Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Att SD visar sitt rätta och högerpopulistiska ansikte just nu är ingen tillfällighet.

Av , , 6 kommentarer 0

För mig är det definitivt ingen överraskning att SD väljer att presentera sitt rätta ansikte just nu – Ett ansikte som i allt andas högerpopulism. Att jag tycker så beror kort och gott på att högerpopulism är en utfällning som har sin rot i de växande klassklyftorna som finns i västvärlden.

SD har alltid andats högerpopulism även om man dolt denna högerpopulism väl för att etablera partiet och lura i människor att man är något annat än vad man i själva verket är. Täckmanteln har använts under den tid man skickligt manipulerat sociala medier och internet för att få lögner att framstå som sanning.

Att man valde att kasta masken just nu och visa sitt rätta och högerpopulistiska jag beror högst sannolikt på att man och att man avvaktade rätt tillfälle och på att man kände sig säkra på att man skulle kunna göra det nu utan att förlora speciellt mycket i väljarsympatier.

Men som med allt annat som är sminkat för att dölja skador och skavanker så kommer alltid sanningen fram till slut. Det SD inte räknat med var att Moderaterna skulle göra bort sig på ett sätt som avslöjar hur SD agerar för att få lögner att framstå som sanningar.

Högerpopulism och främlingsfientlighet och att skuldbelägga en viss grupp som roten till allt ont är inget annat än nyliberalismens sista fas – Den fas i vilken man vill uppvigla resten av samhället till att slåss inbördes och mot en påstådd fiende samtidigt som man själv kan berika sig på samhällets bekostnad. Att SD är nyliberalismens verktyg i den fasen råder inga tvivel om.

Ett sådant påstående kräver förstås en förklaringDärför ska jag försöka mig på en sådan i enkla termer och med en enkel metodik så att så många som möjligt förstår.

I grund och botten handlar högerpopulismens frammarsch om att vi socialister – Dvs. Socialdemokratin i Sverige och Tyskland med flera länder och Labour i Storbritannien samt Demokraterna i USA mer eller mindre kapitulerat för nyliberalismen och tillåtit att nyliberala idéer och tankar styr samhällsutvecklingen i en riktning som ökas klyftorna i samhället.

Högerpopulism gror bra i alla samhällen där de grupperingar (läs socialismen) som tidigare kämpade för svaga och utsatta grupper gett upp sin kamp därför att de trodde att striden var vunnen och därigenom låtit nyliberalismen härja fritt.

Precis som Palme sa på 1960-talet är det i sådana samhällen människor börjar lyssna på de partier som presenterar de till synes enkla lösningarna på de problem dessa grupper brottas med varje dag.

Det är i sådana samhällen högerpopulism smygande växer fram allt som oftast ackompanjerad av främlingsfientlighet och skuldbeläggande av någon annan grupp än de verkliga bovarna i dramat som är nyliberalernas företrädare parad med storkapitalets rovdrift – I SD:s kontext används invandring som orsak till de svaga gruppernas lidande.

Högerpopulism kan aldrig lösa några problem av den enkla anledningen att den politik högerpopulistiska partier företräder är precis den politik som skapar de problem man påstår sig kunna lösa.

Det finns inte några enkla lösningar – Ska samhällsproblemen lösas på ett hållbart sätt måste lösningarna bygga på en politik som har som ideologisk idé att skapa ett jämlikt samhälle.

Det vi Socialdemokrater gjort fel är att vi tillfälligt slutat lyssna på folket och på den oro de ger uttryck för varje dag – Detta därför att vi låst in oss med våra politiska gelikar och slutat träffa vanliga människor.

När vi Socialdemokrater slutade lyssna på människorna gav vi marknaden och marknadens krafter fritt spelrum att försämra anställningstryggheten och de sociala trygghetsystemen i enlighet med nyliberalismens doktriner.

I samma stund som vi klättrade ner från barrikaderna och låste in oss på kontoren därför att vi ansåg att striden var vunnen gav vi högerpopulismen fritt spelrum att andas det syre vi tidigare andades – Det syre som stavas oro bland vanliga människor.

Högerpopulistiska SD har dessutom givits fritt spelrum att härja och lura i människorna att det finns en enkel lösning på problemet – Detta därför att vi backat för att ta debatten med dem i alla lägen

Detta ska vi ändra på här och nu – Det är därför vi Socialdemokrater ska återgå till att föra Socialdemokratisk politik av gammalt traditionellt mått. Människornas oro ska tas på allvar och det som är viktigt för människorna måste vara viktigt för Socialdemokratin.

Det är därför vi ska återgå till en politik som sätter svaga och utsatta först – Det är därför vi ska återgå till den solidariska politik som bygger ett jämlikare Sverige med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader och sist men inte minst – Det är därför vi ska återgå till en politik som i ord och handling bevisar att alla människor är lika mycket värda.

Vägen dit stavas ideologi och ideologisk debatt parad med reformer och åtgärder som åtgärdar de problem människorna ger uttryck för och stillar den oro människor känner för sin vardag.

I samma stund vi gör detta dör högerpopulismen och när högerpopulismen dör falnar stödet för det högerpopulistiska partiet SD.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

6 kommentarer

Hur SD sviker Sveriges löntagare trots att de vitt och brett påstår motsatsen.

