Etikett: politik

Inspirera och engagera!

Annie inspirerade! 

Känns  hållbart och långsiktigt med en partiledare som engagerat pratar hållbart i alla lägen. 

Hon känner sig peppad, jag känner mig peppad och många av mina medmänniskor har tack vare arbetet med partiprogrammet och den öppna debatten lockats till nyfikenhet.

En nyfikenhet på innehållet i Centerpartiets ideéprogram, en vilja att delta i den politiska debatten och medmänniskor som bryr sig en hållbar välfärd.

Människor som bryr sig om miljön och klimatet.

Människor som bryr sig om utbildning och jobb åt unga.

Människor som vill skapa trygghet och rättvisa.

Människor som inspirerar och engagerar mig som fritidspolitiker äänu mer.

 

Engagerade medmänniskor som fått upp ögonen för det

hållbara valet, Centerpartister!

 

 

 

Vart tog ledstjärnan ”Kundfokus” vägen?

Hur skall Försäkringskassan kunna ha Kundfokus som ledstjärna med denna oövertänkta Handlingsplan?

Enligt säker källa så förväntar sig Försäkringskassans ledningsgrupp inte något svar från departementet på sin inlämnade Handlingsplan för besparingen som bl.a. innebär att Servicekontoren försvinner. Min förhoppning är trots allt att våra folkvalda politiker tar sitt ansvar och beslutar att den service som ges på servicekontoren behöver finnas kvar. Är man det minsta medmänsklig borde man förstå behovet. Behovet av ett fungerande Servicekontor för att alla skall kunna använda sig av socialförsäkringen och på så sätt också värna rättsäkerheten. Helt enkelt värnar om oss alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller stördhet avsett vart i livet vi befinner oss.   
 
Enligt samma säkra källa har man från ledningsgruppen ”varit mycket tydliga mot uppdragsgivarna, Socialdepartementet i denna fråga.  Samma ledningsgrupp säger att dom är ”säker på att vi kommer att få någon slags återkoppling från våra uppdragsgivare inom ett par veckor”. Försäkringskassans ansvar för en stor del av trygghetssystemen som består av försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning och därför är min förhoppning att Politikerna tar ansvar i denna mycket viktiga fråga och visar att dom verkligen vill värna om vårt trygghetssystem.
 
Enligt Svante Borg är det viktigt att komma ihåg att vi gjort ett bra jobb och att servicekontoren är ett lyckat koncept samtidigt som han ställer sig bakom en handlingsplan som innebär att Servicekontoren stängs, det är verkligen svårt att få förtroende för en så otydlig ledningsgrupp.  
 
Ni politiker som är ytterst ansvarig borde ge Försäkringskassan ekonomiska resurser så det finns tid att genomföra automatiseringen som så väl behövs.
 
Vem skall hjälpa de 3,5miljoner unga, svaga, gamla, nyanlända, utvecklingsstörda, normalstörda och starka som besöker oss när Servicekontoren stänger?

Ett första drag!

Genom att stänga Försäkringskassans Servicekontor får vi sakta men säkert en försämrad service till medborgarna. Det får mig att bli orolig och fundersam.

Är den långsiktiga politiska tanken att vi skall skrota socialförsäkringen?
Den försäkring som faktiskt omfattar alla som bor och arbetar i Sverige? Vem ska då försäkra de som redan idag är sjuk? Vem ska hjälpa och stötta de svaga i samhället? Har ni i Regeringen ingen verklighetsförankring?
 
Vart tog det välfärdspolitikens kärna vägen, den politik som värnar om sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkringar för alla människor som bor och verkar i Sverige. Vart tog frågorna som rör människors ekonomiska trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av en god hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter vägen?  
 
De känns som det första draget att urholka försäkringen är taget genom att ni i ledningen beslutat er för att lägga ner Servicekontoren.  
 
Jag önskar att ni som sitter med börsen tänker om!
 
Jag uppmanar alla Politiker och ledningen på Försäkringskassan, bygga en modern Försäkringskassa som erbjuder tillgänglighet byggt på IT-lösningar och mänskliga möten.

