Satsningar för ensamkommande barn och unga

Av , , 1 kommentar 2

Regeringen presenterar ett flertal nya satsningar på ca 800 miljoner under en tvåårsperiod, som ska göra tillvaron tryggare för alla barn och unga i Sverige, särskilt de ensamkommande. Dessa satsningar, som är viktiga steg på vägen för att förbättra situationen för ensamkommande och familjer på flykt, är något Miljöpartiet arbetat hårt för.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat över tid. De barn och unga som kommit som ensamkommande till Sverige är en grupp som mår särskilt dåligt och deras situation måste förbättras. Många av dem har flytt från allvarliga konfliktområden och bär därför med sig traumatiska händelser. En lång asyltid bidrar även till en känsla av oro och ovisshet.

Vi vill göra situationen bättre och tryggare för dem, därför föreslår regeringen 5 viktiga steg på vägen:

Mer resurser till att vård mot psykisk ohälsa

Regeringen satsar 50 miljoner kronor årligen  för att förbättra tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga.

Fler ensamkommande unga ska få bo kvar i kommunen de rotat sig i
Det tillfälliga kommunbidraget som presenterades i somras utökas nu så att kommunerna ges bättre möjlighet att erbjuda de asylsökande som fyllt 18 år att bo kvar i kommunen som de rotat sig i under asylprocessen. Regeringen tillför ytterligare 195 miljoner kronor i år, totalt 390 miljoner kronor, och 195 miljoner kronor för 2018

Familjer ska kunna återförenas snabbare

Bland dem som beviljats uppehållstillstånd är det många som får vänta länge på att återförenas med sina familjer. Nu ökar regeringen kapaciteten vid vissa utvalda utlandsmyndigheter/ambassader, så att fler familjeåterföreningsärenden kan hanteras under året.

Asylsökande över 18 år ska få möjlighet att börja gymnasiet

Det finns elever som studerat på introduktionsprogram och blivit behöriga till nationellt program medan de är asylsökande. Kommunerna har idag möjlighet att erbjuda utbildning till dessa. Regeringen vill säkerställa att den möjligheten kan utnyttjas och inte väljs bort av resursskäl. Därför tillförs 11 miljoner kronor per år så att statlig ersättning framöver ska kunna betalas ut för denna elevgrupp.

 Mer pengar till civilsamhället för att motverka hemlöshet hos unga vuxna

Regeringen satsar 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Satsningen är särskilt viktig för bland annat unga vuxna som är fd asylsökande

Ytterligare ett förslag i regeringssatsningen handlar om att bekämpa barn- och tvångsäktenskap. Regeringen tillför nu 10 miljoner kronor årligen för särskilda satsningar inom familjekonfliktsområdet med fokus på barn- och tvångsäktenskap. Samhället måste både stå upp för barns rättigheter i det dagliga, enträgna arbetet och ha beredskap att agera vid misstankar om kränkningar och övergrepp mot ungas frihet och integritet.

1 kommentar

Umeå och Västerbotten visar vägen framåt.

Av , , 1 kommentar 6

Nu har Biofuel region som är baserade här i Umeå tillsammans med Region Västerbotten tagit ett viktigt initiativ och samordnat ett bioekonomiskt nätverk där det just nu är med 11 regioner med en målsättning för ett fossilfritt Sverige. Detta är ett livsviktigt initiativ som kommer att stärka arbetet mot en fossilfri vardag, det är extra kul att initiativet tas från Umeåbaserade Biofuel och jag hoppas att detta ska bli en av faktorerna som kan befästa Umeå som en stad att räkna med inom klimatomställningen. Tanken med det nya nätverket är att stärka bioekonomi sektorn runt om i Sverige. Genom att stärka bioekonomi så kommer man kunna öka takten att hållbart nyttja naturtillgångar som är biobaserade som en effektivare, hållbar och klimatsmart resurs framställande av produkter, tjänster och energi och genom att använda rätt resurser på rätt sätt kunna fasa ut användningen av fossila råvaror.

Detta nätverk blir också ett ytterligare verktyg till att vi snabbare nå Sveriges klimatpolitiska mål och skapa en bättre samverkan och resurseffektivisering på det kommunala, regionala, nationella och EU nivån. Genom detta initiativ kommer även vi kunna stärka allmänheten i arbetet inom klimatomställningen och bioekonomins innebörd och fördelar samt att nu kommer företag som är verksamma inom bioekonomi kunna enklare utveckla sina verksamheter men också så ser jag att genom nätverkets arbete så kommer företag enklare och effektivare kunna ställa om sina verksamheter genom att tillämpa bioekonomisk tänk inom sin resurs hantering.

Projektet är just nu planerat att pågå fram till 2020 med en budget på 3,6 miljoner kronor och finansieras av regionerna själva samt Tillväxtverket, men jag hoppas också att man från regeringens håll kommer att stöd finansiera detta, då detta är i mina ögon en investering för miljön och framtiden.