Av , , 40 kommentarer 3

Helt i linje med vår ideologi så arbetar vi Socialdemokrater för att stärka skyddet för svenska löntagare. Som ett led i detta arbete har vi lagt ett förslag som innebär att regelverket kring offentliga upphandlingar stärks på ett sätt som innebär att löntagarna skyddas från lönedumpning och försämrade arbetsvillkor. 

Att Alliansen med Moderaterna i spetsen skulle vara emot ett sådant förslag har vi vetat länge då det ligger i Moderaternas natur att prioritera kapitalägare och företag framför löntagare.

Att SD går emot detta förslag och röstar med Alliansen är ett enormt svek mot de svenska löntagare de tidigare sagt sig vilja värna om. Jag antar att sveket mot löntagarna beror på att man hittat en ny ”kelgris” i storkapitalet som man hoppas ska hjälpa dem till ett regeringssamarbete med Moderaterna efter nästa val.

SD:s starka ställningstagande för att bli ett renodlat högerparti kommer att straffa sig innan nästa val det är jag helt säker på. Hur SD ens i sin vildaste fantasi kan inbilla sig att framförallt män i LO-yrken ska stödja ett SD som sviker samma kollektiv genom att dumpa deras löner och försämra deras arbetsvillkor är en gåta.

Det är därför jag spått att SD:s nedgång i väljarsympatier kommer att accelerera när detta blir mer vida känt.

Som Socialdemokrat är det en självklarhet att skydda Sveriges arbetstagare från lönedumpning och försämrade arbetsvillkor och det är just därför vi föreslår ny lagstiftning på området.

För mig och oss Socialdemokrater är det en självklarhet att se till att man inte kan konkurrera i samband med upphandlingar genom att  lönedumpa och/eller försämra arbetsvillkoren för yrkesgrupper som har oturen att arbeta i ett yrke som är föremål för offentlig upphandling.

Min och förhoppningsvis snart (efter nästa års partikongress) hela det Socialdemokratiska partiets inställning till offentlig upphandling är att de anställdas villkor i den upphandlade verksamheten ska stärkas.

Det är därför vi som politiker i samband med upphandlingar ska kräva följande:

 • Att alla anställda i verksamheten följer med till det företag som vinner upphandlingen med medtagande av antalet anställningsår i verksamheten.
 • Att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm i all upphandlad verksamhet.
 • Att tim- och visstidsanställda ska följa med till den nya uppdragstagaren med bibehållen LAS-tid.
 • Att all tid på jobbet ska vara betald förutom det sedvanliga avdraget för 1 timmes rast.
 • Att delade turer bara får användas om synnerliga skäl för detta föreligger.
 • Att alla anställda i den upphandlade verksamheten ska omfattas av kollektivavtal.

Allt detta som är viktigt för svenska löntagare är SD motståndare till i och med sitt ställningstagande och sin röst mot det som är solidariskt och rätt och riktigt för löntagare i Konungariket Sverige.

SD:s nej till denna lagstiftning visar att de prioriterar snabba vinster för landets företag och kapitalägare före väl och ve för Sveriges löntagare – Snacka om ett svek som heter duga.

För er som ställer er undrande till varför ja spår att SD vid tidpunkten för nästa val kommer att samla mindre än 10% av väljarsympatierna säger jag att här har ni svaret.

Till Sveriges löntagare säger jag följande – Vill ni vara säkra på att någon ska sätta er före företag, kapitalägare och snabba vinster finns det bara ett parti att rösta på – Socialdemokratiska Arbetarepartiet är det enda partiet som sätter löntagarna först och övriga därefter.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

40 kommentarer

SD:s anhängare förnekar sig inte.

Av , , 77 kommentarer 3

Den som vill verifiera att jag hade helt rätt i beskrivningen av det modus operandi som jag påstått att SD använder sig av kan titta på alla kommentarer som inkommit till mitt blogginlägg i ämnet med titeln ”SD:s sätt att sprida sitt budskap är byggt på lögner och förbannad dikt” – Ett inlägg som förövrigt inte gett SD och dess anhängare och ”nättroll” någon lugn och ro.

Det är rätt tillfredställande att se att jag träffat helt mitt i prick i det jag skrivit när jag beskriver deras metoder för att göra lögner och halvsanningar till absoluta sanningar.

Kommentarerna bevisar precis det jag påstått – Nämligen att deras ”nättroll” och kommentatörer använder sig av taktiken att ta enskilda ord och/eller meningar ur sitt sammanhang och omge dessa med helt andra ord och värderingar för att vilseleda läsarna.

En annan flitigt använd metod för att vilseleda är att kommentera och i kommentaren ställa frågor om något helt annat än det som stod i blogginlägget – Allt i syfte att flytta fokus från det jag skrev till något annat och helt ovidkommande för inlägget i sig.

Att man sedan gärna använder sig av och ofta hänvisar till opinionsinstitut som Sentio och Yougov för att påvisa att SD har högre väljarsympatier än de faktiskt har ligger i sakens natur då dessa institut är lätta att rigga på precis samma sätt som den medier likt Fria tider och Avpixlat mm. som SD skapat på internet.

Jag hade förvisso förväntat mig precis detta så att påstå att jag är förvånad vore fel. Det är precis på detta sätt SD opererar på sociala medier och det är just därför alla vi övriga ska förändra vårt sätt att prata om politik.