Rädda Servicekontoren

Tisdag och gårdagens nyhet, ”Försäkringskassan skall ta bort servicekontoren” har tack och lov fått många att reagera. Jag hoppas nu att alla, oavsett politisk färg kan gå ihop och kräva att vi fortsätter värna socialförsäkringen och ett öppet Försäkringskassan med en ökad tillgänglighet för alla. En bättre service och en ökad rättsäkerhet bygger på en myndighet för alla oavsett färdighet och den måste få kosta. 

Lennart Holmlund passar på att kritisera handläggningen och sjukförsäkringen, kritiken kanske är korrekt i det fall som beskrivs i hans blogg. Men verkligheten kanske är den att handläggarna jobbar på så gott de förmår men att arbetsbelastningen och arbetsmiljön gör att dom inte mäktar med sitt uppdrag. Verkligheten kanske också är den att Försäkringen är så mycket större än bara sjukförsäkringen. Verkligheten kan också vara att det finns de som får bra hjälp men att det inte finns något värde att skriva om de i media.

Vi som jobbar på Försäkringskassan vet att besparingarna och omorganisationen pågått oavsett Regering. Vi vet också att det hela tiden betytt ökade IT kostnader och minskat anslag till personal. Vi vet också att Försäkringskassan kontinuerligt minskat på personalen sedan 2002.    
 
Vissa förändringar har varit bra andra sämre. IT-lösningar är nödvändiga och både tids- och kostnadseffektiva samtidigt som förändringen innebär bättre service till folket. För de som inte haft möjlighet eller förmåga att klara av att använda IT-lösningen har Servicekontoret funnits som en hjälpandehand för att klara av att nyttja socialförsäkringen.   
 
Jag uppmanar er, säg vad ni tycker direkt till Försäkringskassan  Och uppmana våra politiker att agera, varför inte skicka några rader till Ulf Kristersson

 

Nu har ledningen fått ”fel”

Av , , 3 kommentarer 11

Försäkringskassans ledning inte att lita på!

Jag säger det igen….. 

Försäkringskassans ledning inte att lita på!

 
Ledningen på Försäkringskassan(FK) som sitter på Huvudkontoret(HK) långt från verkligheten med Adriana Lender i spetsen sviker helt plötsligt en stor del av Sveriges befolkning, den del av befolkningen som behöver det största stödet med en personlig service. FK har i ett pressmeddelande talat om att man nu bestämt sig för att stänga lokalkontoren.
 
Den Moderatdominerade regeringen är ansvarig för en minskad anslagsnivå på 300miljoner till år 2013. Vart finns människan och det rättsäkra Sverige i den här planeringen?  
 
I besparingsivern har HK beslutat sig för att effektivisera. Vi som lever i verkligheten vet att effektivisera ofta betyder minska på personal och ibland även på servicen. Det är helt ok effektivisera så vi får ut mer av varje skattekrona men att ta bort stödet för de som har störst behov är inte effektivt bara destruktivt. Så förbered er på en rejäl försämring när nu 600års arbetare skall tas bort från FK.
 
Vi som finns nära Servicekontoren som dagligen möter de människor som har störst behov av direkt hjälp och inte klarar av att hantera en dator, ta till sig text eller ta en instruktion via telefonen. Helt plötsligt blir denna grupp av människor utelämnade. Att man på fullaste allvar föreslår att stänga Servicekontoren runt om i Sverige känns barockt!
Ni som vill värna om ett öppet Försäkringskassan som är ett Trygghetssystem för oss alla skicka era synpunkter till Försäkringskassan.  

 

Min vardag

Min vardag är att arbeta som informatör och generalist i socialförsäkringen. Det innebär att jag och mina kollegor skall ha kunskap om hela Socialförsäkringen på en generell nivå. Vår kunskap skall omfatta följande ärendeslag

