”pappers Sverige” . De är dom som inte kan läsa, skriva, ta till sig information, som inte törs öppna brev, dom som har skyddad identitet, dom som har olika former av handikapp som gör det svårt att hantera ”pappers Sveriges” krav på förmåga. Att stänga servicekontoren för dessa människor är lika korkat som att be alla synsvaga lämna igen linser eller glasögon.
 
Att lägga ner Servicekontoren är helt enkelt inte humant!

Rädda Servicekontoren

Tisdag och gårdagens nyhet, ”Försäkringskassan skall ta bort servicekontoren” har tack och lov fått många att reagera. Jag hoppas nu att alla, oavsett politisk färg kan gå ihop och kräva att vi fortsätter värna socialförsäkringen och ett öppet Försäkringskassan med en ökad tillgänglighet för alla. En bättre service och en ökad rättsäkerhet bygger på en myndighet för alla oavsett färdighet och den måste få kosta. 

Lennart Holmlund passar på att kritisera handläggningen och sjukförsäkringen, kritiken kanske är korrekt i det fall som beskrivs i hans blogg. Men verkligheten kanske är den att handläggarna jobbar på så gott de förmår men att arbetsbelastningen och arbetsmiljön gör att dom inte mäktar med sitt uppdrag. Verkligheten kanske också är den att Försäkringen är så mycket större än bara sjukförsäkringen. Verkligheten kan också vara att det finns de som får bra hjälp men att det inte finns något värde att skriva om de i media.

Vi som jobbar på Försäkringskassan vet att besparingarna och omorganisationen pågått oavsett Regering. Vi vet också att det hela tiden betytt ökade IT kostnader och minskat anslag till personal. Vi vet också att Försäkringskassan kontinuerligt minskat på personalen sedan 2002.    
 
Vissa förändringar har varit bra andra sämre. IT-lösningar är nödvändiga och både tids- och kostnadseffektiva samtidigt som förändringen innebär bättre service till folket. För de som inte haft möjlighet eller förmåga att klara av att använda IT-lösningen har Servicekontoret funnits som en hjälpandehand för att klara av att nyttja socialförsäkringen.   
 
Jag uppmanar er, säg vad ni tycker direkt till Försäkringskassan  Och uppmana våra politiker att agera, varför inte skicka några rader till Ulf Kristersson

 

Nu har ledningen fått ”fel”

Av , , 3 kommentarer 11

Försäkringskassans ledning inte att lita på!

Jag säger det igen….. 

Försäkringskassans ledning inte att lita på!

 
Ledningen på Försäkringskassan(FK) som sitter på Huvudkontoret(HK) långt från verkligheten med Adriana Lender i spetsen sviker helt plötsligt en stor del av Sveriges befolkning, den del av befolkningen som behöver det största stödet med en personlig service. FK har i ett pressmeddelande talat om att man nu bestämt sig för att stänga lokalkontoren.
 
Den Moderatdominerade regeringen är ansvarig för en minskad anslagsnivå på 300miljoner till år 2013. Vart finns människan och det rättsäkra Sverige i den här planeringen?  
 
I besparingsivern har HK beslutat sig för att effektivisera. Vi som lever i verkligheten vet att effektivisera ofta betyder minska på personal och ibland även på servicen. Det är helt ok effektivisera så vi får ut mer av varje skattekrona men att ta bort stödet för de som har störst behov är inte effektivt bara destruktivt. Så förbered er på en rejäl försämring när nu 600års arbetare skall tas bort från FK.
 
Vi som finns nära Servicekontoren som dagligen möter de människor som har störst behov av direkt hjälp och inte klarar av att hantera en dator, ta till sig text eller ta en instruktion via telefonen. Helt plötsligt blir denna grupp av människor utelämnade. Att man på fullaste allvar föreslår att stänga Servicekontoren runt om i Sverige känns barockt!
Ni som vill värna om ett öppet Försäkringskassan som är ett Trygghetssystem för oss alla skicka era synpunkter till Försäkringskassan.  

 

Bostadsbidragets vara eller icke vara

Januari 2011 och i vanlig ordning kör Skatteverket över inkomstuppgifter från senaste taxeringsåret i år är det alltså 2009 som körs över till Försäkringskassan. Dessa uppgifter samkörs sedan med bostadsbidragssystemet och utifrån det regleras de preliminära besluten om bostadsbidrag och besked om slutligt bostadsbidrag skickas ut till dom som haft bostadsbidrag under 2009. Det är helt i sin ordning att man inte kan få bostadsbidrag om inkomsten varit för hög. Men det som oroar mig är att det är människor med en väldigt låg inkomst som får en skuld som inte sällan leder till att dom får ytterligare skulder och så är fallgropen grävd. Och det finns systemfel som gör att det är just det som sker.  