Det enklaste sättet att sätta käppar i hjulet för SD:s modus operandi är precis som jag skrev i förra inlägget att börja prata politik utifrån ideologisk övertygelse i alla frågor.

Så fort en fråga är uppe till debatt ska den härledas till ideologin och den plan för samhällsbygget som ens ideologi påkallar. Vid behov och med jämna mellanrum ska vi dessutom påminna väljarna och folket om det som är politikens huvuduppgift – Vilken typ av samhälle ska byggas och för vem ska vi bygga samhället.

Den typen av debatt vill SD undvika till varje pris då oerhört få av väljarna vill uppleva det samhällsbygge SD vill åstadkomma.

Jag tror att det är oerhört få som vill se ett samhälle där vi grupperar folk efter etnicitet och/eller inkomst och ger människor olika människovärde baserat på gruppindelningen vilket är vad SD vill göra. Får jag tro något så vill de allra flesta se ett samhälle där alla människor tillerkänns samma värde.

Jag tror inte heller att svenska folket vill se en verklighet där politiken kontrollerar media genom att sätta tryckfrihetslagstiftningen ur spel och förbjuda tidningar och media som inte stödjer SD och deras sätt att se på verkligheten vilket är vad SD öppet sagt att man vill göra. Lika lite tror jag att svenska folket vill se en verklighet där misshagliga journalister rensas ut och förbjuds verka av samma anledning.

Därutöver har ledande SD företrädare öppet sagt sig vilja rensa ut poliser, domare och åklagare som inte öppet står bakom SD och deras värderingar och det är ännu en sak jag är helt övertygad om att svenska folket vill undvika till varje pris.

Däremot tror jag att det allra flesta av väljarna vill se ett öppet och demokratiskt samhälle där alla har det bra. Ett samhälle där människor lever sida vid sida i högönsklig välmåga och ett samhälle som solidariskt tar hand om alla samhällsmedborgare enligt principen ”Av alla efter förmåga – åt alla efter behov”.

Det är genom ideologisk debatt detta blir tydligt och det är genom ideologisk debatt vi ska få slut på smutskastningen inom svensk politik.

För oss Socialdemokrater har det aldrig varit något problem att ta denna ideologiska debatt därför att vår politik bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET och ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Till skillnad från SD vill vi bygga ett samhälle för ALLA – Ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer vilket innebär större jämlikhet och att inkomsterna av allas arbete ska fördelas mer rättvist än idag och sist men inte minst ett demokratiskt och öppet samhälle jämfört med det slutna samhälle SD eftersträvar.

I ett starkt samhällsbygge finns inget utrymme för SD:s politik!

I ett starkt samhällsbygge mår människor bra och lever ett bra liv. I ett starkt samhällsbygge är tak över huvudet och ett arbete att gå till och fungerande sociala trygghetssystem självklara ingredienser liksom en bra pension på ålderns höst – Detta till skillnad från SD som röstat emot alla försök att återställa nivåerna i de sociala trygghetssystemen likväl som i pensionssystemet.

Låt oss därför fortsätta på inslagen väg och återföra den ideologiska debatten som format i den politiska debatten därför då och bara då försvinner smutskastningen från den politiska scenen.

Avslutningsvis vill jag tacka media och alla journalister och politiker som hörsammade min uppmaning i förra inlägget om att lyfta upp SD:s smutsiga metoder för att manipulera sociala medier och internet i dagens ljus. Bara under de sista 2 dagarna har mer ljus kastats över detta än under flera år vilket är en bra början på en viktig företeelse.

Fortsättning följer!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

77 kommentarer

Det är dags att vi börjar diskutera hur många politiska uppdrag en enskild politiker ska tillåtas ha.

Av , , 8 kommentarer 2

Alla som känner mig och/eler läser min blogg vet att jag är Socialdemokrat och att jag som sådan rör mig mycket och ofta ute i samhället för att diskutera politik med medborgare/väljare av alla sorter och med partikamrater och oppositionspolitiker. Jag gör så därför att det absolut viktigaste för mig är att känna av hur strömningarna går och hur diskussionen förs ute i samhället.

Precis samma metod använde jag mig av när jag jobbade som chef i bankvärlden. Trots att jag hade anställda som skötte om bankens kunder så följde jag ändå med på kundbesök minst en gång i veckan av den enkla anledningen att det är där hos kunderna man får lära sig vad marknaden efterfrågar och vad marknaden vill ha.

Den dag man förlorar kontakten med marknaden ökar risken för att fatta felaktiga beslut dramatiskt.

Samhället är i allra högsta grad levande och strömningarna för vad som är viktigt eller rätt och riktigt ändras hela tiden. Det är därför jag har grundinställningen att även politiker bör träffa väljare av olika valörer åtminstone en heldag i veckan.

Hade våra Västerbottniska politiker gjort det hade de sannolikt fångat upp samma tråd som jag fångat upp under året och som vuxit dramatiskt i betydelse under den sista månaden – Den om att det är fel att vissa politiker ”roffar” åt sig merparten av alla arvoderade uppdrag och fördelar dessa sinsemellan på ett fåtal personer.

Kritiken mot detta är inte isolerat till Socialdemokraterna utan precis samma sak hör jag bland medlemmar i andra politiska partier även om resten av inlägget bygger på insikter från mitt eget parti.