 

1 kommentar

Bilindustrin står inför en helomfattande omställning

Av , , Bli först att kommentera 6

Storstäder som Paris, Mexiko City, Madrid och Aten är inne på samma linje, att stoppa alla dieseldrivna bilar och lastbilar senast 2025. Och Storbritannien och Frankrike har på förslag att man ej ska kunna sälja diesel eller bensinbilar till år 2040 och nu har också Kina meddelat att man starkt överväger att förbjuda diesel och bensinbilar.

Detta besked från den Kinesiska regeringen tror jag kommer innebära en omfattande förändring inom bilindustrin och hur man ser och kommer prioritera inför framtiden, när stor nationer nu en efter en väljer att styra mot en fossilfri inriktning, så kommer hela bil och transport industrin att få utveckla i snabbare takt el och biogas fordon. Kina är världens enskilt största nybilsmarknad och detta blir en kraftig markering mot omvärlden och de länder som väljer att bort se från Parisavtalet samt de klimathot som aktualiserats under modern tid.

Vårt grannland Norge visar verkligen vägen och presenterar det mest ambitiösa målet, där inga diesel- eller gasdrivna bilar får säljas efter år 2025. Under fjolåret stod elbilar och hybrider för 40 procent av Norges totala nybilsförsäljning. Nu har också länder som Spanien, Japan och Danmark uttalat mål för elbilsförsäljningen och satsningar mot en fossilfri resande. Så om vårt grannland Norge lyckas med en sådan omfattande infrastruktursatsning och att minska användandet av fossila bränslen så kraftigt så visar det oss i Sverige att det är fullt genomförbart att trycka på bromspedalen för förbränningsmotorerna. Kan Norge så kan vi i Sverige.

 

Bli först att kommentera

Unik statlig finansiering av skolan

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag presenterade regeringen  en stor satsning för stärkt jämlikhet i skolan. Fullt utbyggt uppgår förstärkningen till sex miljarder kronor. Nyheten  är en del av budgetpropositionen för 2018.

Miljöpartiets mål för skolan är att kunskaperna ska fortsätta öka och ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Regeringen föreslår nu en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan genom ett nytt statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Förslaget är i enlighet med de slutsatser som Skolkommissionen presenterade våren 2017. Förstärkningen innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov. De som har de största behovet ska få mest stöd för att bidra till att uppnå nå målet om en jämlik skola.

Det statliga stödet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer som sammanställs i ett av SCB årligt framräknat index.

Detta har varit en viktig fråga för Miljöpartiet i årets budget som vi är mycket glada att vi fått igenom och idag kan presentera.

Bli först att kommentera

Vi måste säkra luftkvaliteten i Umeå

Av , , 1 kommentar 10

Igår kom det besked om att regeringen ger klartecken till att kommuner kommer kunna införa miljözoner, där fordon som ej uppfyller Euro 6 för diesel eller Euro 5 för bensin bilar. Detta tycker jag är ett välkommet besked och kommer bli ett bra verktyg inom klimatomställningen.

Det är vi på kommunnivå som ansvarar för luft och bullerkvalitén i våra städer och tätorter och problemen med farliga luftföroreningar har blivit ett växande problem, bara hät i Umeå har vi i flera flera år försökt tackla luft problemen i centrum utan direkt framgång, men nu får vi ytterligare verktyg för att kunna hantera detta genom miljözoner och detta har efterfrågats länge på många orter runt om i landet. Jag hoppas också att små kommuner ska våga satsa på miljözoner och att även vi i Umeå ska titta på miljözons lösningar. Det är dock viktigt att vid införande av miljözoner att man har en väll fungerande infrastruktur klar så att det blir enkelt att ställa om, det måste finnas bra och enkla förutsättningar för medborgarna så omväxlingen blir enkel och smidig och välkomnad. Nu är förslaget inte helt klart men jag hoppas och tror också att förslaget visar en indikation på fler satsningar från regeringen där vi kommer kunna resa och transportera mer hållbart och klimatsmart.

Att få kontroll över luftföroreningarna och få dem kraftigt minskade kommer också underlätta i att vi kommer kunna bygga fler och högre bostäder, då idag tyvärr så finns det många projekt som inte går att uppfylla då man inte kan bygga för just bristande luftkvalitet och buller.