         Adoptionsbidrag  
         Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
         Arbetshjälpmedel 
         Arbetsskador 
         Assistansersättning 
         Barnbidrag 
         Bilstöd 
         Bostadsbidrag 
         Bostadstillägg 
         Etableringsersättning 
         EU-familjeförmåner 
         Försäkringstillhörighet och internationell lagstiftning 
         Förvaltningsrätt och sekretess 
         Föräldraförsäkring 
         Handikappersättning 
         Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader 
         Kontroll och kvalitet 
         Närståendepenning 
         Omprövning och överklagande 
         Partnersamverkan 
         Processteam
         SGI
         Sjuk- och aktivitetsersättning samt samordning
         Sjukpenning och samordning 
         Sjuklönegaranti 
         Smittbärarersättning 
         Statliga fordringar
         Särskilt högriskskydd
         Tandvård 
         Totalförsvarspliktiga
         Underhållsbidrag, indrivning internationellt 
         Underhållsstöd 
         Utbetalningar
         Vård, internationellt
         Vårdbidrag 
         Återkrav 
 
Men i verkligheten innebär det att vi skall ha mycket goda kunskaper om de allra flesta ärendeslagen för att kunna hjälpa just dig. Kunderna som besöker oss på serviceenheterna runt om i Sverige har rätt att få den servicen. Vår största uppgift är att hjälpa dig förstå Socialförsäkringen, vilka rättigheter och skyldigheter som följer med nyttjandet av försäkringen, förstå och tolka beslut, hjälpa dig och andra människor att nyttja försäkringen där dom har möjlighet till det och att lotsa dem vidare till andra myndigheter eller välfärdssystem där Socialförsäkringen tar slut. Ett roligt och givande arbete som jag utför med stolthet. Varje dag jag lyckas hjälpa någon gör mig extra varm i hjärtat och lycklig.   
 
Som anställd, medmänniska och Centerpolitiker vill jag jobba för att bibehålla det goda i Socialförsäkringen men det krävs också en förnyelse. En förnyelse för att behålla och utveckla välfärden. Socialförsäkringen måste bli enklare att förstå och innehålla mindre inlåsningseffekter för att vi skall få ett större mångfald i samhället och en bättre intigration. Vi måste också skapa förutsättningar för att öka anställningsbarheten hos alla genom minskade skatter och sociala avgifter för små små företag och sociala företag som anställer dom som annars inte har så lätt att få arbete.  

Kopia på brev från Försäkringskassans ledning

”Missriktad kritik mot Försäkringskassans handläggare” 

Idag skriver Adriana Lender och Stig Orustfjord i ett gemensamt brev på Fia om debatten runt sjukförsäkringen och om den kritik som framförs. Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén underströk på en träff med ledningen i går kväll att politikerna måste ta på sig sin del av ansvaret när socialförsäkringsfrågorna debatteras.

Debatten om sjukförsäkringen och vem som ansvarar för vad är ständigt i fokus. Nu senast i Aftonbladet där krönikören Lena Mellin under rubriken”F-kassan gör de sjuka mer sjuka” går till angrepp mot Försäkringskassans handläggning och bemötande. Debattörer och krönikörer har inte sällan en tendens att rikta kritiken mot Försäkringskassans handläggare i stället för att fokusera på den lagstiftning som ligger till grund för vår tillämpning. Medvetet eller inte, men den sortens kritik är oftast både onyanserad och missriktad. Tvärtom, vi vet att det arbete som utförs i hela vår myndighet för det mesta görs på ett mycket bra sätt. Att det, som Lena Mellin skriver, skulle handla om att ”Försäkringskassan trakasserar sina klienter” är en absurd tolkning. Att möta våra kunder med respekt och empati är och ska vara ledstjärnan för alla Försäkringskassans medarbetare.

Det är också otroligt viktigt att vi hela tiden försöker beskriva hur försäkringen fungerar och att förklara besluten på ett begripligt sätt. Men vi är också medvetna om att det, trots att alla gör sitt bästa, kan bli fel ibland. Det är vi de första att beklaga. Vi arbetar intensivt för att rätta till misstag som ibland kan inträffa i alla de miljontals kundkontakter vi har årligen. Bemötandefrågor står alltid högt på agendan och är grunden till hur Försäkringskassan uppfattas i vår omvärld.