Den frågeställning jag möter allt som oftast när jag träffar partimedlemmar är huruvida detta är förenligt med den Socialdemokratiska ideologin. Varför frågan ställs till just mig vet jag inte men förhoppningsvis är det därför att jag ofta skriver om ideologi och om vikten av ideologisk förankring i mina blogginlägg.

Som Socialdemokrat står jag envetet och bergfast vid bakom vår ideologi i vått likväl som i torrt. Vår ideologi påtalar solidaritet och att vi ska dela med oss – Därför tycker jag att vi ska hörsamma gräsrötternas oro och göra detta även när det gäller arvoderade politiska uppdrag.

Som Socialdemokratiska politiska företrädare ska vi leva som vi lär och föregå med gott exempel och inte lockas att följa samma kultur och arbetssätt som våra politiska motståndare använder sig av.

De fakta som finns i målet talar dock klarspråk och de visar att antalet arvoderade politiker i Umeå kommun har sjunkit från 713 personer 1996 till 423 personer 2016 vilket är en dramatisk minskning. Med dessa siffror som fakta kan jag därför förstå varför de som kritiserar systemet kritiserar det.

Den stora frågan är om demokratin vinner på denna minskning eller inte – Själv är jag mer böjd att hålla med de som kritiserar minskningen än jag är att hålla med dem som försvarar den.

Förvisso finns det poänger i att t.ex. en nämndsordförande även är ordförande eller förtroendevald i närbesläktade verksamheter eller i de bolag som sorterar under den nämnd vars arbete man leder – Men att påstå att detta är ett måste är att gå för långt.

Att medlemmarna i partiet ifrågasätter vårt förfaringssätt och tycker att detta i många stycken går stick i stäv med vår ideologi är något vi måste ta på djupaste allvar och göra något åt.

Jag har pratat med medlemmar som varit oerhört aktiva i partiet i 10 år eller mer och trots det aldrig ens kommit i närheten av ett arvoderat uppdrag – Den trenden måste vi bryta om medlemmarna ska orka med att fortsätta sitt goda arbete.

Det finns ingen automatik i att demokratin ökar om makten delas upp på färre personer – Tvärt om är det så att att demokratin förlorar på detta och att demokratin flyttas längre från folket/människorna.

Därför vill jag se en nyordning för att rätta till denna snedfördelning av politiska uppdrag.

Till att börja med vill jag se en förändring som innebär att vi skrotar dagens nämnder och ersätter dem med en ”kommunregering” med tillhörande utskott – En regering där alla ingående förtroendevalda är heltidsarvoderade. I ett första skede är det naturligt att denna regering består av dagens kommunledning och av ordförandena i respektive nämnder.

Därefter ska vi ha en ordning som innebär att man som förtroendevald kan ha maximalt 5 arvoderade uppdrag per person inklusive eventuella följduppdrag vid samma tidpunkt. Alla uppdrag som blir över ska därefter fördelas i respektive parti efter deras individuella röstetal.

Demokratin kan aldrig förlora på att fler får inflytande i politiken – Snarare är det så att demokratin stärks av en sådan ordning. Fler personer betyder även fler idéer vilket kommer att gynna alla. Dessutom innebär fler arvoderade personer inom politiken att tid frigörs för att göra det som är alla politikers viktigaste uppgift – Att träffa och föra dialog med väljare och medborgare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

Sluta bråka Hans och Anders – Här är lösningen som ger er bägge rätt.

Av , , Bli först att kommentera 4

För närvarande pågår det en strid i traditionella medier och sociala medier mellan Anders Ågren (M) och min partikamrat Hans Lindberg (S) om Umeå kommunens organisation. Anders vill riva upp beslutet från 2009 som innebär att vi gick från många olika förvaltningar till att ha en gemensam förvaltning för hela kommunens verksamhet medan Hans i stort försvarar beslutet.

Idag skriver vi 2016 och jag tycker precis som Hans Lindberg att Anders Ågren är ute och cyklar när han vill riva upp beslutet och återgå till den gamla ordningen. Trots att jag står helt bakom Hans och hans inställning så har Anders faktiskt en poäng i sin kritik – En poäng som jag dessutom kan skriva under på. Den poäng som handlar om att vi förändrade kommunorganisationen utan att förändra hur den politiska styrningen sker vilket är olyckligt.

Därför tycker jag att vi precis som Anders föreslår ska erkänna att beslutet blev fel från alla inblandade parter och att vi därför bör fatta nya beslut som innebär att vi kan rätta till det som inte fungerar.

Att ha en gemensam förvaltningsorganisation för hela kommunen fungerar alldeles utmärkt och det är så det borde se ut och fungera i alla landets kommuner. Därför bör vi göra tvärtemot det Anders Ågren föreslår genom att trimma förvaltningsorganisationen till perfektion.

All medborgarkontakt med kommunen ska ske genom en enda instans enligt principen ”One stop shop and go”!

Kommunmedborgare och alla andra som på ett eller annat sätt måste ha kommunens hjälp i olika frågor ska kunna få den hjälpen utan att hamna i ett administrativt limbo där olika instanser inom kommunen säger att ”detta är inte vårt bord”. Vems bord det är att fatta beslut och vem som ska bära kostnaden för det som ska genomföras är en intern fråga för kommunen och ansvariga politiker och tjänstemän och inte för medborgarna.