Vi från MP har varit mycket kritiska för den miljöbonus som Alliansregeringen lämnade på så kallade ”miljödiesel” bilar, vilket nu också bekräftats inte ha den miljöeffekt som påstod, något vi påpekade redan då, men det rättar vi nu till med ytterligare verktyg inom det nya bonus-malussystemet. Utredningen har presenterats av Transportstyrelsen och förslaget säger att år 2020 ska kommuner kunna skärpa miljözonerna, nu ska förslaget först på den sedvanliga remissrundan, men jag är ganska säker på att det kommer inte stöta på något vidare patrull då det verkar finnas en bred enighet om den bristande luft kvaliteten inom trafiknämnden samt inom Stockholm stad som kommer säkerligen av de dem som blir först ut med miljözoner är man också i stort överens över blocken.

 

1 kommentar

Vi tar ansvar för pensionärerna

Av , , Bli först att kommentera 5

Vår röd-gröna politik fortsätter att ge resultat, vi har tagit tag i att skapa balans i samhället, stabilisera välfärden, en världsomfattande klimatoffensiv och vi stärker hela landet. Nu visar vi också att med vår röd-gröna politik så går Sverige bättre än någonsin och det är viktigt att alla får ta del av kakan, vi röd-gröna tar ett kollektivt ansvar för alla delar av samhället.

Det blir då extra tydligt hur vår politik är den rätta för Sverige då vår röd-gröna regering nu stärker situationen för våra pensionärer. Idag finns det allt för många pensionärer som lever under knappa förhållanden och en av de viktigaste grupper vi just bör stärka är pensionärerna, det är viktigt att vi skapar möjligheter för dem att känna trygghet och glädje, vi ska inte glömma att det är våra pensionärer idag som har byggt upp och skapat grunden för oss att kunna njuta av vår vardag, dem som byggt upp den välfärd som vi får ta del av idag..

Vi röd-gröna har under mandatperioden stärkt pensionärernas situation men vi är inte nöjda för det, så nu höjer regeringen bostadstillägget för pensionärer. Över 290 000 pensionärer kommer kunna ta del av det höjda bostadstillägget, taket kommer höjas till 5600kr vilket kommer innebära 470kr mer per månad.

Jag tycker detta är ett tydligt bevis om att vi röd-gröna stärker den svenska modellen, under Alliansens 8år vid makten höjdes inte nivåerna för pensionärer en enda krona, trotts att hyrorna har blivit dyrare och höjningen kommer göra stor skillnad för dem som behöver det mest. Vi röd-gröna kommer fortsätta ta ansvar för samhället och den svenska modellen där bla orättvisa skatteklyftor måste avskaffas.

Bli först att kommentera

Ytterligare röd-gröna satsningar för Norrland

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är viktigt att stärka alla delar av landet och alla delar av samhällsstrukturen, detta har vi röd-gröna gjort med att stärka välfärden, stärka klimatoffensiven, satsat utanför storstäderna där vi suddar bort centraliserings tänket och nu satsar vi röd-gröna 100 miljoner extra för att stärka det norrländska lantbruket.

Det norrländska lantbruket har vissa unika utmaningar jämfört kollegorna i södra Sverige, har uppe i norr har vi betydligt större klimat utmaningar och en mycket mer begränsad odlings säsong som också resulterar i att vi begränsas i vad vi kan odla.

Satsningen hoppas jag ska leda till att det norrländska jordbruket kan få en ökad konkurrenskraft men också att vi kan öka vår egen självförsörjningsgrad inom regionen där vi kan få mer närodlad och ekologisk mat som också slipper långa transportsträckor. Tillsammans med den planerade infrastruktur satsningen för vår region så kommer vi också kunna transportera och leverera mat enklare och fossilfritt.

Satsningen kommer också kunna stärka en bättre frammarsch för det norrländska lantbruket som under en tid haft en tillbaka gång som nu hoppas jag ska kunna återhämta sig och gå framåt.

Vi måste bli mer och mer självförsörjande och kunna producera bra och kvalitativ mat utan att dränera våra resurser, nu ska bara frågan också gå igenom EU-kommissionen innan vi kan utöka stödet, men detta ser jag som en ren formalitet och ser inga hinder från Eu´s

Bli först att kommentera

Vi stärker kvinnor runt om i världen

Av , , Bli först att kommentera 6

I en orolig tid, där vår värld är i obalans, där många delar av världen kommer behöva åter bygga upp sig efter krig och misär så ser man också samtidigt hur de negativa klimateffekterna blir allt mer tydligare. De regioner som drabbas värst av klimateffekterna är där man saknar resurser, båda ekonomiska men innovativa kunskaper, på platser där man måste kämpa bara för att överleva.

Det är viktigt att vi I-länder även tar ett ansvar utanför våra gränser, klimatomställningen är en global utmaning men tyvärr ser vi hur många delar av det internationella ledarskapet sviker klimatet och sina medmänniskor. Det är då jag är stolt när vår röd-gröna regering visar vägen, både nationellt och internationellt, där vi från Sveriges sida visar att vi tar taktpinnen i klimatoffensiven och leder vägen för en världsomfattande klimatomställning. Sverige och vår röd-gröna regering kommer behöva visa vägen så fler länder kliver fram och tar ett globalt ansvar i klimatfrågan.