 
Det måste finnas bättre sätt!
 
Kanske är det bättre att de med låg inkomst fick sänkta skattesatser så att de faktiskt har råd att betala sin hyra, kanske är det hyresmarknaden som skall få skattelättnader så att hyrorna sänks, kanske är det systemen som måste synkroniseras, kanske måste vi redan i skolan lära alla lite mer om hushållsekonomi och att göra en budget eller kanske är det lite av allt.  
 
Om du har väldigt låg inkomst och söker försörjningsstöd hos sociala krävs att du söker bostadsbidrag och om du dessutom uppger för hög ”tänkt inkomst” vid ansökan av bostadsbidrag får du ett avslag av bostadsbidraget och både bostadsbidrag och försörjningsstöd kan utebli. Uppger du för låg inkomst får du ett återkrav och en skuld till Försäkringskassan. Kraven i dessa två system gör att många väljer att skriva en låg inkomst och det innebär allt för ofta får ett återkrav.  
 
Varje dag sedan förhandsbeskeden på det slutliga bostadsbidraget skickades ut den 4 januari har jag dagligen träffat 1-2 personer som är i verkligt djup kris både ekonomiskt och känslomässigt. 
 
Allra svårast har de människor som faktiskt gjort allt för att göra rätt, rätt utifrån vad olika ”myndighetspersoner” sagt åt dem att göra. Några av dom jag möter har känt sig tvingad av sociala att söka bostadsbidraget och så är det dom som anmält förändringar till Försäkringskassan men ändå fått ett återkrav. Och ibland blir det ett återkrav eftersom förändringen kan ske i maj och då räknas de kommande månaderna om för korrigering av bostads bidraget men man har då redan fått för hög ersättning januari till maj och därmed blir man återbetalningsskyldig.  
 
Att möta dessa förtvivlade människor gör mig ont!
 
Bostadsbidraget kan vara bra men vi måste i så fall hitta system som gör att människor inte hamnar djupt ner i skuldträsket. För som systemet ser ut idag så får de som har det sämst ställt ännu sämre ställt och deras skuldträsk blir som en evighetsmaskin och det kallar inte jag välfärd.

Som Centerpartist  vill jag bevara välfärden men jag tycker inte att bostadsbidraget är välfärd utan helt enkelt enbart en skuldfälla.  

Försäkringskassan behöver nå ut

Jag känner mig djupt olycklig för all människor som tappar sitt SGI skydd och alla som fått återkrav på bostadsbidraget. Många gånger handlar det om okunskap i hur försäkringen fungerar och vad man som individ behöver göra för att skydda sin SGI. Därför måste Försäkringskassan se över sitt informationsflöde. Alla är inte läskunnig, alla har inte tillgång till en dator och alla har inte drivkraften att ta reda på svaren. 

Ja visst Försäkringskassan har en fantastiskt fin Hemsida men min åsikt är att vi måste ut i samhället och informera muntligt och det redan på gymnasienivå. Om du redan tidigt i livet får en inblick i hur socialförsäkringen fungerar så är risken mindre att du ramlar i fallgroparna.  

 

Kränkande Lena Melin

Lena Melin, Aftonbladet skriver att Försäkringskassan gör de sjuka sjukare och visst kan det vara så att sjuka människor som får fel bedömning pga. mindre välskrivna intyg och ett dåligt bemötande av försäkringskassan. Men diagnosen försäkringskasseutlöst depression känns magstarkt. Så min fråga är, är det Försäkringskassan eller utformningen av reglerna som gör den sjuke sjukare?  

 

Och finns det något bra med Försäkringskassan? Har vi lyckats hjälpa och stötta någon?  

 

Vad kallar Lena Melin de syndrom som drabbade så många innan regeländringen 2008. Dom som aldrig tog sig vidare utan fastnade i sjukförsäkringen med många års sjukskrivning eller en sjukersättning. Min gissning är att även det var Försäkringskassans fel och diagnosen var antagligen Försäkringskasseutlöst apati.

 

Att skriva att Försäkringskassans personal trakasserar människor och gör sjuka människor sjukare känns för mig som anställd väldigt kränkande, Lena Melin.