Att detta kan fungera alldeles utmärkt kan vi se på föreningsbyrån i Umeå som leder och fördelar inkomna ansökningar över 3 olika nämnder med stor proffessionalitet och  framgång.

Som ekonom spelar det ingen roll vart i en organisation kostnaden tas – Det enda som betyder något är hur denna kostnad påverkar resultatet på sista raden i kommunens resultat och balansräkning och det är den vetskapen som borde genomsyra hur vi organiserar oss som kommun.

Mot denna bakgrund vill jag därför se en förändring  – En förändring som skapar större förståelse hos både medarbetare och hos de som på ett eller annat sätt behöver stöd och hjälp från kommunen för att åstadkomma det ena eller det andra.

Upplevelsen hos många kommunmedborgare jag pratar med är att man när man uppvaktar kommunpolitiker och tjänstemän möts av beskedet att ”detta är inte mitt bord” vilket leder till frustration . Det uppfattningen måste vi förändra för att förändringen ska upplevas som en förbättring av medborgarna.

Det är därför kan jag delvis hålla med Anders Ågren även om jag inte köper hans lösning som är att återgå till ett system med skilda förvaltningar.

Det vi ska göra är att genomföra en förändring som innebär att det för medborgare och medarbetare endast finns en väg in i kommunen och att de som sedan jobbar med frågan har ansvar för att riktar den till relevant nämnd och/eller förvaltning.

Den största förändringen behöver dock genomföras på det politiska området genom att vi slopa facknämnderna och övergå till en ordning där vi har ett kommunstyre som är organiserat på samma sätt som regeringen med utskott snarare än dagens förvaltningar.

Istället för dagens ordning ska vi bilda en” kommunregering” bestående av heltidsarvoderade politiker från det styrande partiet/-na som tillsammans förfogar över hela den kommunala budgeten och fördelar denna över all kommunala verksamhet – Detta utan att prioritera eller öronmärka pengar för en viss nämnd eller en viss verksamhet redan i budgetarbetet.

Gör vi så får vi högst sannolikt en bättre och mer effektiv verksamhet som innebär att pengar sparas på onödig administration vilket i förlängningen innebär att vi får mer kommunal verksamhet för våra skattepengar. På köpet får vi dessutom nöjdare medborgare därför att det blivit lättare att ha kontakt med kommunen.

Ett sådant styrelseskick kombinerat med dagens förvaltningsorganisation med vissa uppdateringar är vägen framåt mot en väl fungerande verksamhet där ingen – Jag upprepar ingen kan säga att ”detta är inte mitt bord”.

Mot detta mitt synsätt ger jag därför bägge herrarna rätt även om Hans inställning är mer verklighetsanpassad än den linje Anders Ågren står för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

SD:s metod för att sprida sitt budskap är byggt på lögner och förbannad dikt.

Av , , 81 kommentarer 3

I allt dåligt som händer i samhället finns det i regel alltid något gott. Att Moderaterna blev avslöjade med brallorna nerdragna när de gjorde ett tafatt försök att kopiera de smutsiga metoder Trumpkampanjen använt sig av och använda dem i den kommande valrörelsen i Sverige har alla förutsättningar att bli till något positivt för Sverige och svenskarna.

Att detta lyftes upp och avslöjades snabbt kommer att hjälpa oss att desarmera det desinformationssystem SD skapat på internet och dessutom använder sig av.

Det desinformationssystem jag pratar om är att använda sig av sociala medier och ”nätroll” för att sprida lögner och desinformation vitt och brett till många olika platser på internet – Allt i tron och vetskapen om att ett stort ”mediabrus” i sociala medier om samma sak skapar förutsättningar för att få en ren lögn att framstå som en sanning.

Det enda goda kam kan säga om SD är att de varit duktiga och framgångsrika på att göra just detta. Förhoppningsvis kommer nu detta till vägs ände därför att fenomenet hamnat i ljusan dager tack vare Moderaternas misslyckande med att göra samma sak.

Jag hoppas dessutom att alla de media SD refererar till som PK-media drar sitt strå till stacken för att hjälpa till att desarmera SD och avväpna dem.

Om man analyserar saken noga hittar man en rad uttryck av vilka jag ska försöka förklara några. Det SD vill åstadkomma är att försöka få det att framstå som att man själv (SD) är de enda som har rätt och att alla andra har gaddat ihop sig mot SD genom lögner och genom att förtiga sanningen och hålla denna dold för folket.

En annan sak SD försöker åstadkomma är att få det att framstå som om majoriteten av alla svenskar faktiskt tycker som SD och att det finns ert brett folkligt stöd för SD:s politik trots att verkligheten ser helt annorlunda ut.

Om man vill bevisa att man är i majoritet trots att man bara utgör 13% av väljarsympatierna och att man är fler än de 87% som tycker annorlunda finns bara en väg och det är att använda sig av lögner och halvsanningar för att sprida desinformation – Desinformation om att den riktiga siffran på 13% är resultatet av det övriga samhällets manipulerande.