742 miljoner kronor kommer nu vi röd-gröna öka klimatbiståndet med, ytterligare 742 miljoner till att stärka arbetet i länder som är utsatta för havsnivåhöjningar och ett våldsamt klimat som gör att översvämningar och erodering av jord blir allt mer vanligt, där man nu kan skapa bättre beredning för klimatkatastrofer, bygga ut hållbar infrastruktur och satsa på förnybara energikällor.

Att öka klimatbiståndet kommer även stärka kvinnor i många utsatta områden, kvinnor drabbas särskilt hårt i regioner med ojämställdhet och som saknar resurser för att hantera klimateffekterna. Forskning visar att kvinnor drabbas mer ekonomisk av klimatförändringar och att kvinnor ofta får utstå den mest omtumlande konsekvensen av negativa klimateffekter. Samtidigt har kvinnor i flera delar av världen där klimateffekterna är som mest påtaglig har kvinnor mindre makt att påverka när de viktiga klimatbesluten tas. Statistiken visar också att det är fler kvinnor dör vid större klimatkatastrofer.

Så genom ett ökat klimatbistånd leder vi inte bara vägen i klimatoffensiven utan vi stärker kvinnor runt om i världen och stärker arbetet i att sudda bort orättvisor och ojämställdhet. Vi röd-gröna visar at vi tar ansvar för klimatet inte bara på hemma plan utan världsligt.

Bli först att kommentera

Budgetsatsningar till “Hela Sverige”

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har den grönröda regeringen presenterat budgetsatsningar till ”Hela Sverige”. Satsningarna består av fyra delar omfattande 1,2 miljarder:
Gröna jobb i hela landet (253 miljoner)

Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet (235miljoner)

 Företagande och utbildning i hela landet (410 miljoner)

Service och goda levnadsvillkor i hela landet (347 miljoner)

Regeringen gör i budgeten en satsning på enklare vägar till jobb inom gröna näringar som exempelvis skötsel av naturreservat, upprustning av vandringsleder, slyröjning utmed väg/järnväg och gallring av skog. Myndigheternas arbete ska syfta till att erbjuda sysselsättning och även att slussa individerna vidare till jobb hos privata aktörer.
Fler långtidsarbetslösa och nyanlända får därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter samtidigt som viktiga arbetsuppgifter blir utförda.  Regeringen satsar 2018 totalt 253 miljoner kronor på nya gröna jobb i hela landet. Pengarna kommer att gå till Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket samt SGU.

Regeringen satsar nästa år 235 miljoner kronor på att förbättra vägar och öka kollektivtrafik i landet för att underlätta resmöjligheter för de som bor på landsbygden och göra det enklare för företag att rekrytera landsbygdsbor. En särskild investering kommer ske för att förbättring av vägnätet på Gotland.

Ett starkt näringsliv och tillgång till kompetent personal är viktiga komponenter för att hela Sverige ska leva. Därför satsar regeringen 410 miljoner kronor 2018 för företagande och utbildning i hela landet.
Nya och bättre lokala servicekontor, Statens servicecenter ska från den 1 januari 2019 ansvara för denna samlade serviceorganisation och utgångspunkten är de 103 servicekontor som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i dag driver gemensamt. På servicekontoren ska också lokal service för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarprovsverksamheten vid Trafikverket ingå.

Bli först att kommentera

Företagande och utbildning i hela landet (410 miljoner).

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett starkt näringsliv och tillgång till kompetent personal är viktiga komponenter för att hela Sverige ska leva. Därför satsar regeringen 410 miljoner kronor 2018 för företagande och utbildning i hela landet. Satsningen består av flera delar.
Regeringen föreslår en satsning för att bygga ut lärcentra som erbjuder lokaler och stöd för lärande nära hemorten.Lärcentrumet ska vara tillgängligt för olika utbildningsnivåer och utbildningsanordnare från Komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola. Genom kommunala lärcentra ges människor rätt kompetens för att kunna ta de jobb som efterfrågas.

Regeringen investerar för att samtliga län ska ha regionala exportcentra så att företag runt om i hela landet kunna nå fler kunder på världsmarknaden. Utöver det ges även ett stöd för industrin på regional nivå, främst med fokus på digitalisering. Visit Sweden ges utökade medel för att utveckla de turismfrämjande insatserna och en tillfällig satsning för att genomföra nödvändiga reparationer och underhåll av Göta kanal.

Ett särskilt stöd görs på Campus Gotland.

Förbättra internet i glesbygden genom en höjd minsta nivå för internethastighet för dem som har sämst internetuppkoppling.

200 miljoner kronor till Norrlandsfondenför att säkra långsiktig kapacitet att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i norra Sverige.

Bli först att kommentera