Försäkringskassans uppdrag är att följa den lagstiftning som politikerna beslutat om. Uppföljningar som vi kontinuerligt gör visar också att såväl rättsäkerhet som tillämpning av reglerna i allt väsentligt följer lagstiftarens intentioner. Detta är något vi alltid berättar om i våra möten med såväl media som politiker och det kommer vi att fortsätta med. Hur det sedan ibland skildras i den allmänna debatten är en annan sak och medias eget val. Och apropå media: Det kan i sammanhanget förtjäna att påpekas att när vi bjuder in till pressträffar vill just Aftonbladet, som ju är den tidning som tveklöst publicerar mest artiklar om Försäkringskassan, inte dyka upp.

Vi i ledningen kommer oförtrutet att jobba vidare för att nå ut med en korrekt och nyanserad bild av allt bra arbete som görs inom Försäkringskassans verksamhetsområden. Det kommer vi att fortsätta göra när vi möter media både centralt och lokalt och kanske allra viktigast i alla vardagskontakter och möten med politiker, samarbetspartners och kunder. Att det går bra för Försäkringskassan är en grundsten i det resonemanget och som vi alla kan känna stolthet inför. Det kanske tydligaste exemplet på det är att Försäkringskassan varje år fattar 19 miljoner beslut och att de allra flesta är rätt från början. Knappt 1 promille av alla miljontals beslut leder till ändringar i högre instans, och det om något vittnar om att såväl rättssäkerhet som kvaliteten i handläggningen håller hög klass.

Det är också viktigt att komma ihåg att det i lagstiftningen finns visst utrymme för bedömningar i varje enskilt ärende. Att då införa en ”rimlighetsparagraf”, som bland annat Lena Mellin tycker, är farligt och skulle sätta den demokratiska processen och rättssäkerheten ur spel.

Att politikerna är medansvariga i de frågor som blir heta i debatten är ju helt uppenbart. Igår kväll hade vi hela Socialförsäkringsutskottet på besök hos oss på Försäkringskassan. Vi berättade där om alla de goda resultat vi nu har uppnått och lyfte också de frågor som vi ser är problematiska – bland annat frågan om det växande antalet unga med aktivitetsersättning. Ordföranden Gunnar Axén avslutade träffen i berömmande ordalag: – Försäkringskassan gör ett mycket viktigt och gott arbete och gör det allra mesta rätt och vi politiker måste ta på oss vår del av ansvaret när socialförsäkringsfrågorna debatteras.

 
Adriana Lender  
Stig Orustfjord

Ointresse från Aftonbladet eller….

Det är inte en dag försent att ledningen för försäkringskassan reagerar på den kritik som riktats mot anställda på Försäkringskassan. I väldigt många artiklar och reportage kring förändringen av sjukförsäkringen och människor som farit illa har personalen på Försäkringskassan utmålats som omänskliga och onda personer. Det media aldrig lyft är politikernas ansvar för reglerna i sjukförsäkringen och att införandet av förändringarna gick med en sådan rasande fart att det var svårt att hantera, göra korrekta bedömningar och ge rätt information. Att personalen dessutom är för underbemannad för att hinna med det du som försäkrad faktiskt har rätt till syns aldrig heller.

Jag vågar lova att de allra flesta som jobbar på försäkringskassan faktiskt vill hjälpa människor att förstå och nyttja försäkringen utifrån deras lagliga rätt. 
 
Försäkringskassans ledning har försökt bjuda in till pressträff för att förklara.
Men vart är Aftonbladet när det bjuds in till pressträff?
I alla fall……….inte intresserad!
 
Så frågan är om det är ointresse från Aftonbladets reportrar eftersom fakta aldrig kan göras om till sensationsjournalestik.  

Kvinnligt & Möjligt

Av , , 2 kommentarer 6

Att vi behöver tillväxt i Sverige tror jag alla människor oavsett politisk tillhörighet skriver under på. Men sen är det frågan om hur som skiljer åt. De olika politiska partierna och människors åsikter spretar. Jag vill skap möjligheter!  Det finns många sätt att uppmuntra tillväxt och min övertygelse är att vi gemensamt kan skapa en hållbar tillväxt genom att

 
·        Minska arbetsgivaravgifterna för små företag
·        Minimera byråkratin
 
 
Fler människor måste våga lämna drömstadiet och starta eget. För att det ska vara möjlig måste reglerna förenklas och det politiska klimatet måste bli företagsvänligt. Inte som i Umeå där vi nu genom de rödas landstingspolitik förlorar både nyetablering av företag och patienterna förlorar en fungerande alternativ vård.
 