Ett annat flitigt använd metod hos SD är användandet vad man kallar ”nättroll” – Dvs. anhängare och sympatisörer vars övergripande uppgift är att sprida denna desinformation och dessa lögner i stor skala på sociala medier för att förstärka påståendet om att det etablerade samhället manipulerat det verkliga stödet när tidningar och andra etablerade media sköter sin samhällsrapportering.

Till sin hjälp för att göra detta har man skapat och planterat ett stort antal uttryck som man försöker skapa legitimitet för av vilka jag ska behandla några för att skapa förståelse för vad man försöker åstadkomma.

 • PK-maffia är ett vanligt uttryck där PK står för politiskt korrekt och avser alla som inte tycker som minoriteten SD. Man använder uttrycket för att skapa en illusion om att politiskt inkorrekt är positivt och politiskt korrekt (PK) negativt.
 • PK-media är alla i samhället etablerade media vars åsikter inte överensstämmer med SD:s.
 • Massinvandring är det uttryck man använder för att beskriva svensk migrationspolitik trots att ordet massinvandring i ordets rätta bemärkelse avser något helt annat än det SD försöker få oss att tro.
 • Svenskfientlig är ett annat uttryck som används för alla som tycker annorlunda än SD.
 • Kriminell – Med detta uttryck avser man inte vad vi i allmänhet avser med ordet. I SD:s värld är en kriminell en beteckning på en person som enligt SD har låg moral och etik därför att man inte tycker som SD.
 • Massvåldtäkt är SD:s benämning på en påstådd ökning av antalet våldtäkter i Sverige – Detta trots att den ökning som skett beror på våldtäkt i nära relationer i det egna hemmet och i regel med svenska män som förövare.
 • Multikulturialist, Mångkulturalist och till viss del Kulturberikare är alla samlingsuttryck för den syn en majoritet av alla svenskar står för – Den syn som innebär att vi som befinner oss i majoritet inte fördömer mångkultur och den syn som innebär att en majoritet av svenskarna står upp för principen om alla människors lika värde.
 • Antidemokrat är ett samlingsuttryck för alla som inte röstat på SD.
 • Landsförrädare kallas alla medborgare som inte röstar på SD.
 • Batikthäxa är benämningen på politiskt aktiva kvinnor i andra partier än SD.
 • Hatvänster är i SD:s värld ett samlingsuttryck för alla röd/gröna partier som står upp för solidaritet och alla människors lika värde.

Det SD gjort är att etablera dessa uttryck på sociala medier och ge dem en vid spridning. Den fasen är redan avklarad och det som nu sker är att man använder sig av dessa uttryck som om de är sanning och ett uttryck för folkmajoritetens viljeyttring – Detta trots att ett sådant påstående är en ren lögn.

Förfaringssätt för att förstärka bilden av SD:s politik såsom som varande majoritetens vilja handlar således om att ta enskilda ord och/eller meningar som politiska motståndare yttrat och lyfta dessa ur sin riktiga sammanhang och blanda upp dem med sina egna sanningar som egentligen är lögner.

Dessa budskap sprids sedan på nätet med blixtens hastighet med hjälp av ”nättroll” och varje gång en som tillhör majoriteten – Dvs. de 87% som röstat på ett annat parti än SD kritiserar det som sprids besvarar och bemöter dessa ”nättroll” kritiken genom att ifrågasätta om den person de påstår använt ett visst uttryck gjort så eller inte.

Därefter hänvisar och länkar man till egna internetsajter och källor där uttrycken enligt ovan används flitigt – Inte sällan med en påhittad artikel som påvisar att det är resten av samhället som ljuger och SD som står för sanningen.

När jag pratar om desinformation syftar på när jag på just detta – Nämligen att man lyfter ett ord eller en mening från sitt rätta sammanhang och sätter in den i ett helt annat sammanhang. Förfar man på detta vis kan man påvisa de mest häpnadsväckande saker och därigenom få en lögn att framstå som sanning.

Att försvara sig mot detta är det svåraste som finns därför att lögnen i sig är blandad med ett litet uns av sanning och därför att bara den som lägger energi på att undersöka hur det verkligen är kommer att finna att lögnen är en lögn och inget annat.

Ska vi då låta SD komma undan med detta och lura i människor att det är de som står för det som är rätt och riktigt i svensk politik?

Mitt svar är självklart – NEJ det ska vi inte!

Det finns ett enda effektivt vapen mot detta och det är att lyfta upp och återgå till en ideologisk debatt som handlar om det som är politikens kärna – Vilket samhälle ska vi bygga och för vem ska vi bygga samhället. 

Får den ideologiska debatten en renässans och spridning bland folket blir det svårt för SD att använda sig av nuvarande taktik. I ett politiskt debattklimat där alla sakfrågor relateras till ideologin/samhällsplanen med en förklaring om hur beslutet påverkar samhällsbygget faller SD:s politiska marknadsföringsapparat på eget grepp.

Att SD så här långt haft viss framgång i sitt sätt att arbeta mot etablissemanget dvs. majoriteten av alla svenskar beror på en enda sak – Lättja hos folket som inte går på djupet med att kontrollera det man läser, hör och ser och på etablerade politikers ovilja att diskutera ideologi och samhällsbygge.

Därför kommer jag att göra allt som står i min makt för att återföra den ideologiska debatten till sin rätta plats – Till platsen som det ledande formatet närhelst politik debatteras och diskuteras.

Fortsättning på detta inlägg följer inom sinom tid.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

81 kommentarer

Moderaterna rensar upp bland elementen som sprider dynga på sociala medier.

Av , , 39 kommentarer 2

Det har kommit rätt många reaktioner på mitt inlägg om Moderaterna och deras sanktionerande av en smutsig valkampanj likt den i USA regisserad direkt från det egna partikansliet. I går föll Delmon Haffo på eget grepp och fick sparken därför att han kallat Annica Strandhäll för ”hora”.

Den sorts kvinnosyn Delmon Haffo ger uttryck för hör inte hemma i Sverige – Alldeles speciellt så i ett land där mer än halva väljarkåren är kvinnor och där kvinnor har stort inflytande i samhällsutvecklingen

Jag tror att det är en stor missräkning för Moderaterna att deras valtaktik läckt ut och blivit känd i förväg men det är så det blir när man använder sig av medarbetare som Delmon Haffo och när man släpper loss ”nättrollen” och försöker sig på en taktik man inte riktigt greppar.

Det vore förmätet av mig att ta åt mig av äran för att detta uppmärksammats på det sätt det gjort även om jag tror att mitt inlägg bidragit till att Moderaternas partiledning nu besinnar sig och ifrågasätter om detta förfaringssätt leder framåt eller bakåt vad gäller väljarstöd.

Dessutom vill jag framföra beröm för att den moderata partiledningen reagerar snabbt och kraftfullt även om man inte har något annat val om man vill rädda partiets anseende och rykte.

Jag tror Moderaterna ändrat sig därför att de insett att det är så som jag sa i förra inlägget – Nämligen att svensken inte köper allt som sprids på internet på samma sätt som amerikanen.

I vart fall är det bra att frågan lyfts och att Moderaterna reagerar – Förhoppningsvis leder detta till att vi får en ”renare” valrörelse än den i USA. Jag tycker dessutom att det är bra att man kallat in övriga element som spridit dynga på sociala medier för ett samtal om deras framtid i politiken.

Nästa ämnen jag kommer att behandla på bloggen handlar om SD och deras sätt att använda sociala media för att sprida desinformation genom införande av nya uttryck såsom PK-media och hatvänster mer flera uttryck – Detta för att försöka få det att framstå som de är i majoritet och den etablerade politiken i minoritet trots att 87% av väljarkåren föredrar en annan sorts politik än den SD står för.

Mer om detta i morgongagens inlägg – Nu ska jag göra mig i ordning för att åka ner på stan och lyssna på och träffa vår stadsminister Stefan Löfven

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

39 kommentarer

Det är på Ersboda politiken drivs framåt genom praktisk handling.

Av , , 2 kommentarer 0

I går kväll hade vi det 3:e i raden av Ersboda S-förenings politiska caféer på Ersboda Folkets Hus – Ett framgångsrikt och relativt välbesökt café som gästades av individ & familjenämnden och dess ordförande Andreas Lundgren (S) och Gunnel Lagerkvist (C)  som pratade om framtidens socialpolitik i Umeå.

Jag vill rikta ett stort tack till Gunnel och Andreas för ert engagemang och för intressant debatt med cafédeltagarna som var ca 30 till antalet denna kväll.

Extra roligt var det att vi redan nu kunde bocka av ett stort antal av de önskemål som framfördes vid det förra mötet som avklarade och förverkligade.

 • Nattvandring ”klar”
 • Nattfotboll ”klar”
 • Samlingslokal kvällstid ”klar”
 • Iordningställande av liten konstgräsplan ”klar” i det avseendet att den iordningställs kommande sommar.
 • Park istället för skog mellan Östra Ersbodaskolan och Äventyrslekparken ”klar” på samma sätt som ovan.
 • Iordningställande av spontana mötesplatser på Ersboda FH ”klar” på samma sätt som ovan.
 • 11-manna konstgräsplan ”klar” i det avseendet att frågan utreds och budget fastställs.

Det är så politik ska vara när den fungerar som allra bäst – Medborgardialog och framställande av önskemål och därefter verkstad och förverkligande av önskemålen.

Kvällens debatt spann vidare på detta och den stora lärdomen är att allt går att förändra så länge medborgarna talar om för oss politiker vad de vill förändra.

Jag är glad att det kom många unga och unga vuxna även denna kväll och att ni visade engagemang för Ersboda och Ersbodas framtida utveckling – Det är genom engagemang samhället utvecklas och det är detta engagemang vi som politiker ska uppmuntra till genom att genomföra det väljarna vill att vi ska genomföra för att göra deras vardag mer innehållsrik och trygg.

I övrigt fick vi en pedagogisk och bra redovisning av hur individ & familjenämnden arbetar och vilka frågor de driver bland annat avseende barnfattigdom som är ett prioriterat område för för nämnden.

Vi tackar för denna säsong och de politiska caféerna återkommer till våren med start i januari då vi fortsätter att ställa ansvariga politiker mot väggen och driver på för att skapa ett ännu bättre och ännu mer levande Ersboda.

Tack för den här säsongen och på återseende i januari!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

2 kommentarer

Alliansen mörkar att utan en bra plan fallerar samhällsbygget.