Små företagen kan bara växa om det finns tillgång till riskkapital och de administrativa kostnaderna minskas. Myndigheterna måste bli mindre byråkratisk och ge god service och framförallt måste arbetsgivaravgifterna sänkas med ungefär 5 procentenheter.  
 
Låt företagsamheten spira för det är vår möjlighet att skapa tillväxt, våga vara möjlig och inspireras av kvinnorna!

 

Ge BOT en chans

VK skriver att hälften av alla utförsäkrade efter sitt deltagande i introduktionsprogrammet på Arbetsförmedlingen har återvänt till Försäkringskassan. Tänk vad gräsligt om det varit som förr för då hade dessa med all sannolikhet fått en sjukersättning, ja det som tidigare kallades förtidspension. Grattis till den halva som genom introduktionsprogrammet fått möjlighet att återgå i arbete eller till att söka arbete. Men då återstår frågan hur kan de som återvänder få hjälp?

Min åsikt är att den bästa hjälpen de kan få är att mötas med respekt, att de ska få nödvändiga utredningar inom vården och en samordnad rehabilitering. Ingen långtidssjukskriven blir nämligen frisk bara genom att vänta.
 
Av erfarenhet kan jag säga att det hade varit bra med en tidig samordning mellan den sjukskrivna, arbetsgivaren, läkaren/annan vård personal och Försäkringskassan. Den samordnade rehabiliteringen gör att man aktivt arbetar tillsammans för att den enskilda individen ska få en stabil återgång i arbetet och det ger verkligen effekt.    
 
Men vi måste tänka längre än så, det viktiga måste vara att på sikt minska gruppen av långtidssjukskrivna och då måste det till flera åtgärder. Som jag tidigare nämnt vill jag att vi inför BOT-avdrag. De riktlinjer som Centerpartiet idag tagit kring folkhälsa är inte komplett utan ett BOT-avdrag, om du vill veta vad jag tycker.  
 
Om avdraget införs pekar politikerna på vikten av en god hälsa och det mänskliga värdet som finns hos varje individ. BOT-avdraget skulle direkt leda till minskat mänskliga lidande och en minska långtidssjukskrivning.
 
Lars Weinehall skriver i sin blogg att ohälsosamma levnadsvanor inte bara orsakar långtidssjukskrivningar utan även dödsfall. Att Socialstyrelsen nu rekommenderar en avancerad rådgivning som är anpassad till den enskilda individen som ett led i hälsoarbetet känns betryggande och som ett steg i rätt riktning. Äntligen har man tagit det mänskliga kapitalet på alvar.
 
Men i vårt landsting går det utför och männskligt kapital tycks inte vara något man värdesätter det visar man tydligt genom att bryta vissa avtal.
 
I mitt möte med långtidssjukskrivna män och kvinnor har jag mött många kloka människor. De allra flesta med någon form av psykiska besvär eller utbrändhetsproblematik har berättat att de långt innan sjukskrivningen känt på sig att marginalerna varit allt för små. Många har berättat om tappra försök att meddela arbetsgivare, kollegor och familj om hur det känts men inte blivit tagen på alvar. Många har också beskrivit avsaknaden av egen tid för träning och annan typ av friskvård som ytterligare en orsak till att ”livet rasat”.
 
Men det handlar också om att hitta ”rätt hjälp” och då det gäller ”rätt hjälp” finns inget facit. Det är det individuella behovet, samspelet mellan patient och vårdgivare som är avgörande. Att åtta vårdavtal sagts upp i vårt landsting och upphör vid årsskiftet 2010-2011 och att ytterligare åtta avtal sägs upp kommande årsskifte känns för mig medmänniska som en katastrof och ett politiskt misslyckande.
 

Ja det går verkligen utför, det känns som beslutfattarna ”spottar” på behövande. Ni politiker som fattat detta beslut verkar inte ha en aning om de behov som finns där jag befinner mig, i verkligheten.