Av , , 10 kommentarer 1

En av mina flitigaste kommentatörer sa i en av sina kommentarer att han är demokrat och att han därför inte bryr sig om ideologi utan bara om fakta och sakfrågor. Det är just den inställningen som leder till att samhällsbygget fallerar – Detta därför att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Att debattera och fatta beslut utan att förankra besluten i den ideologiska plan som ligger till grund för samhällsbygget är just denna svaga länk.

Utan en stark ideologisk förankring av sakfrågorna går det aldrig att bygga ett gott samhälle – Detta därför att ideologin har samma betydelse för ett politiskt parti som det affärsplanen har för ett företag.

Att det går att bygga ett samhälle utan att ideologiskt förankra besluten är något Alliansen med Moderaterna i spetsen gärna vill få väljarna att tro – Detta fullt medvetna om att så länge de kan förmå väljarna att vara upptagna med att analysera hur varje enskild sakfråga påverkar den egna plånboken kan göra i stort sett vad de vill utan att väljarna ser hur detta påverkar helheten.

Alla som arbetat som högre beslutsfattare i företag och organisationer vet vikten av en bra och stark affärsplan därför att det är mot denna affärsplan man väger alla strategiska och viktiga beslut och kontrollerar hur dessa beslut harmonierar med den inriktning och färdväg affärsplanen stakat ut.

I alla beslut – Stora som små är det viktiga inte beslutet i sig utan snarare beslutets påverkan på helheten.

På precis samma sätt måste vi göra inom politiken – Det är därför varje förslag och varje beslut och ställningstagande måste vägas mot ideologin och den plan för samhällsbygget som denna stakat ut. Gör vi inte det så är risken uppenbar att vi fattar beslut som går stick i stäv med planen för samhällsbygget med följd att samhällsbygget fallerar och blir misslyckat.

Politikens överskuggande frågeställning är och har alltid varit vilken typ av samhälle vi ska bygga och för vem det ska byggas? Det är därför vi Socialdemokrater satt samhällsbygget som vår viktigaste fråga och det är därför vi säger att den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Jag vågar påstå att de allra flesta är överens om att vi ska bygga ett samhälle som gynnar så många som möjligt av samhällsmedborgarna och ger dem en bättre och stabilare livssituation. Ska vi gå iland med att bygga det samhälle majoriteten av svenskarna vill ha finns bara en väg och det är att bygga ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer med hjälp av demokratisk socialism.

Den svenska samhällsmodellen innebär många saker och mest av allt innebär det att samhället måste bli mer jämlikt med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än idag vilket innebär att vinsterna av allas arbete måste fördelas mer jämlikt än idag.

Ett samhällsbygge enligt den svenska samhällsmodellen innebär även att de sociala trygghetssystemen måste restaureras och återställas till sina forna nivåer. Den svenska samhällsmodellen innebär att alla i arbetsför ålder ska ha ett arbete att gå till om de inte sitter på skolbänken och vidareutbildar sig och att de som fullgjort sitt arbete och blivit pensionärer ska ha en bra pension som tack för sitt slit.

Den svenska samhällsmodellen innebär även att vi ska ha blandekonomi i Sverige – En blandekonomi där offentlig sektor håller sig på sin kant utan privat inblandning och där privat sektor håller sig till de verksamheter som av tradition alltid utgjort det privata näringslivet.

Sist men inte minst så innebär den svenska samhällsmodellen att vi måste ha en fungerande fördelningspolitik som verktyg för att uppnå större jämlikhet.

Ska fördelningspolitiken fungera behövs skatteintäkter vilket innebär att det är politiken och inte företagen och kapitalägarna som ska bestämma skattesatsernas storlek samt vem som ska betala skatt.

Ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer måste därför vara uppbyggt på ett sådant sätt att det blir omöjligt eller i vart fall mycket svårt att skatteplanera på ett sådant sätt att man kan undvika att betala skatt på svenska intäkter och vinster i Sverige.

Det är dessa fakta min flitige kommentatör helt förbisett när han säger att ideologi saknar betydelse och det är därför varken han eller Alliansen kommer att kunna bygga ett Sverige för ALLA – Ett Sverige som vilar på den svenska samhällsmodellens principer och på folkflertalets värderingar.

Ska det Sverige folkflertalet vill ha bli verklighet finns bara en väg – Den Socialdemokratiska vägen!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

Kom och debattera socialpolitik med dina politiker på Ersboda Folkets Hus ikväll 18.30.

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag bygger vi i Ersboda S-förening vidare på medborgardialogen – Den dialog vi tagit initiativ till genom att anordna politiska caféer på Ersboda Folkets Hus där publiken/medborgarna kan komma och debattera direkt med de yttersta beslutsfattarna i olika nämnder.

För oss handlar politik om medborgardialog och om att möta väljarna för att säkerställa att vi i ord och handling driver de frågor ni som väljare och medborgare vill att vi ska driva – Därför är just DIN medverkan jätteviktig.

I kväll går 3:e upplagan av succén av stapeln och i kväll kommer Individ & familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S) och Gunnel Lagerkvist (C) och debatterar på temat Socialpolitikens framtid i Umeå – Hur ska den utformas och vem ska den omfatta.

Ta chansen att vara med och påverka dig och dina barns framtid i framtidens Umeå – Kom till Ersboda Folkets Hus och berätta hur du vill att framtidens socialpolitik i Umeå ska se ut.

Väl mött på Ersboda Folkets Hus ikväll 18.30!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera